Arbeidsdeelname; kerncijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2008 61,2
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2009 61,4
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2010 61,0
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2011 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2012 61,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 60,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 59,6
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 60,3
Vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 60,9
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2008 68,3
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2009 68,6
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2010 68,4
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2011 68,9
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2012 69,4
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2013 69,0
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2014 68,1
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2015 69,2
Vrouwen 15 tot 65 jaar Totaal 2016 70,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De cijfers over het eerste kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.