Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 2008-2018

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2010=100 2008-2018

Componenten Perioden Inputprijsindex bouwkosten (2010 = 100) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Bouwkosten totaal 2009 99,7 0,3
Bouwkosten totaal 2010 100,0 0,3
Bouwkosten totaal 2011 101,9 1,9
Bouwkosten totaal 2012 103,7 1,8
Bouwkosten totaal 2013 103,9 0,2
Bouwkosten totaal 2014 104,9 0,9
Bouwkosten totaal 2015 106,8 1,9
Bouwkosten totaal 2016 januari 108,6 2,8
Bouwkosten totaal 2016 februari 108,6 2,7
Bouwkosten totaal 2016 maart 108,7 2,7
Bouwkosten totaal 2016 april 108,2 1,7
Bouwkosten totaal 2016 mei 108,3 1,9
Bouwkosten totaal 2016 juni 108,5 2,0
Bouwkosten totaal 2016 juli 109,2 2,1
Bouwkosten totaal 2016 augustus 109,3 2,2
Bouwkosten totaal 2016 september 109,2 2,1
Bouwkosten totaal 2016 oktober 109,6 1,4
Bouwkosten totaal 2016 november 109,8 1,5
Bouwkosten totaal 2016 december 109,9 1,4
Bouwkosten totaal 2016 109,0 2,0
Bouwkosten totaal 2017 januari* 110,5 1,7
Bouwkosten totaal 2017 februari* 110,7 1,9
Bouwkosten totaal 2017 maart* 110,8 1,9
Bouwkosten totaal 2017 april* 111,3 2,9
Bouwkosten totaal 2017 mei* 111,2 2,6
Bouwkosten totaal 2017 juni* 111,5 2,8
Bouwkosten totaal 2017 juli* 111,8 2,4
Bouwkosten totaal 2017 augustus* 112,7 3,1
Bouwkosten totaal 2017 september* 112,7 3,2
Bouwkosten totaal 2017 oktober* 113,1 3,2
Bouwkosten totaal 2017 november* 113,4 3,3
Bouwkosten totaal 2017 december* 113,1 2,9
Bouwkosten totaal 2017* 111,9 2,7
Bouwkosten totaal 2018 januari* 113,9 3,1
Looncomponent 2009 98,1 3,7
Looncomponent 2010 100,0 2,0
Looncomponent 2011 101,5 1,5
Looncomponent 2012 104,1 2,5
Looncomponent 2013 106,0 1,8
Looncomponent 2014 108,2 2,1
Looncomponent 2015 109,1 0,9
Looncomponent 2016 januari 110,1 1,7
Looncomponent 2016 februari 110,1 1,7
Looncomponent 2016 maart 110,1 1,6
Looncomponent 2016 april 110,1 1,6
Looncomponent 2016 mei 110,1 1,6
Looncomponent 2016 juni 110,1 1,6
Looncomponent 2016 juli 111,6 1,7
Looncomponent 2016 augustus 111,6 1,7
Looncomponent 2016 september 111,7 1,8
Looncomponent 2016 oktober 111,7 1,7
Looncomponent 2016 november 111,7 1,7
Looncomponent 2016 december 111,7 1,0
Looncomponent 2016 110,9 1,6
Looncomponent 2017 januari* 112,5 2,2
Looncomponent 2017 februari* 112,5 2,2
Looncomponent 2017 maart* 112,5 2,2
Looncomponent 2017 april* 112,5 2,2
Looncomponent 2017 mei* 112,4 2,1
Looncomponent 2017 juni* 112,4 2,1
Looncomponent 2017 juli* 113,0 1,3
Looncomponent 2017 augustus* 113,9 2,1
Looncomponent 2017 september* 113,9 2,0
Looncomponent 2017 oktober* 113,9 2,0
Looncomponent 2017 november* 113,9 2,0
Looncomponent 2017 december* 113,9 2,0
Looncomponent 2017* 113,1 2,0
Looncomponent 2018 januari* 114,8 2,0
Materiaalcomponent 2009 100,6 -1,5
Materiaalcomponent 2010 100,0 -0,6
Materiaalcomponent 2011 102,1 2,1
Materiaalcomponent 2012 103,5 1,4
Materiaalcomponent 2013 102,8 -0,7
Materiaalcomponent 2014 103,0 0,2
Materiaalcomponent 2015 105,5 2,5
Materiaalcomponent 2016 januari 107,8 3,4
Materiaalcomponent 2016 februari 107,8 3,4
Materiaalcomponent 2016 maart 108,0 3,3
Materiaalcomponent 2016 april 107,2 1,8
Materiaalcomponent 2016 mei 107,4 2,0
Materiaalcomponent 2016 juni 107,6 2,2
Materiaalcomponent 2016 juli 107,9 2,4
Materiaalcomponent 2016 augustus 108,1 2,5
Materiaalcomponent 2016 september 107,8 2,3
Materiaalcomponent 2016 oktober 108,4 1,2
Materiaalcomponent 2016 november 108,7 1,3
Materiaalcomponent 2016 december 108,9 1,7
Materiaalcomponent 2016 108,0 2,3
Materiaalcomponent 2017 januari* 109,4 1,4
Materiaalcomponent 2017 februari* 109,6 1,7
Materiaalcomponent 2017 maart* 109,9 1,7
Materiaalcomponent 2017 april* 110,7 3,3
Materiaalcomponent 2017 mei* 110,5 3,0
Materiaalcomponent 2017 juni* 111,1 3,3
Materiaalcomponent 2017 juli* 111,2 3,0
Materiaalcomponent 2017 augustus* 112,0 3,6
Materiaalcomponent 2017 september* 112,0 3,9
Materiaalcomponent 2017 oktober* 112,7 4,0
Materiaalcomponent 2017 november* 113,1 4,0
Materiaalcomponent 2017 december* 112,6 3,4
Materiaalcomponent 2017* 111,2 3,0
Materiaalcomponent 2018 januari* 113,4 3,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Maandelijks berekent het CBS de reeks Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten. Hiermee wordt de ontwikkeling weergegeven van de kosten (loon en materiaal) die gemoeid zijn met de bouw van nieuwe woningen in Nederland. Een inputprijsindex wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een nieuwbouwwoning- is opgebouwd. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), de algemene kosten en 'winst en risico' buiten beschouwing. Ook kosten voor energie en transport zijn niet in de berekening meegenomen omdat hun invloed op de uiteindelijke kostprijs relatief gering is. De prijsontwikkeling van grondkosten zijn eveneens in deze inputprijsindex niet inbegrepen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2008 t/m januari 2018

Status van de cijfers:
De inputprijsindex van de looncomponent en de totale bouwkosten zijn definitief tot en met 2016. De materiaalcomponent is definitief tot en met augustus 2017. De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de Input betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 april 2021
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de table Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100. Zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex bouwkosten
Een inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van nieuwbouwwoningen geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen loon en materiaal weer. Mutaties in de prijzen van materieel (gereedschap en machines), algemene kosten en 'winst en risico' zijn in deze cijfers niet opgenomen.
---
Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste referentieperiode. Deze referentieperiode heeft het indexcijfer 100.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand of jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
---
De jaar-op-jaar ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de reeks 2010 = 100 is berekend op basis van niet-afgeronde prijsindexcijfers. De percentages die genoemd zijn in de tabel vanaf 1990 met 2000 als basisjaar zijn tot en met 2012 berekend met afgeronde prijsindexcijfers. Hierdoor kan de jaar-op-jaar ontwikkeling afwijken van de in deze tabel genoemde percentages.