Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren 2005 - 2012

Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren 2005 - 2012

Perioden Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: bbp tegen marktprijzen (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Toerisme: bestedingen NL economie totaal (mln euro) Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen Recreatieve bestedingen van huishoudens (mln euro) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005 Toerisme: bbp tegen marktprijzen (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005 Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005 Toerisme: bestedingen NL economie totaal (2005 = 100) Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005 Recreatieve bestedingen van huishoudens (2005 = 100) Aandeel toerisme per kernindicator Toerisme: bbp tegen marktprijzen (%) Aandeel toerisme per kernindicator Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs (%) Aandeel toerisme per kernindicator Recreatieve bestedingen van huishoudens (%) Werkgelegenheid Toerisme: banen (x 1 000) Werkgelegenheid Toerisme: werkzame personen (x 1 000) Werkgelegenheid Toerisme: arbeidsvolume (x 1 000) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: banen (%) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: werkzame personen (%) Werkgelegenheid (relatief) Toerisme: arbeidsvolume (%)
2005 15.379 12.848 32.163 31.077 100,0 100,0 100,0 100,0 3,0 2,9 12,6 377 336 237 4,3 4,1 3,7
2006 16.096 13.403 33.973 32.615 103,9 104,0 103,5 103,1 3,0 2,8 12,8 385 346 242 4,3 4,1 3,7
2007 16.624 13.717 35.875 34.124 107,5 107,2 107,2 103,8 2,9 2,7 12,9 397 355 249 4,3 4,1 3,7
2008 17.257 14.041 37.087 35.476 107,5 107,2 107,2 105,9 3,0 2,7 13,1 401 358 250 4,3 4,1 3,7
2009 16.634 13.670 35.145 34.241 100,3 100,2 101,6 102,6 2,9 2,7 13,0 398 355 247 4,3 4,1 3,7
2010 16.757 13.814 35.976 34.535 99,8 99,3 102,2 101,1 2,9 2,6 12,9 401 357 249 4,4 4,1 3,7
2011** 16.783 13.648 37.405 35.275 102,5 101,9 104,1 100,5 2,8 2,5 13,0 410 365 254 4,4 4,2 3,8
2012* 17.503 14.377 38.209 36.313 103,5 103,2 104,1 100,7 2,9 2,7 13,3 413 367 255 4,5 4,2 3,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over toeristische kernindicatoren. Toerisme draagt bij aan de Nederlandse economie (bijdrage aan werkgelegenheid, bruto binnenlands product en toegevoegde waarde). Toerisme is geen bedrijfstak op zich, maar heeft betrekking op een groot aantal producten en diensten die vanuit verschillende bedrijfstakken aan toeristen worden geleverd. De cijfers zijn consistent met het conceptuele raamwerk van de Nationale Rekeningen (NR) en kunnen worden vergeleken met reeds bestaande macro-economische kengetallen zoals het bruto binnenlands product, de totale toegevoegde waarde en het totale aantal banen in Nederland. De toerismerekeningen bieden daarmee een geïntegreerd macro-economisch overzicht van de betekenis van toerisme voor de economie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 tot 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2010 zijn definitief, de cijfers over de jaren 2011 en 2012 hebben een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 5 september 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevold door tabel Toerisme; bijdrage aan de Nederlandse economie, kernindicatoren. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bijdrage toerisme in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar, mln euro.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het toeristisch bruto binnenlands product van Nederland wordt in aankoopprijzen (‘marktprijzen’) uitgedrukt. Het wordt verkregen door bij de toeristische toegevoegde waarde het verschil van de productgebonden belastingen en subsidies op te tellen die verbonden zijn aan toeristische uitgaven.
---
De volumeontwikkeling van het toeristisch bruto binnenlands product is een maatstaf voor de toeristische economische groei.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de interne toeristische bestedingen.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus de duurzame recreatiegoederen.
Bijdrage toerisme in prijsniveau 2005
De bedragen in miljoenen euro's zijn volumecijfers uitgedrukt in prijzen van het referentiejaar 2005.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het toeristisch bruto binnenlands product van Nederland wordt in aankoopprijzen (‘marktprijzen’) uitgedrukt. Het wordt verkregen door bij de toeristische toegevoegde waarde het verschil van de productgebonden belastingen en subsidies op te tellen die verbonden zijn aan toeristische uitgaven.
---
De volumeontwikkeling van het toeristisch bruto binnenlands product is een maatstaf voor de toeristische economische groei.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
De toeristische toegevoegde waarde tegen basisprijzen van Nederland is de toegevoegde waarde gekoppeld aan de interne toeristische bestedingen.
Toerisme: bestedingen NL economie totaal
De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming bij een Nederlands bedrijf of dienstverlener.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
De toeristische uitgaven door huishoudens van Nederland met recreatief motief plus de duurzame recreatiegoederen.
Aandeel toerisme per kernindicator
Het aandeel door toerisme in het bbp, de toegevoegde waarde en de recreatieve bestedingen van huishoudens.
Toerisme: bbp tegen marktprijzen
Het percentage toeristisch bbp van het totale bbp van Nederland.
Toerisme: toegevoegde waarde basisprijs
Het aandeel van de toeristische toegevoegde waarde in de totale toegevoegde waarde van Nederland.
Recreatieve bestedingen van huishoudens
Het aandeel recreatieve bestedingen in het totaal van de consumptieve bestedingen door huishoudens van Nederland.
Werkgelegenheid
Het aantal toeristische banen, werkzame personen en arbeidsvolume.
Toerisme: banen
Het aantal toeristische banen.
Toerisme: werkzame personen
Het aantal toeristische werkzame personen.
Toerisme: arbeidsvolume
Arbeidsjaren is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook wel voltijdequivalenten (vte) genoemd.
---
Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Werkgelegenheid (relatief)
Aandeel toeristische banen, werkzame personen en arbeidsvolume van het totaal aantal.
Toerisme: banen
Het aandeel toeristische banen in het totaal aantal banen van Nederland.
Toerisme: werkzame personen
Het aandeel toeristisch werkzame personen in het totaal aantal werkzame personen van Nederland.
Toerisme: arbeidsvolume
Dit zijn de toeristische arbeidsjaren gedeeld door de totale arbeidsjaren in Nederland.