Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio, 2013-2014


Deze tabel geeft een landelijk beeld van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten worden uitgevoerd om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen, met het doel deze groep uiteindelijk aan een baan te helpen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013 - 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie; aantal voorzieningen naar type en regio (zie paragraaf 3).

Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio, 2013-2014

Regio's Perioden Totaal re-integratievoorzieningenVoorzieningen begin verslagperiode (aantal) Totaal re-integratievoorzieningenNieuwe voorzieningen (aantal) Totaal re-integratievoorzieningenBeëindigde voorzieningen (aantal) Totaal re-integratievoorzieningenVoorzieningen eind verslagperiode (aantal) Totaal re-integratievoorzieningenAdministratief verschil (aantal)
Nederland 2014 2e halfjaar 203.970 100.290 89.990 214.270 -12.090
Groningen (PV) 2014 2e halfjaar 12.380 4.280 4.600 12.060 -290
Friesland (PV) 2014 2e halfjaar 8.870 4.400 4.080 9.200 -130
Drenthe (PV) 2014 2e halfjaar 7.990 3.990 3.680 8.300 -80
Overijssel (PV) 2014 2e halfjaar 17.540 6.230 5.050 18.720 -1.600
Flevoland (PV) 2014 2e halfjaar 4.660 2.670 2.150 5.180 -280
Gelderland (PV) 2014 2e halfjaar 27.000 10.340 9.630 27.720 -1.060
Utrecht (PV) 2014 2e halfjaar 9.870 4.900 4.330 10.440 -150
Noord-Holland (PV) 2014 2e halfjaar 33.120 14.770 15.720 32.170 -4.010
Zuid-Holland (PV) 2014 2e halfjaar 43.050 29.890 24.590 48.360 -3.220
Zeeland (PV) 2014 2e halfjaar 4.980 1.690 1.330 5.350 -100
Noord-Brabant (PV) 2014 2e halfjaar 20.570 11.750 10.430 21.890 -830
Limburg (PV) 2014 2e halfjaar 13.930 5.380 4.410 14.900 -340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens