Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Regio's Perioden Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal Venlo 2023 januari 3.210
Totaal Venlo 2023 februari 3.290
Totaal Venlo 2023 maart 3.280
Totaal Venlo 2023 april 3.290
Totaal Venlo 2023 mei 3.280
Totaal Venlo 2023 juni 3.230
Totaal Venlo 2023 juli 3.220
Totaal Venlo 2023 augustus 3.220
Totaal Venlo 2023 september 3.190
Totaal Venlo 2023 oktober 3.180
Totaal Venlo 2023 november 3.180
Totaal Venlo 2023 december 3.170
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 januari 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 februari 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 maart 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 april 230
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 mei 220
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 juni 220
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 juli 220
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 augustus 210
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 september 210
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 oktober 210
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 november 210
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) Venlo 2023 december 210
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 januari 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 februari 790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 maart 820
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 april 800
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 mei 790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 juni 790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 juli 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 augustus 780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 september 760
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 oktober 750
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 november 750
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) Venlo 2023 december 740
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 januari 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 februari 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 maart 140
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 april 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 mei 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 juni 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 juli 140
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 augustus 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 september 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 oktober 140
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 november 150
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) Venlo 2023 december 140
Verhaal Venlo 2023 januari 100
Verhaal Venlo 2023 februari 100
Verhaal Venlo 2023 maart 100
Verhaal Venlo 2023 april 100
Verhaal Venlo 2023 mei 100
Verhaal Venlo 2023 juni 100
Verhaal Venlo 2023 juli 100
Verhaal Venlo 2023 augustus 90
Verhaal Venlo 2023 september 100
Verhaal Venlo 2023 oktober 100
Verhaal Venlo 2023 november 100
Verhaal Venlo 2023 december 100
Geldlening Venlo 2023 januari 1.060
Geldlening Venlo 2023 februari 1.080
Geldlening Venlo 2023 maart 1.060
Geldlening Venlo 2023 april 1.050
Geldlening Venlo 2023 mei 1.050
Geldlening Venlo 2023 juni 1.040
Geldlening Venlo 2023 juli 1.040
Geldlening Venlo 2023 augustus 1.040
Geldlening Venlo 2023 september 1.030
Geldlening Venlo 2023 oktober 1.030
Geldlening Venlo 2023 november 1.030
Geldlening Venlo 2023 december 1.010
Overige vorderingen Venlo 2023 januari 900
Overige vorderingen Venlo 2023 februari 950
Overige vorderingen Venlo 2023 maart 930
Overige vorderingen Venlo 2023 april 970
Overige vorderingen Venlo 2023 mei 970
Overige vorderingen Venlo 2023 juni 920
Overige vorderingen Venlo 2023 juli 940
Overige vorderingen Venlo 2023 augustus 950
Overige vorderingen Venlo 2023 september 950
Overige vorderingen Venlo 2023 oktober 950
Overige vorderingen Venlo 2023 november 950
Overige vorderingen Venlo 2023 december 970
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart 2020 van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen, met name bij geldleningen en onverschuldigde betalingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 30 april 2024:
De cijfers van oktober 2022 tot en met september 2023 zijn definitief geworden. Toegevoegd zijn de cijfers van oktober tot en met december 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in juli 2024.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.

Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die in het kader van de navolgende wetten, een schuld hebben bij de gemeente:
-  de Participatiewet;
- de Wet werk en bijstand (WWB);
-  de Algemene bijstandswet (Abw);
-  de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
-  de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
-  het Besluit in- en doorstroombanen.