Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Geslacht Leeftijd Gestandaardiseerd inkomen Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Totaal alle zorgvormen 2018* 2.549 97,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Ziekenhuiszorg 2018* 1.323 58,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Farmacie 2018* 267 66,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Gespecialiseerde GGZ 2018* 202 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal alle zorgvormen 2018* 2.977 94,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenhuiszorg 2018* 1.309 56,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Farmacie 2018* 308 63,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2018* 510 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 3.432 97,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.576 61,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 378 70,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 426 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.898 97,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.454 59,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 311 68,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 232 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.612 98,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.374 58,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 276 67,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 185 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.449 98,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.322 58,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 257 67,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 158 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.332 98,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.287 58,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 241 66,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 138 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.267 98,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.263 58,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 236 66,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 126 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.205 97,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.237 57,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 227 65,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 119 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2018* 2.128 97,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2018* 1.207 57,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Farmacie 2018* 217 65,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2018* 105 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal alle zorgvormen 2018* 2.012 97,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenhuiszorg 2018* 1.158 57,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Farmacie 2018* 202 63,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2018* 91 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en inkomen. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2017 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2018 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 oktober 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2017 zijn definitief gemaakt.
- Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd.
- Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
- Vanaf 2014 zijn blanco cellen voor geboortezorg bij mannen veranderd in puntjes. Sinds een wijziging in het Burgerlijk Wetboek ('Transgenderwet') zijn deze kosten in theorie mogelijk geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 zullen de voorlopige cijfers over 2019 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.