Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010

Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010

Geslacht Gestandaardiseerd inkomen Herkomstgroepering Aanwezigheid ouders Perioden Citoscore: gemiddelde totaalscore (score)
Totaal Totaal Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 536
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 536
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 533
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 532
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 532
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 534
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 534
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 536
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 539
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de scores van leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito die in groep 8 van het basisonderwijs gemaakt wordt. Het gaat hierbij om zowel de gemiddelde totaalscore (de zogenaamde standaardscore) als gestandaardiseerde scores op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. De leerlingen worden verder onderscheiden naar (gezins)kenmerken als inkomen van het huishouden, aanwezigheid van de ouders, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2005/'06 tot en met schooljaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met schooljaar 2009/'10 zijn definitief.
De gegevens over schooljaar 2010/'11 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Cito eindtoets basisonderwijs; scores. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Citoscore: gemiddelde totaalscore
Gemiddelde totaalscore op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito op de onderdelen taal, rekenen-wiskunde en studievaardigheden. Deze score staat ook bekend als de standaardscore. De gemiddelde score van Nederland ligt vaak rond 535.
Omdat de scores zijn gestandaardiseerd, zijn de uitkomsten vergelijkbaar in de tijd.
---
Aan de standaardscore wordt een schooltypeadvies gekoppeld, dat ieder jaar licht kan verschillen. Voor schooljaar 2013/'14 was de indeling als volgt:

Standaardscore  Schooltype  
501-523    vmbo-b
524-528    vmbo-k
529-536    vmbo-gt
537-544    havo
545-550    vwo