Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005 - 2017

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
4519 Handel in vrachtwagens, aanhangers 2017* 122,9 -3,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de motor- en autobranche (SBI 2008 afdeling 45). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017.

Status van de cijfers:
Cijfers van 2017 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 25 mei 2018 opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.


Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw en inclusief bpm (voor zover van toepassing). De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.