Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Persoonskenmerken Cijfersoort Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met familieleden Minder dan 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per week (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minstens 1x per maand (%) Sociale contacten Contact met vrienden Minder dan 1x per maand (%) Informele hulp (%) Lidmaatschap van verenigingen Politieke partij (%) Lidmaatschap van verenigingen Beroepsorganisatie (%) Lidmaatschap van verenigingen Vakbond (%) Lidmaatschap van verenigingen Consumentenorganisatie (%) Lidmaatschap van verenigingen Patiëntenvereniging (%) Lidmaatschap van verenigingen Milieuorganisatie (%) Lidmaatschap van verenigingen Sportvereniging (%) Lidmaatschap van verenigingen Culturele vereniging (%) Lidmaatschap van verenigingen Hobbyvereniging (%) Lidmaatschap van verenigingen Jeugdorganisatie (%) Lidmaatschap van verenigingen Gezelligheidsvereniging (%) Lidmaatschap van verenigingen Andere vereniging (%) Deelname verenigingen Wekelijks (%) Deelname verenigingen Maandelijks (%) Deelname verenigingen Minder dan maandelijks (%) Deelname verenigingen Nooit (%) Vrijwilligerswerk Totaal (%) Vrijwilligerswerk Jeugdwerk (%) Vrijwilligerswerk School (%) Vrijwilligerswerk Verzorging (%) Vrijwilligerswerk Sportvereniging (%) Vrijwilligerswerk Culturele vereniging (%) Vrijwilligerswerk Hobbyvereniging (%) Vrijwilligerswerk Levensbeschouwelijke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Arbeidsorganisatie (%) Vrijwilligerswerk Politieke organisatie (%) Vrijwilligerswerk Hulpverlening (%) Vrijwilligerswerk Wonen (%) Vrijwilligerswerk Buurt (%) Vrijwilligerswerk Andere organisatie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Radio, televisie of krant ingeschakeld (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Politieke organisatie ingeschakeld (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan bijeenkomst overheid (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Contact opgenomen met politicus (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan actiegroep (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan protestactie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan aan handtekeningenactie (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Meegedaan politieke actie via internet (%) Politieke acties (vanaf 18 jaar) Anders (%) Politieke interesse Zeer geïnteresseerd (%) Politieke interesse Tamelijk geïnteresseerd (%) Politieke interesse Weinig geïnteresseerd (%) Politieke interesse Niet geïnteresseerd (%)
Totaal persoonskenmerken Waarde 2012 32,0 52,8 10,0 3,1 31,2 47,0 14,9 4,1 33,3 4,0 6,7 15,5 41,0 5,7 22,3 35,9 7,2 7,8 1,8 13,5 10,6 35,7 10,4 13,4 40,6 50,5 7,7 11,8 9,2 15,8 5,5 5,5 8,3 2,5 1,5 1,6 2,2 5,2 7,3 16,7 3,8 7,2 9,7 3,6 5,3 25,4 11,1 5,8 12,1 42,7 28,5 16,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2013 28,8 54,3 11,8 3,0 28,0 48,4 16,5 4,4 34,0 4,8 6,7 15,5 42,7 5,5 22,7 35,6 6,5 7,8 1,7 13,2 10,6 34,9 10,5 12,6 42,0 49,1 8,1 11,1 8,6 14,8 5,4 4,9 8,3 2,5 1,3 1,8 2,0 5,2 7,2 17,6 3,7 6,6 