Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal Venlo 2022 april* 3.360
Totaal Venlo 2022 mei* 3.350
Totaal Venlo 2022 juni* 3.290
Totaal Venlo 2022 juli* 3.280
Totaal Venlo 2022 augustus* 3.260
Totaal Venlo 2022 september* 3.250
Totaal Venlo 2022 oktober* 3.300
Totaal Venlo 2022 november* 3.310
Totaal Venlo 2022 december* 3.280
Totaal Venlo 2023 januari* 3.210
Totaal Venlo 2023 februari* 3.290
Totaal Venlo 2023 maart* 3.280
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 april* 250
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 mei* 250
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 juni* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 juli* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 augustus* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 september* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 oktober* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 november* 240
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2022 december* 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 januari* 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 februari* 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 maart* 230
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 april* 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 mei* 770
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 juni* 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 juli* 800
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 augustus* 790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 september* 810
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 oktober* 800
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 november* 820
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2022 december* 800
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 januari* 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 februari* 790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 maart* 820
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 april* 160
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 mei* 160
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 juni* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 juli* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 augustus* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 september* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 oktober* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 november* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2022 december* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 januari* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 februari* 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 maart* 140
Verhaal Venlo 2022 april* 90
Verhaal Venlo 2022 mei* 90
Verhaal Venlo 2022 juni* 100
Verhaal Venlo 2022 juli* 90
Verhaal Venlo 2022 augustus* 90
Verhaal Venlo 2022 september* 90
Verhaal Venlo 2022 oktober* 90
Verhaal Venlo 2022 november* 90
Verhaal Venlo 2022 december* 100
Verhaal Venlo 2023 januari* 100
Verhaal Venlo 2023 februari* 100
Verhaal Venlo 2023 maart* 100
Geldlening Venlo 2022 april* 1.130
Geldlening Venlo 2022 mei* 1.120
Geldlening Venlo 2022 juni* 1.120
Geldlening Venlo 2022 juli* 1.110
Geldlening Venlo 2022 augustus* 1.100
Geldlening Venlo 2022 september* 1.090
Geldlening Venlo 2022 oktober* 1.090
Geldlening Venlo 2022 november* 1.090
Geldlening Venlo 2022 december* 1.080
Geldlening Venlo 2023 januari* 1.060
Geldlening Venlo 2023 februari* 1.080
Geldlening Venlo 2023 maart* 1.060
Overige vorderingen Venlo 2022 april* 960
Overige vorderingen Venlo 2022 mei* 960
Overige vorderingen Venlo 2022 juni* 910
Overige vorderingen Venlo 2022 juli* 880
Overige vorderingen Venlo 2022 augustus* 880
Overige vorderingen Venlo 2022 september* 870
Overige vorderingen Venlo 2022 oktober* 930
Overige vorderingen Venlo 2022 november* 930
Overige vorderingen Venlo 2022 december* 930
Overige vorderingen Venlo 2023 januari* 900
Overige vorderingen Venlo 2023 februari* 950
Overige vorderingen Venlo 2023 maart* 930
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart 2020 van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen, met name bij geldleningen en onverschuldigde betalingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 12 maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari tot en met maart 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in oktober 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.

Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die in het kader van de navolgende wetten, een schuld hebben bij de gemeente:
-  de Participatiewet;
- de Wet werk en bijstand (WWB);
-  de Algemene bijstandswet (Abw);
-  de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
-  de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
-  het Besluit in- en doorstroombanen.