Opbouw nationaal vorderingensaldo; nr, 1995-2016


Deze tabel bevat jaargegevens van de berekening van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bruto binnenlands product. Het nationaal vorderingensaldo is het verschil tussen de vorderingen van Nederland op het buitenland en de schulden van Nederland aan het buitenland. Het nationaal vorderingen saldo geeft aan hoeveel de gezamenlijke economische sectoren van Nederland kunnen uitlenen dan wel aan financiële middelen moeten aantrekken gegeven de lopende en de kapitaaltransacties.

De macro-economische variabelen in de berekening van het nationaal vorderingen saldo worden uitgedrukt in waarde in werkelijke prijzen en in miljoenen euro's.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2015 zijn definitief. De gegevens over 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nr, 1995-2016

Perioden Bruto binnenlands product (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandSaldo (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandTotaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandOntvangen beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandInkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens buitenlandUit het buitenland ontvangen subsidies (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandTotaal (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandBetaalde beloning werknemers buitenland (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandInkomen uit vermogen (mln euro) Saldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens buitenlandBelastingen op productie en invoer (mln euro) Bruto nationaal inkomen (mln euro) Verbruik van vaste activa (-) (mln euro) Netto nationaal inkomen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandTotaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandSociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandSociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdracht buitenlandOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandTotaal (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandBelastingen op inkomen en vermogen (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandSociale premies (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandSociale uitkeringen in geld (mln euro) Saldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten buitenlandOverige inkomensoverdrachten (mln euro) Netto beschikbaar nationaal inkomen (mln euro) Consumptieve bestedingen (-) (mln euro) Correctie pensioenvoorziening (mln euro) Netto nationale besparingen (mln euro) Netto investeringen in vaste activa (-) (mln euro) Verandering in voorraden (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoTotaal (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoUitvoersaldo goederen (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandUitvoersaldoUitvoersaldo diensten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandOntvangen primaire inkomens (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo primaire inkomens buitenlandBetaalde primaire inkomens (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandOntvangen inkomensoverdrachten (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenlandBetaalde inkomensoverdrachten (-) (mln euro) Saldo lopende transacties buitenlandCorrectie pensioenvoorziening (saldo) (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandSaldo (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandOntvangen kapitaaloverdrachten (mln euro) Saldo kapitaaloverdrachten buitenlandBetaalde kapitaaloverdrachten (-) (mln euro) Saldo aan- en verkopen van niet-geprod.. (mln euro) Nationaal vorderingensaldoNationaal vorderingensaldo (mln euro) Nationaal vorderingensaldoTotaal fin. transacties vorderingen.. (mln euro) Nationaal vorderingensaldoTotaal fin. transacties schulden.. (mln euro) Nationaal vorderingensaldoStatistisch verschil (mln euro)
1995 325.341 4.188 42.591 1.176 39.548 1.867 38.403 1.698 35.091 1.614 329.529 52.469 277.060 -6.166 4.030 472 477 36 3.045 10.196 540 233 572 8.851 270.894 231.972 -79 38.843 17.667 960 20.216 22.273 22.370 -97 4.188 42.591 38.403 -6.166 4.030 10.196 -79 -926 573 1.499 0 19.290 56.011 36.183 -538
1996 340.964 4.846 48.040 1.220 45.336 1.484 43.194 1.664 39.984 1.546 345.810 54.545 291.265 -6.517 4.372 513 490 42 3.327 10.889 576 234 611 9.468 284.748 242.459 -76 42.213 20.678 2.270 19.265 21.012 21.240 -228 4.846 48.040 43.194 -6.517 4.372 10.889 -76 -1.364 850 2.214 0 17.901 80.340 62.498 59
1997 364.961 2.636 58.688 1.295 56.061 1.332 56.052 1.829 52.517 1.706 367.597 56.842 310.755 -7.008 4.961 763 539 47 3.612 11.969 624 248 672 10.425 303.747 256.837 -90 46.820 24.540 3.091 19.189 23.651 24.168 -517 2.636 58.688 56.052 -7.008 4.961 11.969 -90 -1.134 790 1.924 7 18.062 118.247 97.148 -3.037
1998 389.315 -2.142 60.476 1.306 57.892 1.278 62.618 2.057 58.932 1.629 387.173 60.092 327.081 -6.619 4.975 913 580 46 3.436 11.594 636 281 712 9.965 320.462 275.037 -101 45.324 27.365 2.980 14.979 23.841 25.919 -2.078 -2.142 60.476 62.618 -6.619 4.975 11.594 -101 -774 791 1.565 26 14.231 187.327 171.165 -1.931
1999 414.838 4.843 76.547 1.135 74.069 1.343 71.704 1.777 68.281 1.646 419.681 64.307 355.374 -6.533 5.391 1.528 660 54 3.149 11.924 588 288 771 10.277 348.841 293.851 -119 54.871 32.943 1.566 20.362 22.171 25.461 -3.290 4.843 76.547 71.704 -6.533 5.391 11.924 -119 -770 1.128 1.898 12 19.604 257.963 237.314 -1.045
2000 448.061 7.194 124.084 1.209 121.544 1.331 116.890 1.984 113.309 1.597 455.255 70.031 385.224 -8.787 6.799 1.048 720 64 4.967 15.586 665 309 849 13.763 376.437 315.550 -105 60.782 32.677 527 27.578 29.276 33.733 -4.457 7.194 124.084 116.890 -8.787 6.799 15.586 -105 -771 1.453 2.224 -4 26.803 295.780 269.225 248
2001 476.696 -3.183 110.212 1.289 107.854 1.069 113.395 2.020 109.868 1.507 473.513 75.517 397.996 -7.891 7.032 1.862 736 200 4.234 14.923 708 296 965 12.954 390.105 336.117 -140 53.848 31.509 1.803 20.536 31.750 37.366 -5.616 -3.183 110.212 113.395 -7.891 7.032 14.923 -140 -73 1.062 1.135 22 20.485 373.614 351.613 -1.516
2002 494.501 -2.203 93.927 1.246 91.422 1.259 96.130 2.195 92.570 1.365 492.298 80.232 412.066 -7.962 6.275 1.833 791 217 3.434 14.237 727 323 1.088 12.099 404.104 355.925 -154 48.025 25.338 -576 23.263 33.582 40.283 -6.701 -2.203 93.927 96.130 -7.962 6.275 14.237 -154 240 954 714 0 23.503 156.380 129.071 -3.806
2003 506.671 4.531 101.103 1.130 98.603 1.370 96.572 2.512 92.652 1.408 511.202 83.414 427.788 -7.594 6.502 1.910 919 207 3.466 14.096 941 299 1.239 11.617 420.194 366.956 -179 53.059 22.349 -319 31.029 34.271 41.790 -7.519 4.531 101.103 96.572 -7.594 6.502 14.096 -179 255 1.255 1.000 16 31.300 232.150 197.903 -2.947
2004 523.939 6.330 126.873 1.044 124.453 1.376 120.543 2.838 116.126 1.579 530.269 85.731 444.538 -8.500 7.107 2.175 1.012 218 3.702 15.607 1.034 278 1.322 12.973 436.038 374.059 -172 61.807 21.735 900 39.172 41.514 48.046 -6.532 6.330 126.873 120.543 -8.500 7.107 15.607 -172 351 1.236 885 35 39.558 185.372 145.984 170
2005 545.609 -3.529 158.951 1.011 156.648 1.292 162.480 2.962 157.835 1.683 542.080 88.769 453.311 -9.476 7.679 2.610 1.072 230 3.767 17.155 1.247 272 1.504 14.132 443.835 384.184 -221 59.430 23.603 1.698 34.129 47.355 53.787 -6.432 -3.529 158.951 162.480 -9.476 7.679 17.155 -221 199 1.324 1.125 18 34.346 260.435 224.314 -1.775
