Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Perioden Regio's Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal 2019 april Nederland 8.968.955 7.208 3.616 1.513 1.800 430 7.941 8.976.896
Woning en niet-woning totaal 2019 mei Nederland 8.976.896 7.275 3.350 1.740 1.736 13 7.162 8.984.058
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Nederland 8.984.058 5.944 3.078 1.098 1.767 4 6.161 8.990.219
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Nederland 8.968.955 20.427 10.044 4.351 5.303 447 21.264 8.990.219
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Nederland 8.990.219 7.932 4.638 1.458 1.974 -23 9.115 8.999.334
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Nederland 8.999.334 5.382 2.621 1.184 1.563 34 5.290 9.004.624
Woning en niet-woning totaal 2019 september Nederland 9.004.624 5.963 2.746 753 1.528 191 6.619 9.011.243
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Nederland 8.990.219 19.277 10.005 3.395 5.065 202 21.024 9.011.243
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Nederland 9.011.243 7.893 3.280 918 1.615 163 8.803 9.020.047
Woning en niet-woning totaal 2019 november Nederland 9.020.047 8.334 3.865 1.461 1.754 82 9.066 9.029.113
Woning en niet-woning totaal 2019 december Nederland 9.029.113 8.849 4.111 1.311 1.636 219 10.232 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Nederland 9.011.243 25.076 11.256 3.690 5.005 464 28.101 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2019 Nederland 8.951.914 82.045 41.251 15.242 21.356 730 87.428 9.039.345
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Nederland 9.039.345 6.280 3.631 1.635 1.825 87 6.538 9.045.883
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Nederland 9.045.883 6.178 3.417 1.187 1.602 88 6.894 9.052.778
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Nederland 9.052.778 6.820 2.505 1.028 1.428 18 6.887 9.059.666
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Nederland 9.039.345 19.278 9.553 3.850 4.855 193 20.319 9.059.666
Woning en niet-woning totaal 2020 april Nederland 9.059.666 6.605 2.622 1.162 1.186 33 6.912 9.066.578
Woning en niet-woning totaal 2019 april Amsterdam 491.070 141 88 5 63 0 161 491.231
Woning en niet-woning totaal 2019 mei Amsterdam 491.231 922 137 274 69 0 716 491.947
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Amsterdam 491.947 347 163 2 118 1 391 492.338
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Amsterdam 491.070 1.410 388 281 250 1 1.268 492.338
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Amsterdam 492.338 457 542 4 144 0 851 493.189
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Amsterdam 493.189 484 223 90 120 -1 496 493.685
Woning en niet-woning totaal 2019 september Amsterdam 493.685 413 150 14 141 0 408 494.093
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Amsterdam 492.338 1.354 915 108 405 -1 1.755 494.093
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Amsterdam 494.093 617 211 135 81 1 613 494.706
Woning en niet-woning totaal 2019 november Amsterdam 494.706 531 394 184 107 2 636 495.342
Woning en niet-woning totaal 2019 december Amsterdam 495.342 237 241 29 90 1 360 495.702
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Amsterdam 494.093 1.385 846 348 278 4 1.609 495.702
Woning en niet-woning totaal 2019 Amsterdam 489.796 5.488 3.091 1.061 1.729 117 5.906 495.702
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Amsterdam 495.702 149 215 204 126 -4 30 495.732
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Amsterdam 495.732 574 146 6 89 1 626 496.358
