Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2018 1e kwartaal 62
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2018 2e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 56
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 49
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal 46
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 54
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2018 1e kwartaal 34
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2018 2e kwartaal 27
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2018 3e kwartaal 28
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2018 4e kwartaal 28
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2019 1e kwartaal 25
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 49 Vervoer over land 2019 2e kwartaal 33
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2018 1e kwartaal 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2018 2e kwartaal 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2018 3e kwartaal 6
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2018 4e kwartaal 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2019 1e kwartaal 4
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 50 Vervoer over water 2019 2e kwartaal 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2018 1e kwartaal 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2018 2e kwartaal 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2018 3e kwartaal 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2018 4e kwartaal 1
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2019 1e kwartaal 0
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 51 Vervoer door de lucht 2019 2e kwartaal 2
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 1e kwartaal 18
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 2e kwartaal 14
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 3e kwartaal 11
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2018 4e kwartaal 14
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 1e kwartaal 12
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2019 2e kwartaal 6
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2018 1e kwartaal 10
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2018 2e kwartaal 3
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2018 3e kwartaal 9
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2018 4e kwartaal 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2019 1e kwartaal 5
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken 53 Post en koeriers 2019 2e kwartaal 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 mei 2023:
De uitkomsten over de maand april 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand mei 2023 verschijnen naar verwachting op 12 juni 2023.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.