Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstak (SBI 2008) aanvrager, 2009-2010

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Ondernemingen met EPO-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het EPO (aantal) Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen (aantal) Patentaanvragen bij het NLOC (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2009 777 4.544 1.097 1.904
A-U Alle economische activiteiten 2010* 695 3.460 1.039 1.849
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 14 20 19 18
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010* 12 16 22 24
B Delfstoffenwinning 2009 1 165 1 1
B Delfstoffenwinning 2010* 1 123 3 4
C Industrie 2009 279 2.982 335 761
C Industrie 2010* 254 2.211 272 662
D Energievoorziening 2009 7 12 2 4
D Energievoorziening 2010* 4 5 5 7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 6 7 3 4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010* 3 3 7 8
F Bouwnijverheid 2009 20 26 71 85
F Bouwnijverheid 2010* 30 35 84 100
G Handel 2009 137 243 203 275
G Handel 2010* 129 224 231 298
H Vervoer en opslag 2009 4 5 10 13
H Vervoer en opslag 2010* 4 5 6 7
I Horeca 2009 2 2 6 6
I Horeca 2010* 1 1 4 4
J Informatie en communicatie 2009 24 64 41 39
J Informatie en communicatie 2010* 31 72 32 35
K Financiële dienstverlening 2009 36 58 73 84
K Financiële dienstverlening 2010* 18 31 45 48
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 7 8 11 13
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010* 2 2 8 10
M Specialistische zakelijke diensten 2009 169 665 239 293
M Specialistische zakelijke diensten 2010* 151 512 241 296
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 27 38 32 38
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010* 16 30 28 42
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 1 3 1 1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010* . . 1 1
P Onderwijs 2009 12 61 5 36
P Onderwijs 2010* 13 58 17 49
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 17 50 13 13
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010* 16 43 10 10
R Cultuur, sport en recreatie 2009 6 6 21 22
R Cultuur, sport en recreatie 2010* 3 3 10 9
S Overige dienstverlening 2009 8 26 11 10
S Overige dienstverlening 2010* 7 10 13 12
T Huishoudens 2009 . . . .
T Huishoudens 2010* . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2009 . . . .
U Extraterritoriale organisaties 2010* . . . .
SBI-codes onbekend 2009 . 104 . 188
SBI-codes onbekend 2010* . 76 . 226
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal patentaanvragers- en aanvragen uit Nederland bij het European Patent Office (EPO) en bij NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC). Patenten kunnen worden toegekend aan ondernemingen, universiteiten, instellingen of particulieren zolang de uitvinding voldoet aan de voorwaarden voor patenteerbaarheid. Om voor een patent in aanmerking te komen moet een uitvinding nieuw, inventief en ontvankelijk voor industriële toepassing zijn. Of een uitvinding aan deze criteria voldoet wordt getoetst door een octrooibureau zoals het EPO of het NLOC. Het octrooibureau zal de aanvraag uiteindelijk toe- of afwijzen.

De gegevens over patentaanvragers en -aanvragen zijn in deze tabel uitgesplitst naar de bedrijfstak/branche waarin de onderneming die de aanvraag heeft ingediend werkzaam is. Voor de indeling naar bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De cijfers geven een indicatie welke bedrijfstakken in de Nederlandse samenleving (het meest) innovatief zijn.

Deze tabel is stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
De gegevens over 2009 zijn definitief. De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingen met EPO-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het European Patent Office (EPO).
---
Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het EPO
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het European Patent Office (EPO).
---
Een patent dat wordt toegekend door het EPO is geldig in elk van de landen die lid zijn van het EPO, mits de aanvrager zijn rechten in een land heeft gevalideerd.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Ondernemingen met NLOC-patentaanvragen
Ondernemingen die in de beschouwde periode een patentaanvraag hebben ingediend bij het NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC).
---
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum. Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.
Patentaanvragen bij het NLOC
Patentaanvragen in de beschouwde periode bij het NL Octrooicentrum, een divisie van Agentschap NL (NLOC).
---
Tot en met 2009 heette NL Octrooicentrum anders: Octrooicentrum. Een patent dat is toegekend door het NLOC is alleen geldig in Nederland.

Patent:
Een exclusief wettelijk recht dat door de overheid wordt toegekend bedoeld om een nieuw product, werkwijze of een nieuwe technologie te beschermen.
---
Het geeft de eigenaar van het patent het wettelijke recht anderen te verbieden de uitvinding na te maken, te gebruiken, te verkopen of in te voeren. Het patent geldt voor een beperkte tijdsduur en alleen in die landen die vallen onder de bescherming van het patent. Patenten kunnen worden toegekend aan bijvoorbeeld ondernemingen, instellingen en personen zolang de uitvinding aan een aantal voorwaarden voldoet. Een uitvinding is patenteerbaar als deze nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is.