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Amsterdam 496.358 198 170 81 95 1 193 496.551
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Amsterdam 495.702 921 531 291 310 -2 849 496.551
Woning en niet-woning totaal 2020 april Amsterdam 496.551 63 198 305 136 4 -176 496.375
Woning en niet-woning totaal 2019 april 's-Gravenhage (gemeente) 287.577 12 125 99 75 484 447 288.024
Woning en niet-woning totaal 2019 mei 's-Gravenhage (gemeente) 288.024 282 89 1 80 -7 283 288.307
Woning en niet-woning totaal 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 288.307 213 60 4 56 -1 212 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 287.577 507 274 104 211 476 942 288.519
Woning en niet-woning totaal 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 364 106 0 60 7 417 288.936
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 288.936 8 72 1 47 1 33 288.969
Woning en niet-woning totaal 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 288.969 91 123 3 64 3 150 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 288.519 463 301 4 171 11 600 289.119
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 34 82 1 34 6 87 289.206
Woning en niet-woning totaal 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 289.206 213 104 0 80 11 248 289.454
Woning en niet-woning totaal 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 289.454 288 424 3 45 66 730 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 289.119 535 610 4 159 83 1.065 290.184
Woning en niet-woning totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 286.837 1.882 1.763 121 819 642 3.347 290.184
Woning en niet-woning totaal 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 101 128 10 49 1 171 290.355
Woning en niet-woning totaal 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 290.355 201 161 7 61 -2 292 290.647
Woning en niet-woning totaal 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 290.647 354 123 57 52 6 374 291.021
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 290.184 656 412 74 162 5 837 291.021
Woning en niet-woning totaal 2020 april 's-Gravenhage (gemeente) 291.021 357 96 5 63 3 388 291.409
Woning en niet-woning totaal 2019 april Rotterdam 345.443 598 138 131 108 15 512 345.955
Woning en niet-woning totaal 2019 mei Rotterdam 345.955 86 123 7 101 -3 98 346.053
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Rotterdam 346.053 106 132 3 73 -2 160 346.213
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Rotterdam 345.443 790 393 141 282 10 770 346.213
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Rotterdam 346.213 564 838 14 77 -3 1.308 347.521
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Rotterdam 347.521 42 283 4 234 -2 85 347.606
Woning en niet-woning totaal 2019 september Rotterdam 347.606 205 80 2 49 -1 233 347.839
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Rotterdam 346.213 811 1.201 20 360 -6 1.626 347.839
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Rotterdam 347.839 28 89 3 51 -1 62 347.901
Woning en niet-woning totaal 2019 november Rotterdam 347.901 159 390 3 163 22 405 348.306
Woning en niet-woning totaal 2019 december Rotterdam 348.306 32 721 5 340 -1 407 348.713
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Rotterdam 347.839 219 1.200 11 554 20 874 348.713
Woning en niet-woning totaal 2019 Rotterdam 344.629 2.449 3.379 341 1.426 23 4.084 348.713
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Rotterdam 348.713 7 73 1 62 0 17 348.730