9,3 2,9 4,2 26,7 11,0 5,5 10,8 41,5 29,5 18,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2014 29,1 54,2 11,5 3,2 28,5 48,0 16,1 4,5 33,5 3,7 6,2 15,3 41,7 5,0 20,9 35,4 6,9 7,2 1,5 12,6 10,5 35,4 9,9 12,1 42,6 48,0 8,3 10,8 8,6 15,1 4,8 4,5 7,7 2,4 1,4 1,7 2,1 5,1 6,4 16,6 3,9 6,0 9,7 3,4 4,5 25,5 10,9 5,6 10,4 38,2 30,6 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2015 30,2 52,9 11,7 3,2 29,6 47,2 15,7 4,5 33,3 3,6 5,7 14,3 40,6 5,2 20,4 34,6 6,7 6,5 1,6 11,8 9,6 34,2 9,9 12,2 43,7 48,7 8,5 11,5 8,3 14,5 5,0 4,9 8,1 2,1 1,4 1,8 1,9 4,7 7,0 18,0 3,3 6,1 8,7 3,2 4,4 25,2 10,6 5,5 9,2 39,5 30,2 21,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2016 31,7 51,9 11,2 3,0 29,0 47,7 15,9 4,5 36,5 3,6 6,1 14,7 40,1 5,3 19,6 34,9 6,5 6,8 1,8 12,6 10,0 34,9 9,9 13,0 42,2 49,7 8,2 11,6 9,5 15,3 5,4 5,3 7,6 2,8 1,5 2,0 2,0 5,3 7,1 19,6 3,4 7,2 9,3 4,0 3,9 26,9 12,2 5,9 10,8 38,6 30,6 20,0
Totaal persoonskenmerken Waarde 2017 30,5 51,7 12,2 3,3 29,4 47,8 15,9 4,2 31,7 . . . . 48,5 8,5 11,3 8,7 14,5 5,0 4,5 7,4 2,2 1,2 2,0 1,8 4,7 6,6 22,0 3,5 5,7 7,3 3,3 4,1 25,1 11,0 5,7 11,5 39,3 29,0 20,2
Totaal persoonskenmerken Waarde 2018 33,6 49,8 11,4 3,2 28,8 47,5 16,1 4,5 35,6 3,9 6,2 13,8 40,7 5,4 20,0 34,8 6,1 6,9 1,6 12,1 9,2 34,2 9,6 12,4 43,8 47,6 8,7 10,2 8,8 14,6 5,2 4,5 7,6 2,2 1,3 1,9 2,2 5,6 7,2 18,2 3,1 6,4 7,8 3,0 4,0 25,9 11,8 5,0 9,8 39,2 30,3 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2019 33,6 49,0 11,8 3,3 29,9 46,1 16,3 4,5 34,4 3,3 5,5 12,9 39,4 4,6 19,4 35,4 6,0 6,1 1,5 12,4 8,7 33,5 10,3 12,7 43,5 46,7 8,4 10,6 7,8 15,2 4,8 4,7 6,7 2,7 1,3 1,9 2,2 5,7 7,1 19,6 3,2 6,0 8,1 3,3 5,1 25,2 10,3 5,4 11,1 38,6 29,6 20,7
Totaal persoonskenmerken Waarde 2020 33,0 50,0 11,7 3,2 29,7 45,6 17,1 4,6 32,9 3,8 6,8 12,3 39,2 5,0 18,7 35,4 6,1 6,5 1,6 11,4 8,3 32,7 9,0 13,9 44,4 43,8 7,4 8,3 7,3 13,0 4,8 4,3 6,3 2,1 1,1 1,6 1,6 4,5 6,5 21,0 3,8 6,1 8,2 3,5 5,5 28,5 11,8 5,6 11,6 39,4 29,4 19,6
Totaal persoonskenmerken Waarde 2021 32,9 49,9 11,4 3,5 28,7 45,3 17,5 5,2 34,9 4,2 6,4 13,0 41,6 5,9 20,8 34,9 5,8 6,6 1,8 11,5 8,7 31,8 9,2 13,0 45,9 38,9 6,0 6,1 6,3 11,7 3,7 3,9 5,9 2,2 1,1 1,8 2,0 4,2 5,6 20,0 3,5 5,7 8,0 3,5 6,0 29,0 11,5 5,6 13,0 42,0 28,0 17,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 31 maart 2022
De jaarcijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 mei 2018
De jaarcijfers 2017 zijn toegevoegd. De items over lidmaatschappen van verenigingen zijn in het jaar 2017 niet bevraagd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe gegevens verschijnen jaarlijks.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Contact met vrienden
Contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen
Dagelijks
Minstens 1x per week
Minstens 1x per maand
Minder dan 1x per maand
Informele hulp
In afgelopen 4 weken in vrije tijd buiten organisaties om onbetaalde hulp gegeven aan anderen buiten het eigen huishouden, zoals aan zieken, buren, familie, vrienden en bekenden.
Lidmaatschap van verenigingen
Lidmaatschap van verenigingen of organisaties.
Politieke partij
Lid van een politieke partij of organisatie.
