Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Geslacht Leeftijd Gestandaardiseerd inkomen Zorgvorm Zvw-zorgkosten Perioden Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw (euro) Personen met Zvw-zorgkosten, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Totaal alle zorgvormen 2019* 2.625 97,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Ziekenhuiszorg 2019* 1.363 58,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Farmacie 2019* 274 65,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd Totaal alle inkomens Gespecialiseerde GGZ 2019* 212 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Totaal alle zorgvormen 2019* 3.118 93,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Ziekenhuiszorg 2019* 1.380 56,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Farmacie 2019* 317 63,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2019* 546 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 3.537 97,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.639 61,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 386 69,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 2e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 448 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.975 97,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.491 59,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 317 67,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 3e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 244 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.685 97,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.420 58,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 281 67,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 4e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 192 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.512 97,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.355 58,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 263 66,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 5e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 164 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.402 97,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.325 58,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 249 66,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 6e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 147 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.333 97,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.298 57,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 243 65,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 7e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 129 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.263 97,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.271 57,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 234 65,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 8e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 122 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Totaal alle zorgvormen 2019* 2.171 97,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Ziekenhuiszorg 2019* 1.234 57,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Farmacie 2019* 221 64,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 9e 10%-inkomensgroep Gespecialiseerde GGZ 2019* 110 1,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Totaal alle zorgvormen 2019* 2.061 96,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Ziekenhuiszorg 2019* 1.185 57,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Farmacie 2019* 208 63,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal, gestandaardiseerd 10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) Gespecialiseerde GGZ 2019* 96 1,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de gemiddelde kosten per persoon voor zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, per type geleverde zorg, en het aandeel personen waarvoor kosten zijn gedeclareerd. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en inkomen. Het betreft alleen de zorg uit het basispakket (basisverzekering).

In deze tabel zijn de volgende kosten niet meegenomen:
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via een andere verzekering worden vergoed, bijvoorbeeld via een aanvullende verzekering;
- zorgkosten die niet onder de Zvw maar onder een ander wettelijk kader vallen, bijvoorbeeld AWBZ/Wlz, Wmo of Jeugdwet;
- zorgkosten die buiten de Zvw vallen en via eigen betalingen zijn voldaan.

De zorgkosten zijn inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf zijn betaald. Alleen indien de verzekerde zelf een rekening heeft ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekeraar, bijvoorbeeld omdat het eigen risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Andere eigen betalingen zoals voor verzekerde zorg verleend door een niet door de verzekeraar gecontracteerde aanbieder of wettelijke eigen betalingen zoals bij een maximum aantal behandelingen of bijbetalingen per behandeling zijn niet in de cijfers opgenomen.

Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
- ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven geweest in de Basisregistratie Personen (BRP);
- ze zijn verzekerd geweest voor de basisverzekering in het kader van de Zvw.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over verslagjaren 2009 tot en met 2018 zijn definitief. Cijfers over verslagjaar 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 september 2021:
- Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd, de voorlopige cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt.
- Vanaf 2015 zijn alle cellen voor GGZ bij jongeren (0-15 jaar) leeggemaakt. Sinds 2015 wordt GGZ voor de jeugd tot 18 jaar niet meer uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaald maar valt onder de Jeugdwet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 zullen de voorlopige cijfers over 2020 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde zorgkosten volgens de Zvw
Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering. De basisverzekering valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het berekenen van het gemiddelde is gedeeld door het aantal personen in de betreffende categorie, ongeacht of zij zorgkosten hebben of niet.
Personen met Zvw-zorgkosten, relatief
Percentage personen waarvoor zorgkosten zijn gedeclareerd en vergoed die vallen onder de basisverzekering.