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Rotterdam 348.730 73 156 134 90 -1 4 348.734
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Rotterdam 348.734 62 100 61 71 -26 4 348.738
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Rotterdam 348.713 142 329 196 223 -27 25 348.738
Woning en niet-woning totaal 2020 april Rotterdam 348.738 171 64 11 55 -3 166 348.904
Woning en niet-woning totaal 2019 april Utrecht (gemeente) 169.914 397 45 4 10 1 429 170.343
Woning en niet-woning totaal 2019 mei Utrecht (gemeente) 170.343 121 38 9 9 -2 139 170.482
Woning en niet-woning totaal 2019 juni Utrecht (gemeente) 170.482 50 260 2 36 -1 271 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 169.914 568 343 15 55 -2 839 170.753
Woning en niet-woning totaal 2019 juli Utrecht (gemeente) 170.753 57 98 2 86 -4 63 170.816
Woning en niet-woning totaal 2019 augustus Utrecht (gemeente) 170.816 275 23 3 57 6 244 171.060
Woning en niet-woning totaal 2019 september Utrecht (gemeente) 171.060 51 24 2 10 1 64 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 170.753 383 145 7 153 3 371 171.124
Woning en niet-woning totaal 2019 oktober Utrecht (gemeente) 171.124 232 54 4 24 2 260 171.384
Woning en niet-woning totaal 2019 november Utrecht (gemeente) 171.384 197 41 4 42 3 195 171.579
Woning en niet-woning totaal 2019 december Utrecht (gemeente) 171.579 251 68 24 32 0 263 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 171.124 680 163 32 98 5 718 171.842
Woning en niet-woning totaal 2019 Utrecht (gemeente) 168.910 2.565 837 82 399 11 2.932 171.842
Woning en niet-woning totaal 2020 januari Utrecht (gemeente) 171.842 178 159 41 47 1 250 172.092
Woning en niet-woning totaal 2020 februari Utrecht (gemeente) 172.092 92 150 3 58 1 182 172.274
Woning en niet-woning totaal 2020 maart Utrecht (gemeente) 172.274 44 17 4 7 0 50 172.324
Woning en niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 171.842 314 326 48 112 2 482 172.324
Woning en niet-woning totaal 2020 april Utrecht (gemeente) 172.324 414 173 4 36 0 547 172.871
Woning 2019 april Nederland 7.830.489 6.263 2.089 1.105 1.038 455 6.664 7.837.153
Woning 2019 mei Nederland 7.837.153 6.278 1.636 1.359 955 -83 5.517 7.842.670
Woning 2019 juni Nederland 7.842.670 5.394 1.893 731 913 -10 5.633 7.848.303
Woning 2019 2e kwartaal Nederland 7.830.489 17.935 5.618 3.195 2.906 362 17.814 7.848.303
Woning 2019 juli Nederland 7.848.303 7.301 3.209 1.100 1.091 -31 8.288 7.856.591
Woning 2019 augustus Nederland 7.856.591 4.584 1.834 944 767 33 4.740 7.861.331
Woning 2019 september Nederland 7.861.331 5.009 1.778 524 891 195 5.567 7.866.898
Woning 2019 3e kwartaal Nederland 7.848.303 16.894 6.821 2.568 2.749 197 18.595 7.866.898
Woning 2019 oktober Nederland 7.866.898 7.014 2.075 599 809 59 7.740 7.874.639
Woning 2019 november Nederland 7.874.639 7.371 2.697 1.042 878 153 8.301 7.882.940
Woning 2019 december Nederland 7.882.940 7.388 2.812 789 758 193 8.846 7.891.786
Woning 2019 4e kwartaal Nederland 7.866.898 21.773 7.584 2.430 2.445 405 24.887 7.891.786
Woning 2019 Nederland 7.814.911 71.548 26.525 10.684 11.203 686 76.872 7.891.786
Woning 2020 januari Nederland 7.891.786 5.255 2.133 1.188 1.075 78 5.203 7.896.989
Woning 2020 februari Nederland 7.896.989 5.354 2.214 803 766 84 6.083 7.903.073
Woning 2020 maart Nederland 7.903.073 6.050 1.669 740 793 -14 6.172 7.909.246
Woning 2020 1e kwartaal Nederland 7.891.786 16.659 6.016 2.731 2.634 148 17.458 7.909.246
Woning 2020 april Nederland 7.909.246 5.980 1.721 910 641 -12 6.138 7.915.384