Beroepsorganisatie
Lid van een werkgeversvereniging, middenstandsorganisatie of beroepsvereniging.
Vakbond
Lid van een vakbond.
Consumentenorganisatie
Lid van een consumentenorganisatie, zoals de ANWB, de Consumentenbond of Vereniging Eigen Huis.
Patiëntenvereniging
Lid van een patiëntenvereniging.
Milieuorganisatie
Lid van een organisatie op het gebied van natuur en milieu, zoals Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten of de vogelbescherming.
Sportvereniging
Lid van een sportvereniging.
Culturele vereniging
Lid van een zang-, muziek- of toneelvereniging.
Hobbyvereniging
Lid van een hobbyvereniging, bijvoorbeeld een auto-, handwerk- of computerclub.
Jeugdorganisatie
Lid van een jeugd- of jongerenorganisatie, zoals scouting.
Gezelligheidsvereniging
Lid van een gezelligheidsvereniging, bijvoorbeeld een personeelsvereniging, carnavalsvereniging of studentenvereniging.
Andere vereniging
Lid van een andere vereniging of organisatie.
Deelname verenigingen
Deelname aan activiteiten van één of meer verenigingen.
Wekelijks
Maandelijks
Minder dan maandelijks
Nooit
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Jeugdwerk
Vrijwilligerswerk in het jeugd- en buurthuiswerk of als leider van scouting.
School
Vrijwilligerswerk op school, zoals bijvoorbeeld hulp op school, de oudercommissie, schoolbestuur, werken in bibliotheek of als leesouder.
Verzorging
Vrijwilligerswerk in de verzorging of verpleging, zoals bijvoorbeeld bejaardenzorg, kinderopvang, kruiswerk, zieken bezoeken, collecteren voor gezondheidsorganisaties, welfarewerk in het ziekenhuis of assisteren bij stervensbegeleiding.
Sportvereniging
Vrijwilligerswerk voor een sportvereniging in het bestuur of bijvoorbeeld werken in de kantine, organisatie, trainen of zaalbeheer.
Culturele vereniging
Vrijwilligerswerk voor een culturele vereniging, zoals bijvoorbeeld een muziek- of toneelvereniging of een tekenclub.
Hobbyvereniging
Vrijwilligerswerk voor een hobby- of gezelligheidsvereniging.
Levensbeschouwelijke organisatie
Vrijwilligerswerk voor de kerk, moskee of een levensbeschouwelijke groepering, zoals bijvoorbeeld de kerkenraad, parochieraad, moskeevereniging, huisbezoek of het rondbrengen van blaadjes.
Arbeidsorganisatie
Vrijwilligerswerk voor de vakbond of een bedrijfsorganisatie, zoals bijvoorbeeld de ondernemingsraad of personeelsvereniging.
Politieke organisatie
Vrijwilligerswerk voor een politieke partij of actiegroep.
Hulpverlening
Vrijwilligerswerk op het gebied van sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering of slachtofferhulp.
Wonen
Vrijwilligerswerk op het gebied van wonen, woonomstandigheden of huurdersbelangen.
Buurt
Vrijwilligerswerk ten behoeve van de wijk of de buurt.
Andere organisatie
Vrijwilligerswerk voor organisaties op een ander gebied.
Politieke acties (vanaf 18 jaar)
Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Van welke mogelijkheden is in de afgelopen 5 jaar gebruik gemaakt?
Radio, televisie of krant ingeschakeld
Politieke organisatie ingeschakeld
Een politieke partij of organisatie ingeschakeld.
Meegedaan aan bijeenkomst overheid
Meegedaan aan een door de overheid georganiseerde inspraakbijeenkomst, hoorzitting of discussiebijeenkomst.
Contact opgenomen met politicus
Contact opgenomen met een politicus of ambtenaar.
Meegedaan aan actiegroep
Meegedaan aan een actiegroep.
Meegedaan aan protestactie
Meegedaan aan een protestactie, protestmars of demonstratie.
Meegedaan aan handtekeningenactie
Meegedaan aan een handtekeningenactie.
Meegedaan politieke actie via internet
Via internet, email of SMS meegedaan aan een politieke discussie of actie.
Anders
Iets anders gedaan om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid.
Politieke interesse
Interesse in politieke onderwerpen.
Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Weinig geïnteresseerd
Niet geïnteresseerd