Arbeid: kerncijfers geboortegeneraties vanaf 1905/09 - 1995/99 (12-uur)


Deze tabel bevat cijfers over arbeidsparticipatie, arbeidsrelatie, banen en uitkeringen van personen naar de verschillende geboortegeneraties. Hierdoor is het mogelijk generaties onderling te vergelijken. Zo werkten vrouwen die geboren zijn tussen 1935-1939 op 35-jarige leeftijd gemiddeld 32 uur per week. Vrouwen geboren tussen 1970-1974 werkten gemiddeld 28 uur per week op 35-jarige leeftijd. De cijfers worden als percentages en gemiddelden gepresenteerd. Verder zijn de cijfers in deze tabel verbijzonderd naar geslacht en leeftijd. De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de Arbeidskrachtentellingen (AKT) en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneratie 1905-1909 tot en met 1995-1999

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Arbeid; Kerncijfers geboortegeneratie vanaf 1910-1914. Zie paragraaf 3. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Arbeid: kerncijfers geboortegeneraties vanaf 1905/09 - 1995/99 (12-uur)

Geslacht Leeftijd Geboortegeneratie Netto arbeidsparticipatie (% ) Gemiddelde anciënniteit (jaren) Positie in de werkkringWerknemersTotaal werknemers (% van werkzame beroepsbevolking) Positie in de werkkringZelfstandigenTotaal zelfstandigen (% van werkzame beroepsbevolking) Personen met voortdurend een baan (%) Personen met meer dan één baan (%) ArbeidsduurGemiddelde arbeidsduur (uren per week) Personen met uitkering (%)
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1935 tot 1940
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1940 tot 1945
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1945 tot 1950 62 93 7 41,0
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1950 tot 1955 65 95 5 39,5
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1955 tot 1960 66 95 5 38,9
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1960 tot 1965 72 95 5 37,4
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1965 tot 1970 74 3,1 95 5 37,6
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1970 tot 1975 77 2,7 96 4 - - 37,1 -
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1975 tot 1980 77 2,7 95 5 33 73 36,2 8
Totaal mannen en vrouwen 25 jaar 1980 tot 1985 79 2,8 94 6 32 75 35,4 7
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1925 tot 1930
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1930 tot 1935
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1935 tot 1940 59 84 16 42,8
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1940 tot 1945 61 86 14 41,2
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1945 tot 1950 61 87 13 39,5
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1950 tot 1955 65 89 11 37,3
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1955 tot 1960 70 8,2 89 11 36,7
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1960 tot 1965 75 7,7 89 11 - - 36,0 -
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1965 tot 1970 78 6,8 87 13 53 42 35,1 11
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1970 tot 1975 83 6,6 86 14 54 43 35,1 9
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 35 jaar 1980 tot 1985
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1915 tot 1920
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1920 tot 1925
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1925 tot 1930 57 82 18 43,4
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1930 tot 1935 58 83 17 41,6
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1935 tot 1940 57 84 16 39,9
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1940 tot 1945 63 85 15 37,6
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1945 tot 1950 68 13,0 86 14 36,9
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1950 tot 1955 73 12,5 86 14 - - 36,0 -
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1955 tot 1960 76 11,4 86 14 56 32 34,8 14
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1960 tot 1965 80 11,2 84 16 55 34 35,1 12
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1970 tot 1975
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 45 jaar 1980 tot 1985
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1915 tot 1920 49 77 23 43,8
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1920 tot 1925 46 81 19 41,9
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1925 tot 1930 44 82 18 41,1
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1930 tot 1935 45 81 19 38,2
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1935 tot 1940 48 20,2 80 20 37,6
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1940 tot 1945 54 19,7 81 19 - - 37,4 -
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1945 tot 1950 59 19,1 83 17 49 21 35,6 21
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1950 tot 1955 69 17,8 82 18 52 25 35,0 19
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1955 tot 1960
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1960 tot 1965
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1965 tot 1970
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1970 tot 1975
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1975 tot 1980
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar 1980 tot 1985
Bron: CBS.
Verklaring van tekens