Woning 2019 april Amsterdam 442.793 123 68 1 39 -1 150 442.943
Woning 2019 mei Amsterdam 442.943 905 115 268 40 0 712 443.655
Woning 2019 juni Amsterdam 443.655 325 135 1 85 0 374 444.029
Woning 2019 2e kwartaal Amsterdam 442.793 1.353 318 270 164 -1 1.236 444.029
Woning 2019 juli Amsterdam 444.029 445 457 0 57 0 845 444.874
Woning 2019 augustus Amsterdam 444.874 455 165 76 75 0 469 445.343
Woning 2019 september Amsterdam 445.343 378 115 4 63 0 426 445.769
Woning 2019 3e kwartaal Amsterdam 444.029 1.278 737 80 195 0 1.740 445.769
Woning 2019 oktober Amsterdam 445.769 594 180 127 48 1 600 446.369
Woning 2019 november Amsterdam 446.369 507 358 170 66 2 631 447.000
Woning 2019 december Amsterdam 447.000 213 204 19 48 1 351 447.351
Woning 2019 4e kwartaal Amsterdam 445.769 1.314 742 316 162 4 1.582 447.351
Woning 2019 Amsterdam 441.490 5.198 2.634 960 1.119 108 5.861 447.351
Woning 2020 januari Amsterdam 447.351 93 187 169 55 4 60 447.411
Woning 2020 februari Amsterdam 447.411 455 107 0 53 1 510 447.921
Woning 2020 maart Amsterdam 447.921 169 141 77 65 0 168 448.089
Woning 2020 1e kwartaal Amsterdam 447.351 717 435 246 173 5 738 448.089
Woning 2020 april Amsterdam 448.089 27 156 304 91 3 -209 447.880
Woning 2019 april 's-Gravenhage (gemeente) 260.057 11 92 96 35 483 455 260.512
Woning 2019 mei 's-Gravenhage (gemeente) 260.512 47 79 0 64 -5 57 260.569
Woning 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 260.569 206 45 0 27 -1 223 260.792
Woning 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 260.057 264 216 96 126 477 735 260.792
Woning 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 358 91 0 32 2 419 261.211
Woning 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 261.211 5 62 0 34 1 34 261.245
Woning 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 261.245 91 117 2 30 3 179 261.424
Woning 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 260.792 454 270 2 96 6 632 261.424
Woning 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 28 73 0 21 4 84 261.508
Woning 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 261.508 210 85 0 37 5 263 261.771
Woning 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 261.771 285 404 0 24 56 721 262.492
Woning 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 261.424 523 562 0 82 65 1.068 262.492
Woning 2019 's-Gravenhage (gemeente) 259.264 1.605 1.564 98 464 621 3.228 262.492
Woning 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 91 89 3 34 -1 142 262.634
Woning 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 262.634 197 153 3 38 -2 307 262.941
Woning 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 262.941 346 96 50 20 6 378 263.319
Woning 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 262.492 634 338 56 92 3 827 263.319
Woning 2020 april 's-Gravenhage (gemeente) 263.319 339 68 1 43 -1 362 263.681
Woning 2019 april Rotterdam 312.441 480 122 82 64 17 473 312.914
Woning 2019 mei Rotterdam 312.914 82 88 1 64 -1 104 313.018
Woning 2019 juni Rotterdam 313.018 106 104 2 33 -1 174 313.192
Woning 2019 2e kwartaal Rotterdam 312.441 668 314 85 161 15 751 313.192
Woning 2019 juli Rotterdam 313.192 560 795 4 44 32 1.339 314.531
Woning 2019 augustus Rotterdam 314.531 38 244 0 190 2 94 314.625
Woning 2019 september Rotterdam 314.625 26 63 2 27 -1 59 314.684
Woning 2019 3e kwartaal Rotterdam 313.192 624 1.102 6 261 33 1.492 314.684
Woning 2019 oktober Rotterdam 314.684 1 51 2 18 1 33 314.717
Woning 2019 november Rotterdam 314.717 155 334 3 73 23 436 315.153
