Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren 2005 - 2012


Deze tabel bevat gegevens over toeristische kernindicatoren. Toerisme draagt bij aan de Nederlandse economie (bijdrage aan werkgelegenheid, bruto binnenlands product en toegevoegde waarde). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2010 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2011 en 2012 hebben een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevold door tabel Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren. Zie paragraaf 3.

Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren 2005 - 2012

Perioden Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: bbp tegen marktprijzen (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenToerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzenRecreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005Toerisme: bbp tegen marktprijzen (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005Recreatieve bestedingen van huishoudens (2005 = 100) Aandeel toerisme per kernindicatorToerisme: bbp tegen marktprijzen (%) Aandeel toerisme per kernindicatorToerisme: toegevoegde waarde basisprijs (%) Aandeel toerisme per kernindicatorRecreatieve bestedingen van huishoudens (%) WerkgelegenheidToerisme: banen (x 1 000) WerkgelegenheidToerisme: werkzame personen (x 1 000) WerkgelegenheidToerisme: arbeidsvolume (x 1 000) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: banen (%) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: werkzame personen (%) Werkgelegenheid (relatief)Toerisme: arbeidsvolume (%)
2005 15.379 12.848 32.163 31.077 100,0 100,0 100,0 100,0 3,0 2,9 12,6 377 336 237 4,3 4,1 3,7
2006 16.096 13.403 33.973 32.615 103,9 104,0 103,5 103,1 3,0 2,8 12,8 385 346 242 4,3 4,1 3,7
2007 16.624 13.717 35.875 34.124 107,5 107,2 107,2 103,8 2,9 2,7 12,9 397 355 249 4,3 4,1 3,7
2008 17.257 14.041 37.087 35.476 107,5 107,2 107,2 105,9 3,0 2,7 13,1 401 358 250 4,3 4,1 3,7
2009 16.634 13.670 35.145 34.241 100,3 100,2 101,6 102,6 2,9 2,7 13,0 398 355 247 4,3 4,1 3,7
2010 16.757 13.814 35.976 34.535 99,8 99,3 102,2 101,1 2,9 2,6 12,9 401 357 249 4,4 4,1 3,7
2011 16.783 13.648 37.405 35.275 102,5 101,9 104,1 100,5 2,8 2,5 13,0 410 365 254 4,4 4,2 3,8
2012* 17.503 14.377 38.209 36.313 103,5 103,2 104,1 100,7 2,9 2,7 13,3 413 367 255 4,5 4,2 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens