Arbeidsdeelname; regionale indeling 2014, 2003-2014


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland voor diverse regionale indelingen. De bevolking van 15 tot 75 jaar wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van positie in de werkkring en beroepsniveau. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, herkomst en onderwijsniveau beschikbaar. De indeling naar gemeenten is gebaseerd op de woongemeenten van 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Elk jaar in februari wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente gebiedsindelingen samengesteld. Zie paragraaf 3.

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2014, 2003-2014

Persoonskenmerken Regio's Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringWerknemer (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringZelfstandige (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 1 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 2 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 3 (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingBeroepsniveau (ISCO)Beroepsniveau 4 (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal Nederland 2014 12.665 8.874 8.214 6.860 1.354 737 3.534 1.349 2.436 660 7,4 3.791 70,1 64,9
Totaal Noord-Nederland (LD) 2014 1.289 881 811 674 137 81 378 135 197 70 8,0 407 68,4 62,9
Totaal Oost-Nederland (LD) 2014 2.652 1.873 1.736 1.460 276 173 773 279 484 137 7,3 779 70,6 65,5
Totaal West-Nederland (LD) 2014 5.992 4.223 3.905 3.234 671 307 1.578 650 1.291 317 7,5 1.769 70,5 65,2
Totaal Zuid-Nederland (LD) 2014 2.732 1.897 1.762 1.492 270 176 805 285 464 135 7,1 835 69,4 64,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens