Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010


Deze tabel bevat informatie over de scores van leerlingen op de Eindtoets Basisonderwijs van Cito die in groep 8 van het basisonderwijs gemaakt wordt. Het gaat hierbij om zowel de gemiddelde totaalscore (de zogenaamde standaardscore) als gestandaardiseerde scores op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden. De leerlingen worden verder onderscheiden naar (gezins)kenmerken als inkomen van het huishouden, aanwezigheid van de ouders, geslacht en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2005/'06 tot en met schooljaar 2010/'11.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met schooljaar 2009/'10 zijn definitief.
De gegevens over schooljaar 2010/'11 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel: Cito eindtoets basisonderwijs; scores. Zie paragraaf 3.

Score eindtoets basisonderwijs Cito; gezinskenmerken, 2005-2010

Geslacht Gestandaardiseerd inkomen Herkomstgroepering Aanwezigheid ouders Perioden Citoscore: gemiddelde totaalscore (score)
Totaal Totaal Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 536
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 536
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 533
Totaal Totaal Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 532
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 532
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 534
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 534
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 533
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 535
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 537
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 536
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Totaal 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont met beide juridische ouders 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met moeder 2010/'11* 539
Totaal Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep Totaal herkomst Woont alleen met vader 2010/'11* 539
Bron: CBS.
Verklaring van tekens