Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Geslacht Leeftijd Gestandaardiseerd inkomen Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Totaal alle zorgvormen 2021* 2.678 98,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Ziekenhuiszorg 2021* 1.439 56,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Farmacie 2021* 277 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Gespecialiseerde GGZ 2021* 154 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal alle zorgvormen 2021* 3.098 94,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenhuiszorg 2021* 1.462 54,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Farmacie 2021* 327 62,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2021* 397 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 3.512 97,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.711 58,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 386 68,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 315 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 3.010 98,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.569 57,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 317 66,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 174 3,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.728 98,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.484 56,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 284 65,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 141 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.575 98,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.430 56,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 262 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 121 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.476 99,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.405 56,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 252 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 107 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.407 99,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.373 56,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 244 64,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 99 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.341 99,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.353 56,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 235 64,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 89 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2021* 2.254 99,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2021* 1.314 56,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Farmacie 2021* 225 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2021* 80 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal alle zorgvormen 2021* 2.140 99,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenhuiszorg 2021* 1.267 56,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Farmacie 2021* 212 62,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2021* 71 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en inkomen. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2020 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers over 2018-2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van tussen een en twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.

Wijzigingen per 1 september 2023:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 zullen de voorlopige cijfers over 2022 worden gepubliceerd en de cijfers over 2021 definitief gemaakt.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.