Woning 2019 december Rotterdam 315.153 29 606 0 225 2 412 315.565
Woning 2019 4e kwartaal Rotterdam 314.684 185 991 5 316 26 881 315.565
Woning 2019 Rotterdam 311.597 2.006 2.975 219 910 116 3.968 315.565
Woning 2020 januari Rotterdam 315.565 6 44 0 40 22 32 315.597
Woning 2020 februari Rotterdam 315.597 56 133 126 57 4 10 315.607
Woning 2020 maart Rotterdam 315.607 59 86 51 55 -21 18 315.625
Woning 2020 1e kwartaal Rotterdam 315.565 121 263 177 152 5 60 315.625
Woning 2020 april Rotterdam 315.625 168 48 2 28 8 194 315.819
Woning 2019 april Utrecht (gemeente) 154.794 384 38 4 5 0 413 155.207
Woning 2019 mei Utrecht (gemeente) 155.207 117 18 4 2 -1 128 155.335
Woning 2019 juni Utrecht (gemeente) 155.335 49 240 0 28 -1 260 155.595
Woning 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 154.794 550 296 8 35 -2 801 155.595
Woning 2019 juli Utrecht (gemeente) 155.595 55 59 1 65 -5 43 155.638
Woning 2019 augustus Utrecht (gemeente) 155.638 269 6 1 12 1 263 155.901
Woning 2019 september Utrecht (gemeente) 155.901 49 16 1 4 1 61 155.962
Woning 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 155.595 373 81 3 81 -3 367 155.962
Woning 2019 oktober Utrecht (gemeente) 155.962 223 40 2 13 2 250 156.212
Woning 2019 november Utrecht (gemeente) 156.212 193 23 0 14 0 202 156.414
Woning 2019 december Utrecht (gemeente) 156.414 240 57 17 16 0 264 156.678
Woning 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 155.962 656 120 19 43 2 716 156.678
Woning 2019 Utrecht (gemeente) 153.845 2.467 619 44 208 -1 2.833 156.678
Woning 2020 januari Utrecht (gemeente) 156.678 176 152 37 37 1 255 156.933
Woning 2020 februari Utrecht (gemeente) 156.933 82 143 0 6 0 219 157.152
Woning 2020 maart Utrecht (gemeente) 157.152 40 7 1 3 0 43 157.195
Woning 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 156.678 298 302 38 46 1 517 157.195
Woning 2020 april Utrecht (gemeente) 157.195 405 164 0 13 0 556 157.751
Niet-woning totaal 2019 april Nederland 1.138.466 945 1.527 408 762 -25 1.277 1.139.743
Niet-woning totaal 2019 mei Nederland 1.139.743 997 1.714 381 781 96 1.645 1.141.388
Niet-woning totaal 2019 juni Nederland 1.141.388 550 1.185 367 854 14 528 1.141.916
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Nederland 1.138.466 2.492 4.426 1.156 2.397 85 3.450 1.141.916
Niet-woning totaal 2019 juli Nederland 1.141.916 631 1.429 358 883 8 827 1.142.743
Niet-woning totaal 2019 augustus Nederland 1.142.743 798 787 240 796 1 550 1.143.293
Niet-woning totaal 2019 september Nederland 1.143.293 954 968 229 637 -4 1.052 1.144.345
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Nederland 1.141.916 2.383 3.184 827 2.316 5 2.429 1.144.345
Niet-woning totaal 2019 oktober Nederland 1.144.345 879 1.205 319 806 104 1.063 1.145.408
Niet-woning totaal 2019 november Nederland 1.145.408 963 1.168 419 876 -71 765 1.146.173
Niet-woning totaal 2019 december Nederland 1.146.173 1.461 1.299 522 878 26 1.386 1.147.559
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Nederland 1.144.345 3.303 3.672 1.260 2.560 59 3.214 1.147.559
Niet-woning totaal 2019 Nederland 1.137.003 10.497 14.726 4.558 10.153 44 10.556 1.147.559
Niet-woning totaal 2020 januari Nederland 1.147.559 1.025 1.498 447 750 9 1.335 1.148.894
Niet-woning totaal 2020 februari Nederland 1.148.894 824 1.203 384 836 4 811 1.149.705
Niet-woning totaal 2020 maart Nederland 1.149.705 770 836 288 635 32 715 1.150.420
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Nederland 1.147.559 2.619 3.537 1.119 2.221 45 2.861 1.150.420
Niet-woning totaal 2020 april Nederland 1.150.420 625 901 252 545 45 774 1.151.194
Niet-woning totaal 2019 april Amsterdam 48.277 18 20 4 24 1 11 48.288
Niet-woning totaal 2019 mei Amsterdam 48.288 17 22 6 29 0 4 48.292
Niet-woning totaal 2019 juni Amsterdam 48.292 22 28 1 33 1 17 48.309
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Amsterdam 48.277 57 70 11 86 2 32 48.309
Niet-woning totaal 2019 juli Amsterdam 48.309 12 85 4 87 0 6 48.315
Niet-woning totaal 2019 augustus Amsterdam 48.315 29 58 14 45 -1 27 48.342
Niet-woning totaal 2019 september Amsterdam 48.342 35 35 10 78 0 -18 48.324
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Amsterdam 48.309 76 178 28 210 -1 15 48.324
Niet-woning totaal 2019 oktober Amsterdam 48.324 23 31 8 33 0 13 48.337
Niet-woning totaal 2019 november Amsterdam 48.337 24 36 14 41 0 5 48.342
Niet-woning totaal 2019 december Amsterdam 48.342 24 37 10 42 0 9 48.351
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Amsterdam 48.324 71 104 32 116 0 27 48.351
Niet-woning totaal 2019 Amsterdam 48.306 290 457 101 610 9 45 48.351
Niet-woning totaal 2020 januari Amsterdam 48.351 56 28 35 71 -8 -30 48.321
Niet-woning totaal 2020 februari Amsterdam 48.321 119 39 6 36 0 116 48.437
Niet-woning totaal 2020 maart Amsterdam 48.437 29 29 4 30 1 25 48.462
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Amsterdam 48.351 204 96 45 137 -7 111 48.462
Niet-woning totaal 2020 april Amsterdam 48.462 36 42 1 45 1 33 48.495
Niet-woning totaal 2019 april 's-Gravenhage (gemeente) 27.520 1 33 3 40 1 -8 27.512
Niet-woning totaal 2019 mei 's-Gravenhage (gemeente) 27.512 235 10 1 16 -2 226 27.738
Niet-woning totaal 2019 juni 's-Gravenhage (gemeente) 27.738 7 15 4 29 0 -11 27.727
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.520 243 58 8 85 -1 207 27.727
Niet-woning totaal 2019 juli 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 6 15 0 28 5 -2 27.725
Niet-woning totaal 2019 augustus 's-Gravenhage (gemeente) 27.725 3 10 1 13 0 -1 27.724
Niet-woning totaal 2019 september 's-Gravenhage (gemeente) 27.724 0 6 1 34 0 -29 27.695
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.727 9 31 2 75 5 -32 27.695
Niet-woning totaal 2019 oktober 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 6 9 1 13 2 3 27.698
Niet-woning totaal 2019 november 's-Gravenhage (gemeente) 27.698 3 19 0 43 6 -15 27.683
Niet-woning totaal 2019 december 's-Gravenhage (gemeente) 27.683 3 20 3 21 10 9 27.692
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.695 12 48 4 77 18 -3 27.692
Niet-woning totaal 2019 's-Gravenhage (gemeente) 27.573 277 199 23 355 21 119 27.692
Niet-woning totaal 2020 januari 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 10 39 7 15 2 29 27.721
Niet-woning totaal 2020 februari 's-Gravenhage (gemeente) 27.721 4 8 4 23 0 -15 27.706
Niet-woning totaal 2020 maart 's-Gravenhage (gemeente) 27.706 8 27 7 32 0 -4 27.702
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal 's-Gravenhage (gemeente) 27.692 22 74 18 70 2 10 27.702
Niet-woning totaal 2020 april 's-Gravenhage (gemeente) 27.702 18 28 4 20 4 26 27.728
Niet-woning totaal 2019 april Rotterdam 33.002 118 16 49 44 -2 39 33.041
Niet-woning totaal 2019 mei Rotterdam 33.041 4 35 6 37 -2 -6 33.035
Niet-woning totaal 2019 juni Rotterdam 33.035 0 28 1 40 -1 -14 33.021
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Rotterdam 33.002 122 79 56 121 -5 19 33.021
Niet-woning totaal 2019 juli Rotterdam 33.021 4 43 10 33 -35 -31 32.990
Niet-woning totaal 2019 augustus Rotterdam 32.990 4 39 4 44 -4 -9 32.981
