Productie index nijverheid; (SBI 2008), index 2010=100 1953-2014

Productie index nijverheid; (SBI 2008), index 2010=100 1953-2014

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers Gemiddelde dagproductie (2010=100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Gemiddelde dagproductie (%)
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2014 96,7 -2,9
B Delfstoffenwinning 2014 81,5 -16,5
06 Winning van aardolie en aardgas 2014 80,9 -17,2
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2014 101,9 7,6
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2014 115,3 10,4
C Industrie 2014 102,6 1,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 98,8 -3,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 2014 106,4 2,1
11 Drankenindustrie 2014 97,6 -1,2
12 Tabaksindustrie 2014 58,2 -37,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 102,8 1,9
13 Textielindustrie 2014 104,4 1,9
14 Kledingindustrie 2014 91,0 -1,5
15 Leer- en schoenenindustrie 2014 105,0 6,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 94,1 2,1
16 Houtindustrie 2014 93,4 4,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 100,3 1,1
17 Papierindustrie 2014 100,3 0,5
18 Grafische industrie 2014 100,3 1,7
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 101,7 1,6
19 Aardolie-industrie 2014 98,0 1,5
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2014 101,7 1,3
20 Chemische industrie 2014 98,5 -0,6
21 Farmaceutische industrie 2014 120,3 7,7
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2014 104,7 3,4
23 Bouwmaterialenindustrie 2014 94,6 1,1
24-30, 33 Metalektro 2014 107,3 2,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 102,7 2,0
24 Basismetaalindustrie 2014 106,7 5,4
25 Metaalproductenindustrie 2014 102,1 1,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2014 108,6 3,9
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2014 105,7 1,5
26 Elektrotechnische industrie 2014 112,2 1,8
27 Elektrische apparatenindustrie 2014 94,4 0,9
28 Machine-industrie 2014 110,4 5,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 113,4 3,3
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2014 117,4 4,8
30 Overige transportmiddelenindustrie 2014 100,5 1,4
31 Meubelindustrie 2014 90,0 0,2
32 Overige industrie 2014 98,4 0,0
33 Reparatie en installatie van machines 2014 103,3 -2,3
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2014 84,8 -3,9
35 Energiebedrijven 2014 83,2 -4,5
36 Waterleidingbedrijven 2014 100,6 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid), SBI 2008 sectie B - E. De nijverheid bestaat uit delfstoffenwinning, industrie en openbaar nut. De ontwikkeling wordt weergegeven met indexcijfers (basisjaar 2010) en als procentuele veranderingen ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 1953 tot en met december 2014.

Status van de cijfers: De indices van de productie zijn definitief.

Wijzigingen per 19 juli 2018.
Geen. Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Gemiddelde dagproductie
De gemiddelde dagproductie wordt berekend via een methode, waarbij wordt gecorrigeerd voor veranderingen in de productie als gevolg van:
- feestdagen;
- brugdagen;
- werkdageffecten;
- lengte van jaar (schrikkeljaar);
- vakantiespreiding.

Het resultaat is de zogenaamde gemiddelde dagproductie.