Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio, 2013-2014

Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio, 2013-2014

Regio's Perioden Totaal re-integratievoorzieningen Voorzieningen begin verslagperiode (aantal) Totaal re-integratievoorzieningen Nieuwe voorzieningen (aantal) Totaal re-integratievoorzieningen Beëindigde voorzieningen (aantal) Totaal re-integratievoorzieningen Voorzieningen eind verslagperiode (aantal) Totaal re-integratievoorzieningen Administratief verschil (aantal)
Nederland 2014 2e halfjaar 203.970 100.290 89.990 214.270 -12.090
Groningen (PV) 2014 2e halfjaar 12.380 4.280 4.600 12.060 -290
Friesland (PV) 2014 2e halfjaar 8.870 4.400 4.080 9.200 -130
Drenthe (PV) 2014 2e halfjaar 7.990 3.990 3.680 8.300 -80
Overijssel (PV) 2014 2e halfjaar 17.540 6.230 5.050 18.720 -1.600
Flevoland (PV) 2014 2e halfjaar 4.660 2.670 2.150 5.180 -280
Gelderland (PV) 2014 2e halfjaar 27.000 10.340 9.630 27.720 -1.060
Utrecht (PV) 2014 2e halfjaar 9.870 4.900 4.330 10.440 -150
Noord-Holland (PV) 2014 2e halfjaar 33.120 14.770 15.720 32.170 -4.010
Zuid-Holland (PV) 2014 2e halfjaar 43.050 29.890 24.590 48.360 -3.220
Zeeland (PV) 2014 2e halfjaar 4.980 1.690 1.330 5.350 -100
Noord-Brabant (PV) 2014 2e halfjaar 20.570 11.750 10.430 21.890 -830
Limburg (PV) 2014 2e halfjaar 13.930 5.380 4.410 14.900 -340
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een landelijk beeld van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten worden uitgevoerd om de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden te verkleinen, met het doel deze groep uiteindelijk aan een baan te helpen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013 - 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie; aantal voorzieningen naar type en regio (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totaal re-integratievoorzieningen
Het totaal van alle re-integratievoorzieningen die binnen de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) vallen.
Re-integratievoorzieningen zijn voorzieningen die door een gemeente worden ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld, dat een cliënt een belemmering heeft, die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt).
De voorziening is er op gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is.
Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht.
Voorzieningen begin verslagperiode
Het aantal re-integratievoorzieningen dat is ingezet aan het begin van de verslagperiode.
Nieuwe voorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen dat nieuw is ingezet in de verslagperiode (instroom).
Beëindigde voorzieningen
Het aantal re-integratievoorzieningen dat in de verslagperiode is gestopt (uitstroom).
Voorzieningen eind verslagperiode
Het aantal re-integratievoorzieningen dat is ingezet aan het eind van de verslagperiode.
Administratief verschil
Het verschil dat kan optreden door administratieve vertraging bij het beëindigen van een voorziening. Hierdoor kunnen de aantallen beëindigde voorzieningen in een verslagperiode afwijken van de aantallen voorzieningen aan het begin van de volgende verslagperiode.