2006 579.212 8.998 186.383 988 183.873 1.522 177.385 3.125 172.475 1.785 588.210 92.292 495.918 -10.530 7.967 3.068 1.107 242 3.550 18.497 1.320 276 1.571 15.330 485.388 404.033 -153 81.202 30.878 1.432 48.892 50.577 57.594 -7.017 8.998 186.383 177.385 -10.530 7.967 18.497 -153 -326 868 1.194 -907 47.659 549.628 501.690 -279
2007 613.280 5.466 243.196 962 241.206 1.028 237.730 5.681 230.025 2.024 618.746 96.440 522.306 -10.755 8.931 4.337 1.174 234 3.186 19.686 1.647 281 1.706 16.052 511.551 422.671 -164 88.716 37.305 2.740 48.671 54.124 60.354 -6.230 5.466 243.196 237.730 -10.755 8.931 19.686 -164 -451 741 1.192 -9.873 38.347 538.279 498.807 -1.125
2008 639.163 -11.888 202.806 941 200.823 1.042 214.694 6.839 205.678 2.177 627.275 101.072 526.203 -9.508 10.368 4.575 1.868 248 3.677 19.876 1.578 282 2.089 15.927 516.695 441.166 -459 75.070 41.342 445 33.283 55.138 60.837 -5.699 -11.888 202.806 214.694 -9.508 10.368 19.876 -459 -753 583 1.336 414 32.944 21.460 -11.896 -412
2009 617.540 552 172.948 1.045 170.825 1.078 172.396 6.719 163.857 1.820 618.092 104.435 513.657 -6.587 10.036 3.876 2.442 248 3.470 16.623 1.350 284 2.577 12.412 507.070 442.934 -691 63.445 27.119 -2.204 38.530 45.256 53.216 -7.960 552 172.948 172.396 -6.587 10.036 16.623 -691 -842 913 1.755 274 37.962 122.485 84.311 -212
2010 631.512 5.114 224.720 1.099 222.726 895 219.606 5.532 212.106 1.968 636.626 106.982 529.644 -9.256 10.063 3.628 1.904 248 4.283 19.319 1.725 284 2.471 14.839 520.388 449.742 -341 70.305 17.667 4.308 48.330 52.813 60.229 -7.416 5.114 224.720 219.606 -9.256 10.063 19.319 -341 -1.890 896 2.786 703 47.143 183.994 139.880 3.029
2011 642.929 11.758 247.129 1.084 245.039 1.006 235.371 5.829 227.356 2.186 654.687 107.068 547.619 -9.450 10.217 3.632 1.904 248 4.433 19.667 1.975 284 2.476 14.932 538.169 456.097 -331 81.741 23.334 1.526 56.881 54.904 64.921 -10.017 11.758 247.129 235.371 -9.450 10.217 19.667 -331 -552 783 1.335 -1.328 55.001 394.854 341.481 1.628
2012 645.164 13.286 232.502 1.076 230.460 966 219.216 5.872 211.297 2.047 658.450 107.897 550.553 -9.275 10.736 3.868 1.927 248 4.693 20.011 1.937 284 2.642 15.148 541.278 459.631 -345 81.302 14.031 1.659 65.612 61.946 71.096 -9.150 13.286 232.502 219.216 -9.275 10.736 20.011 -345 -268 780 1.048 -5.877 59.467 228.610 169.617 474
2013 652.748 9.131 233.785 1.015 231.728 1.042 224.654 5.611 217.034 2.009 661.879 109.362 552.517 -11.780 10.334 3.730 1.984 250 4.370 22.114 2.055 284 2.635 17.140 540.737 463.903 -433 76.401 7.745 1.920 66.736 69.818 75.347 -5.529 9.131 233.785 224.654 -11.780 10.334 22.114 -433 -562 746 1.308 -1.092 65.082 294.541 227.787 -1.672
2014 663.008 -1.721 258.724 947 256.888 889 260.445 5.625 252.404 2.416 661.287 110.194 551.093 -10.632 11.629 4.504 2.694 253 4.178 22.261 2.107 284 2.479 17.391 540.461 468.668 -481 71.312 9.336 2.925 59.051 71.885 76.065 -4.180 -1.721 258.724 260.445 -10.632 11.629 22.261 -481 -432 723 1.155 -162 58.457 179.476 120.363 -656
2015 683.457 -3.847 228.879 1.015 226.940 924 232.726 5.922 224.182 2.622 679.610 111.755 567.855 -10.822 12.156 4.375 2.725 270 4.786 22.978 2.443 284 2.756 17.495 557.033 475.147 -431 81.455 20.709 3.711 57.035 72.135 78.387 -6.252 -3.847 228.879 232.726 -10.822 12.156 22.978 -431 -893 931 1.824 -33.600 22.542 164.079 140.730 -807
2016* 702.641 -8.410 208.613 1.053 206.790 770 217.023 6.216 207.722 3.085 694.231 114.389 579.842 -7.277 11.052 4.310 2.703 240 3.799 18.329 2.383 284 2.760 12.902 572.565 484.374 -413 87.778 25.660 870 61.248 77.348 83.717 -6.369 -8.410 208.613 217.023 -7.277 11.052 18.329 -413 -1.042 847 1.889 -596 59.610 222.508 164.138 1.240
Bron: CBS.
Verklaring van tekens