Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland


Deze tabel bevat gegevens over aantallen inwoners, huishoudens en woningen, nabijheid van voorzieningen, oppervlakten en dichtheden voor bevolkingskernen (steden en dorpen) in Nederland. Een bevolkingskern bestaat uit aaneengesloten bebouwd gebied met woongebied als kern. Voormalige bevolkingskernen kunnen door de groei van het bebouwd gebied aan een andere kern vastgroeien. Zo maken bebouwde gebieden van onder andere Rijswijk (ZH), Voorburg, Loosduinen en Delft onderdeel uit van de kern Groot – ’s Gravenhage. Een bevolkingskern kan zich over meerdere gemeenten uitstrekken.

Gepresenteerde cijfers betreft de inwoners en woningen die aanwezig zijn binnen deze kernen. Er worden geen gegevens over het gebied buiten de kernen gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar over verslagjaar 2011.

Status van de cijfers
Deze tabel bevat definitieve cijfers met uitzondering van gegevens over de gemiddelde WOZ-waarde, deze zijn voorlopig.

Bevolkingskernen 2011; steden en dorpen in Nederland

Bevolkingskernen Leeftijd en geslachtInwoners in kernen, totaal (aantal) Leeftijd en geslachtLeeftijd65 jaar of ouder (aantal) Personen naar samenstelling huishoudenEenpersoonshuishouden naar leeftijdTotaal (aantal) Hoogst behaalde opleidingniveauMiddelbaar onderwijs (%) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsbevolking per bedrijfssectorNijverheid (%) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsbevolking per bedrijfssectorOnbekend (%) Particuliere huishoudensHuishoudens naar grootte5 persoonshuishoudens (aantal) WoningvoorraadGemiddelde WOZ-waardeWOZ-waarde totale woningvoorraad (euro) WoningvoorraadGemiddelde WOZ-waardeWOZ-waarde van huurwoningen (euro) Nabijheid voorzieningenGezondheid en welzijnAantal huisartspraktijken <5 km (aantal) Nabijheid voorzieningenGezondheid en welzijnAfstand tot apotheek (km) Nabijheid voorzieningenOnderwijsAfstand tot basisonderwijs (km) Nabijheid voorzieningenOnderwijsAfstand tot HAVO / VWO onderwijs (km) Nabijheid voorzieningenWinkels dagelijkse boodschappenAfstand tot grote supermarkt (km) Omgevingsadressendichtheid (adressen per km2)
Aduard 2.085 315 220 50 13 2 45 186.000 128.000 2,0 5,2 0,3 5,3 0,4 292
Almere-Stad/Almere-Buiten 166.645 11.665 19.325 44 10 1 3.465 197.000 161.000 14,2 0,9 0,5 1,7 0,7 1.616
Groot - 's-Gravenhage 753.010 106.805 173.515 37 9 1 12.135 215.000 163.000 70,3 0,6 0,5 1,5 0,6 4.114
1 000 tot 2 000 inwoners 480.820 83.035 53.550 43 22 2 10.220 237.000 173.000 3,8 2,2 0,5 7,2 1,0 257
Bron: CBS.
Verklaring van tekens