Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

Type gefailleerde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Uitgesproken faillissementen (Aantal)
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2014 1e kwartaal 97
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2014 2e kwartaal 79
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2014 3e kwartaal 98
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2014 4e kwartaal 107
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2015 1e kwartaal 88
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2015 2e kwartaal 60
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2015 3e kwartaal 64
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2015 4e kwartaal 94
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2016 1e kwartaal 64
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2016 2e kwartaal 81
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2016 3e kwartaal 77
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2016 4e kwartaal 64
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2017 1e kwartaal 85
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2017 2e kwartaal 61
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2017 3e kwartaal 61
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2017 4e kwartaal 53
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2018 1e kwartaal 63
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2018 2e kwartaal 63
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2018 3e kwartaal 73
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2018 4e kwartaal 69
Bedrijven, instellingen en eenmanszaken I Horeca 2019 1e kwartaal 69
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met eenmanszaak, bedrijven en instellingen) en bedrijfsactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009.

Status van de cijfers
De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 11 november 2022:
De uitkomsten over de maand oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten over de maand november 2022 verschijnen naar verwachting op 12 december 2022.

Toelichting onderwerpen

Uitgesproken faillissementen
Het aantal natuurlijke personen met eenmanszaak en bedrijven en instellingen dat door uitspraak van de rechter in staat van faillissement is verklaard.

Faillissement
Staat waarin de rechter een juridische eenheid die heeft opgehouden te betalen kan verklaren. Het vermogen en de inkomsten van die juridische eenheid (de schuldenaar) worden dan ingenomen om de schulden af te lossen. Het faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van een schuldeiser, de schuldenaar zelf of het Openbaar Ministerie. Nadat de inkomsten en het vermogen aan schuldeisers zijn uitgekeerd wordt het faillissement beëindigd maar is de schuldenaar vaak niet schuldenvrij. Restschulden blijven namelijk opeisbaar. Het failliet verklaren van een juridische eenheid op verzoek van een schuldeiser kan overigens alleen geschieden indien er ook sprake is van een schuld aan een andere schuldeiser.