Deelname korte en lange vakanties; persoonskenmerken, 2002-2016

Deelname korte en lange vakanties; persoonskenmerken, 2002-2016

Persoonskenmerken Perioden Inwoners met Nederlandse nationaliteit (x 1 000) Korte vakanties Neemt niet deel (x 1 000) Korte vakanties Neemt deel (x 1 000) Korte vakanties Gemiddeld (aantal) Lange vakanties Neemt niet deel (x 1 000) Lange vakanties Neemt deel (x 1 000) Lange vakanties Gemiddeld (aantal)
Totaal persoonskenmerken 2004 15.347 9.153 6.194 2,0 3.781 11.566 2,0
Totaal persoonskenmerken 2005 15.393 9.183 6.210 2,0 3.898 11.495 1,9
Totaal persoonskenmerken 2006 15.434 9.106 6.328 1,9 4.082 11.352 2,0
Totaal persoonskenmerken 2007 15.469 9.077 6.392 2,0 4.067 11.402 2,0
Totaal persoonskenmerken 2008 15.510 9.246 6.264 2,0 3.863 11.647 2,0
Totaal persoonskenmerken 2009 15.559 8.918 6.641 2,0 3.939 11.620 2,0
Totaal persoonskenmerken 2010 15.637 9.090 6.547 2,0 3.890 11.747 2,0
Totaal persoonskenmerken 2011 15.682 9.143 6.538 2,0 3.794 11.888 1,9
Totaal persoonskenmerken 2012 15.732 8.920 6.812 2,0 4.036 11.696 2,0
Totaal persoonskenmerken 2013 15.776 9.290 6.486 2,0 4.032 11.743 1,9
Totaal persoonskenmerken 2014 15.778 9.305 6.473 2,0 4.351 11.427 1,9
Totaal persoonskenmerken 2015 15.825 9.271 6.554 2,0 4.341 11.484 1,9
Totaal persoonskenmerken 2016 15.843 9.150 6.693 2,0 4.187 11.655 1,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over de deelname van de inwoners van Nederland aan korte- en of lange vakanties uitgesplitst naar kenmerken van de vakantiedeelnemer.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Inwoners met Nederlandse nationaliteit
De doelpopulatie betreft de inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief personen in institutionele huishoudens (bejaardenoorden,verpleeghuizen en dergelijke).
Korte vakanties
Korte vakantie
Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Neemt niet deel
Neemt niet deel
Persoon is niet met korte vakantie is geweest.
Neemt deel
Neemt deel
Persoon is één of meer keer met korte vakantie geweest.

Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld aantal korte vakanties per persoon.

Lange vakanties
Lange vakantie:
Een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Neemt niet deel
Neemt niet deel
Persoon is niet met lange vakantie geweest.


Neemt deel
Neemt deel
Persoon is één of meer keer met lange vakantie geweest.
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld aantal lange vakanties per persoon.