Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesvormen Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000) Overnachtingen (x 1 000)
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2022 augustus 12 26
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2022 september 12 25
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2022 oktober 11 24
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2022 november 11 24
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2022 december 7 16
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 januari* 6 13
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 februari* 7 14
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 maart* 11 23
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 april* 18 44
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 mei 14 33
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 juni* 15 33
Totaal logiesaccommodaties Zweden Nederland 2023 juli* 22 47
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2022 augustus 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2022 september 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2022 oktober 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2022 november 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2022 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 april* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 mei 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 juni* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Noord-Nederland (LD) 2023 juli* 1 3
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2022 augustus 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2022 september 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2022 oktober 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2022 november 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2022 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 februari* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 maart* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 april* 2 4
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 mei 1 3
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 juni* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Oost-Nederland (LD) 2023 juli* 2 4
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2022 augustus 10 22
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2022 september 10 22
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2022 oktober 9 20
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2022 november 9 20
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2022 december 6 13
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 januari* 5 10
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 februari* 6 12
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 maart* 9 19
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 april* 15 37
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 mei 12 28
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 juni* 13 27
Totaal logiesaccommodaties Zweden West-Nederland (LD) 2023 juli* 17 37
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2022 september 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2022 november 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2022 december 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 januari* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 februari* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 maart* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 april* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 mei 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 juni* 1 2
Totaal logiesaccommodaties Zweden Zuid-Nederland (LD) 2023 juli* 2 4
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2022 augustus 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2022 september 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2022 oktober 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2022 november 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2022 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 mei 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Groningen (PV) 2023 juli* 1 1
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2022 augustus 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2022 september 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2022 oktober 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2022 november 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2022 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 mei 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Fryslân (PV) 2023 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2022 augustus 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2022 september 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2022 oktober 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2022 november 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2022 december 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 januari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 februari* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 maart* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 april* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 mei 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 juni* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Drenthe (PV) 2023 juli* 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Overijssel (PV) 2022 augustus 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Overijssel (PV) 2022 september 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Overijssel (PV) 2022 oktober 0 0
Totaal logiesaccommodaties Zweden Overijssel (PV) 2022 november 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 11 september 2023:
- De voorlopige cijfers over de maand juli 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.
Overnachtingen
Alle nachten die gasten doorbrengen in een logiesaccommodatie.