Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van/naar Nederland 1998-2010

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van/naar Nederland 1998-2010

Vervoerwijzen Perioden Totaal goederenvervoer (x mln ton) Binnenlands goederenvervoer (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Totaal (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Aanvoer naar Nederland (x mln ton) Grensoverschrijdend goederenvervoer Afvoer naar buitenland (x mln ton)
Totaal alle vervoerwijzen 2010* 1.646 602 1.044 571 473
Zeevaart 2010* 568 . 568 402 166
Binnenvaart 2010* 263 93 170 67 103
Wegvervoer 2010* 670 504 166 79 87
Spoorvervoer 2010* 33 5 29 8 21
Luchtvaart 2010* 2 . 2 1 1
Pijpleidingvervoer grensoverschrijdend 2010* 110 110 15 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het goederenvervoer binnen Nederland en van de vervoerstromen van en naar het Nederlands grondgebied. Er worden cijfers gepresenteerd over het ladinggewicht voor alle wijzen van vervoer.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2009 zijn definitief.
De gegevens over 2010 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 juni 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel 'Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland'. Zie paragraaf 3.

Deze tabel is stopgezet omdat de cijfers voor wegvervoer geheel zijn herzien. De gegevens over bestelauto's zijn niet meer opgenomen. Door verbeterde waarneming zijn vanaf 2013 betere resultaten over het wegvervoer door Nederlandse bedrijven beschikbaar. De brongegevens van 2010 t/m 2012 zijn op detailniveau herbewerkt. De cijfers van 2009 en ouder zijn na een trendbreukanalyse aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal goederenvervoer
Het totaal vervoerde gewicht in het binnenlands goederenvervoer en het grensoverschrijdend goederenvervoer. Het betreft goederenvervoer met Nederlandse én buitenlandse vervoermiddelen in relatie tot het Nederlands grondgebied met laad- of losplaats in Nederland.

Het grensoverschrijdende goederenvervoer is exclusief het vervoer door Nederlandse voertuigen dat geheel in het buitenland plaatsvindt (cabotage en derdelanden vervoer).

Het gewicht van de vervoerde goederen betreft het brutoplusgewicht, dus het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en inclusief het eigen gewicht van de transporteenheid (zoals een container).
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer, waarbij zowel de plaats van lading als de plaats van lossing in Nederland ligt. In deze tabel is het binnenlands goederenvervoer door buitenlandse voertuigen (= cabotage door buitenlanders) meegenomen.

Het gewicht van de vervoerde goederen betreft het brutoplusgewicht, dus het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en inclusief het eigen gewicht van de transporteenheid (zoals een container).
Grensoverschrijdend goederenvervoer
Goederenvervoer tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Totaal
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Aanvoer naar Nederland
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lading buiten Nederland ligt.
De gegevens zijn inclusief doorvoer met overlading (waarbij buitenlandse lading in Nederland op een ander vervoermiddel wordt geladen en weer naar het buitenland wordt afgevoerd), maar exclusief doorvoer zonder overlading.
Afvoer naar buitenland
Goederenvervoer, waarbij de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
De gegevens zijn inclusief doorvoer met overlading (waarbij buitenlandse lading in Nederland op een ander vervoermiddel wordt geladen en weer naar het buitenland wordt afgevoerd), maar exclusief doorvoer zonder overlading.