Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Hotels; gasten, overnachtingen, woonland, regio

Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Totaal landen Nederland 2022 februari* 1.384
Totaal landen Nederland 2022 maart* 2.012
Totaal landen Nederland 2022 april* 2.510
Totaal landen Nederland 2022 mei* 2.764
Totaal landen Nederland 2022 juni* 2.707
Totaal landen Nederland 2022 juli* 2.972
Totaal landen Nederland 2022 augustus* 2.953
Totaal landen Nederland 2022 september* 2.652
Totaal landen Nederland 2022 oktober* 2.782
Totaal landen Nederland 2022 november* 2.375
Totaal landen Nederland 2022 december* 2.217
Totaal landen Nederland 2023 januari* 1.936
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 98
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 145
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 april* 177
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 221
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 juni* 216
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 juli* 243
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 augustus* 248
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 september* 222
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 oktober* 203
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 november* 157
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 december* 141
Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 januari* 113
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 199
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 262
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 april* 307
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 352
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 juni* 341
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 juli* 371
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 augustus* 377
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 september* 332
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 oktober* 354
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 november* 299
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 december* 273
Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 januari* 245
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 februari* 832
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 maart* 1.265
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 april* 1.607
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 mei* 1.721
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 juni* 1.693
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 juli* 1.833
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 augustus* 1.841
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 september* 1.643
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 oktober* 1.763
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 november* 1.520
Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 december* 1.401
Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 januari* 1.296
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 255
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 340
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 418
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 469
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 juni* 458
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 juli* 525
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus* 488
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 september* 455
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober* 463
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 november* 400
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 402
Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 januari* 282
Totaal landen Groningen (PV) 2022 februari* 24
Totaal landen Groningen (PV) 2022 maart* 35
Totaal landen Groningen (PV) 2022 april* 44
Totaal landen Groningen (PV) 2022 mei* 46
Totaal landen Groningen (PV) 2022 juni* 50
Totaal landen Groningen (PV) 2022 juli* 45
Totaal landen Groningen (PV) 2022 augustus* 49
Totaal landen Groningen (PV) 2022 september* 44
Totaal landen Groningen (PV) 2022 oktober* 48
Totaal landen Groningen (PV) 2022 november* 41
Totaal landen Groningen (PV) 2022 december* 38
Totaal landen Groningen (PV) 2023 januari* 33
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 februari* 42
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 maart* 64
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 april* 79
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 mei* 108
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 juni* 112
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 juli* 128
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 augustus* 125
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 september* 113
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 oktober* 91
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 november* 63
Totaal landen Fryslân (PV) 2022 december* 56
Totaal landen Fryslân (PV) 2023 januari* 45
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 februari* 32
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 maart* 47
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 april* 54
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 mei* 67
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 juni* 54
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 juli* 70
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 augustus* 74
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 september* 65
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 oktober* 64
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 november* 53
Totaal landen Drenthe (PV) 2022 december* 47
Totaal landen Drenthe (PV) 2023 januari* 36
Totaal landen Overijssel (PV) 2022 februari* 71
Totaal landen Overijssel (PV) 2022 maart* 87
Totaal landen Overijssel (PV) 2022 april* 91
Totaal landen Overijssel (PV) 2022 mei* 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie, toeristisch landsdeel en vijf grote gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2023:
De cijfers over januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten