Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Nieuwbouwwoningen; vergunningen naar opdrachtgever, eigendomsvorm 1995-2016

Opdrachtgever Eigendomsvorm Regio's Perioden Nieuw te bouwen woningen (aantal)
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2010 61.028
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2011 55.804
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2012 37.370
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2013 26.184
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2014 39.365
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2015 53.533
Totaal opdrachtgevers Totaal Nederland 2016 50.997
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2010 41.631
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2011 38.123
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2012 21.886
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2013 15.458
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2014 25.661
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2015 35.942
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2016 35.151
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2010 19.397
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2011 17.681
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2012 15.484
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2013 10.726
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2014 13.704
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2015 17.591
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2016 15.846
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2010 17.929
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2011 15.743
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2012 12.119
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2013 6.945
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2014 7.077
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2015 7.521
Overheid of woningcorporatie Totaal Nederland 2016 5.283
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2010 7.450
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2011 5.398
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2012 3.324
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2013 1.742
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2014 1.293
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2015 1.628
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Nederland 2016 861
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2010 10.479
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2011 10.345
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2012 8.795
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2013 5.203
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2014 5.784
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2015 5.893
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Nederland 2016 4.422
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2010 36.148
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2011 33.461
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2012 20.649
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2013 15.427
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2014 27.403
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2015 38.435
Bouwers voor de markt Totaal Nederland 2016 35.260
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2010 28.099
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2011 26.757
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2012 14.318
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2013 10.262
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2014 19.824
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2015 27.502
Bouwers voor de markt Koopwoningen Nederland 2016 24.576
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2010 8.049
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2011 6.704
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2012 6.331
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2013 5.165
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2014 7.579
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2015 10.933
Bouwers voor de markt Huurwoningen Nederland 2016 10.684
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2010 6.951
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2011 6.600
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2012 4.602
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2013 3.812
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2014 4.885
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2015 7.577
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Nederland 2016 10.454
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2010 6.082
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2011 5.968
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2012 4.244
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2013 3.454
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2014 4.544
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2015 6.812
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Nederland 2016 9.714
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2010 869
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2011 632
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2012 358
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2013 358
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2014 341
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2015 765
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Nederland 2016 740
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen. In deze tabel worden de gegevens over de woningbouw gepubliceerd naar het aantal woningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend (voorheen bouwvergunning).
De uitkomsten over de periode tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgever voor de bouw, naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar regio landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Met ingang van verslagjaar 2016 publiceert CBS geen gegevens meer over grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten.
Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag liggen aan de afbakening niet langer actueel.
Daarnaast blijkt dat andere instanties, afhankelijk van het toepassingsgebied, een afwijkende indeling van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten hanteren, waardoor er niet meer gesproken kan worden van één standaard.

Gegevens zijn beschikbaar van januari 1995 tot en met december 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuw te bouwen woningen
Het totaal aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een omgevingsvergunning met activiteit bouwen is verleend (voorheen bouwvergunning).
Een woning is een tot bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Een vergunning kan voor één of meer woningen tegelijk afgegeven worden.