Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesaccommodaties; gasten, nachten, woonland, logiesvorm, regio

Logiesvormen Woonland van gasten Regio's Perioden Gasten (x 1 000)
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 februari* 1.988
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 maart* 2.876
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 april* 4.105
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 mei* 4.714
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 juni* 4.565
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 juli* 5.066
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 augustus* 5.315
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 september* 4.263
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 oktober* 4.326
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 november* 3.191
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2022 december* 2.874
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Nederland 2023 januari* 2.653
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 februari* 199
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 maart* 283
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 april* 409
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 mei* 538
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 juni* 528
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 juli* 589
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 augustus* 666
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 september* 487
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 oktober* 450
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 november* 275
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2022 december* 240
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Noord-Nederland (LD) 2023 januari* 220
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 februari* 340
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 maart* 451
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 april* 681
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 mei* 867
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 juni* 835
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 juli* 918
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 augustus* 1.003
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 september* 741
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 oktober* 749
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 november* 484
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2022 december* 430
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Oost-Nederland (LD) 2023 januari* 418
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 februari* 1.020
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 maart* 1.560
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 april* 2.191
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 mei* 2.360
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 juni* 2.303
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 juli* 2.547
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 augustus* 2.623
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 september* 2.177
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 oktober* 2.241
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 november* 1.767
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2022 december* 1.576
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen West-Nederland (LD) 2023 januari* 1.510
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 februari* 429
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 maart* 582
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 april* 822
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 mei* 948
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 juni* 899
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 juli* 1.012
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 augustus* 1.023
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 september* 859
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 oktober* 886
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 november* 665
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2022 december* 628
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Zuid-Nederland (LD) 2023 januari* 505
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 februari* 29
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 maart* 43
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 april* 64
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 mei* 74
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 juni* 84
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 juli* 86
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 augustus* 97
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 september* 67
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 oktober* 70
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 november* 47
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2022 december* 43
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Groningen (PV) 2023 januari* 38
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 februari* 73
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 maart* 104
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 april* 165
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 mei* 238
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 juni* 248
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 juli* 274
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 augustus* 302
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 september* 223
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 oktober* 173
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 november* 94
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2022 december* 79
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Fryslân (PV) 2023 januari* 67
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 februari* 97
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 maart* 136
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 april* 180
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 mei* 227
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 juni* 196
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 juli* 229
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 augustus* 266
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 september* 197
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 oktober* 207
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 november* 134
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2022 december* 118
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Drenthe (PV) 2023 januari* 115
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Overijssel (PV) 2022 februari* 100
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Overijssel (PV) 2022 maart* 128
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Overijssel (PV) 2022 april* 222
Totaal logiesaccommodaties Totaal landen Overijssel (PV) 2022 mei* 294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal gasten en hun overnachtingen in Nederland in alle hotels, motels, pensions, appartementen met hoteldienstverlening, jeugdaccommodaties en bed&breakfasts met ten minste 5 slaapplaatsen, op alle kampeerterreinen met minimaal 4 toeristische standplaatsen en op huisjesterreinen en in groepsaccommodaties met ten minste 10 slaapplaatsen.
De gegevens zijn beschikbaar naar logiesvorm en land van herkomst van de gasten (woonland), per landsdeel, provincie en toeristisch landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 en 2023 zijn voorlopig. De overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2023:
De cijfers over januari 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 maart 2022:
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel per 1 januari 2022 doorgevoerd.
Het CBS stelt bij dit onderzoek sinds januari 2021 bedrijven in staat om op andere wijze gegevens te leveren, bijvoorbeeld via samenwerkingen met gemeenten of andere organisaties waarmee afspraken zijn gemaakt. Vaak gaat het daarbij om de verwerking van cijfers die ook voor een gemeentelijk nachtregister worden verzameld. De kwaliteit van de data wordt ook hierbij zorgvuldig gecontroleerd maar het is niet geheel uitgesloten dat kleine trendbreuken kunnen ontstaan bij sommige regionale uitsplitsingen door het gebruik van deze nieuwe bronnen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over een nieuwe verslagmaand zijn beschikbaar binnen 3 maanden na het verstrijken van die maand en krijgen de status 'voorlopig'.
De cijfers over het hele jaar worden 1 maand na het verschijnen van de maand december herzien en krijgen dan de status 'nader voorlopig'.
Nog 2 maanden later krijgen de cijfers de status 'definitief'.

Toelichting onderwerpen

Gasten
Bezoekers die één of meer nachten achtereen verblijven in een logiesaccommodatie.
Een gast die meer dan twee maanden aaneengesloten verblijft in een logiesaccommodatie, wordt als vaste gast aangemerkt en telt niet mee voor de statistiek.
Asielzoekers en seizoenarbeiders worden niet als gast meegeteld, ook niet als ze korter dan twee maanden aaneengesloten verblijven in een logiesaccommodatie.
Per maand worden de in die maand vertrokken gasten waargenomen, ongeacht in welke maand de gast aangekomen is. Het is mogelijk dat een persoon twee of meerdere malen in een maand in dezelfde accommodatie of in verschillende accommodaties als gast wordt geteld.