Niet-woning totaal 2019 september Rotterdam 32.981 179 17 0 22 0 174 33.155
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Rotterdam 33.021 187 99 14 99 -39 134 33.155
Niet-woning totaal 2019 oktober Rotterdam 33.155 27 38 1 33 -2 29 33.184
Niet-woning totaal 2019 november Rotterdam 33.184 4 56 0 90 -1 -31 33.153
Niet-woning totaal 2019 december Rotterdam 33.153 3 115 5 115 -3 -5 33.148
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Rotterdam 33.155 34 209 6 238 -6 -7 33.148
Niet-woning totaal 2019 Rotterdam 33.032 443 404 122 516 -93 116 33.148
Niet-woning totaal 2020 januari Rotterdam 33.148 1 29 1 22 -22 -15 33.133
Niet-woning totaal 2020 februari Rotterdam 33.133 17 23 8 33 -5 -6 33.127
Niet-woning totaal 2020 maart Rotterdam 33.127 3 14 10 16 -5 -14 33.113
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Rotterdam 33.148 21 66 19 71 -32 -35 33.113
Niet-woning totaal 2020 april Rotterdam 33.113 3 16 9 27 -11 -28 33.085
Niet-woning totaal 2019 april Utrecht (gemeente) 15.120 13 7 0 5 1 16 15.136
Niet-woning totaal 2019 mei Utrecht (gemeente) 15.136 4 20 5 7 -1 11 15.147
Niet-woning totaal 2019 juni Utrecht (gemeente) 15.147 1 20 2 8 0 11 15.158
Niet-woning totaal 2019 2e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.120 18 47 7 20 0 38 15.158
Niet-woning totaal 2019 juli Utrecht (gemeente) 15.158 2 39 1 21 1 20 15.178
Niet-woning totaal 2019 augustus Utrecht (gemeente) 15.178 6 17 2 45 5 -19 15.159
Niet-woning totaal 2019 september Utrecht (gemeente) 15.159 2 8 1 6 0 3 15.162
Niet-woning totaal 2019 3e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.158 10 64 4 72 6 4 15.162
Niet-woning totaal 2019 oktober Utrecht (gemeente) 15.162 9 14 2 11 0 10 15.172
Niet-woning totaal 2019 november Utrecht (gemeente) 15.172 4 18 4 28 3 -7 15.165
Niet-woning totaal 2019 december Utrecht (gemeente) 15.165 11 11 7 16 0 -1 15.164
Niet-woning totaal 2019 4e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.162 24 43 13 55 3 2 15.164
Niet-woning totaal 2019 Utrecht (gemeente) 15.065 98 218 38 191 12 99 15.164
Niet-woning totaal 2020 januari Utrecht (gemeente) 15.164 2 7 4 10 0 -5 15.159
Niet-woning totaal 2020 februari Utrecht (gemeente) 15.159 10 7 3 52 1 -37 15.122
Niet-woning totaal 2020 maart Utrecht (gemeente) 15.122 4 10 3 4 0 7 15.129
Niet-woning totaal 2020 1e kwartaal Utrecht (gemeente) 15.164 16 24 10 66 1 -35 15.129
Niet-woning totaal 2020 april Utrecht (gemeente) 15.129 9 9 4 23 0 -9 15.120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Vanaf 2021 is het CBS volledig overgegaan op het gebruik van BAG 2.0. Door deze overgang komen de nieuwe statussen 'verbouwing' en 'ten onrechte opgevoerd' voor panden en verblijfsobjecten beschikbaar in de BAG. Verblijfsobjecten met de nieuwe status ‘verbouwing’ worden tot de voorraad gerekend. Deze uitbreiding heeft niet geleid tot een trendbreuken in de voorraad en heeft alleen als consequentie dat de statussen waarin een verblijfsobject zich bevindt, kunnen worden verbijzonderd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2022 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2023, en het eerste kwartaal van 2023 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2022:
De cijfers van 2022 zijn definitief gemaakt.
De cijfers van januari tot en met maart 2023 en het eerste kwartaal van 2023 zijn nader voorlopig gemaakt.
De voorlopige cijfers van april 2023 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2024 worden de definitieve cijfers van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.