Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Bewerk tabel

In deze tabel staan gegevens over innovatie bij Nederlandse bedrijven. Deze gegevens zijn de resultaten van een tweejaarlijkse innovatie-enquête. Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de volgende enquête. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan aspecten van het begrip innovatie. Omdat in iedere nieuwe innovatie-enquête nieuwe onderwerpen kunnen worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke tabel weergegeven. De innovatie-enquête 2008-2010 is gehouden onder een steekproef van bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.


Trendbreuk innovatie-enquête door elektronische vragenlijsten:

Bij de innovatie-enquête heeft het CBS in de jaargang 2008–2010 voor het eerst gebruikgemaakt van elektronische vragenlijsten. Respondenten konden via internet de vragenlijst invullen en terugsturen. Daarnaast bleef – voor bedrijven die dit prefereerden – de mogelijkheid bestaan om via een papieren vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk hebben meer dan 10 duizend bedrijven meegewerkt aan het onderzoek, waarvan bijna 90 procent de elektronische vragenlijst heeft gebruikt. Voor enkele belangrijke indicatoren zijn de uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010 flink hoger dan die van voorgaande onderzoeken. Met name de cijfers over product- en procesinnovatoren komen hoger uit dan in eerdere verslagperiodes. Het CBS heeft diverse analyses uitgevoerd om deze toename te verklaren. De conclusie van deze analyses is dat er deels een reële stijging heeft plaatsgevonden van het aantal innovatoren maar dat de overstap naar internetvragenlijsten een grotere rol speelt in de verklaring van de hogere uitkomsten. Door de manier waarop de vragen gepresenteerd zijn op de internetvragenlijst blijken bedrijven eerder geneigd om zichzelf als innovatief te kwalificeren. Op grond van de uitgevoerde analyses zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat bij de oude methode sprake was van een onderschatting van het aantal innovatieve bedrijven in Nederland. De nieuwe waarnemingsmethode heeft daarmee geleid tot een verbetering van de meting van innovatie in Nederland. Om die reden is besloten om uitsluitend de elektronische vragenlijsten te gebruiken in de officiële uitkomsten van de innovatie-enquête 2008–2010.

Gegevens beschikbaar over 2008-2010.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 december 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken. Zie paragraaf 3.

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken (SBI 2008), 2008-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Onderzoekspopulatie en innovatorenOnderzoekspopulatie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAls % van de onderzoekspopulatie (%) Onderzoekspopulatie en innovatorenInnovatoren, ruime definitie (aantal) Onderzoekspopulatie en innovatorenAls % van de onderzoekspopulatie (%) 5 Innovatoren met afgeronde innovatiesBedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesAls % van de onderzoekspopulatie (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProductinnovatorenBedrijven met productinnovaties (%) (%) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofGoederen (aantal) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze goederenDoor het eigen bedrijf (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze goederenIn een samenwerkingsverband (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze goederenDoor aanpassing (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze goederenUitsluitend door derden (%) ProductinnovatorenDeze productinnovatie betrofDiensten (aantal) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze dienstenDoor het eigen bedrijf (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze dienstenIn een samenwerkingsverband (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze dienstenDoor aanpassing (%) Deze productinnovatie betrofOntwikkeling van deze dienstenUitsluitend door derden (%) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (aantal) Innovatoren met afgeronde innovatiesProcesinnovatorenBedrijven met procesinnovaties (%) (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor het eigen bedrijf (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanIn een samenwerkingsverband (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanDoor aanpassing (%) ProcesinnovatorenOntwikkeling hiervanUitsluitend door derden (%) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorProductie van goederen en diensten (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorDe logistiek (aantal) ProcesinnovatorenDeze procesinnovatie was voorOndersteunende activiteiten (aantal) ProcesinnovatorenProcesinnovatie was nieuw voor de marktJa (aantal) ProcesinnovatorenProcesinnovatie was nieuw voor de marktNee (aantal) ProcesinnovatorenProcesinnovatie was nieuw voor de marktOnbekend (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenBedrijven met productinnovaties (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor de markt (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet producten nieuw voor het bedrijf (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenOmzet ongewijzigde producten (%) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenNieuw voor de markt (aantal) Omzetverdeling bij de productinnovatorenAantal bedrijven met productenAlleen nieuw voor het bedrijf (aantal) Lopende/afgebroken innovatie-activiteitAfgebroken innovaties (aantal) Lopende/afgebroken innovatie-activiteitOnafgeronde innovaties (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (aantal) (aantal) Samenwerkende innovatorenInnovatoren met partner (%) (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernTotaal binnen eigen concern (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn Nederland (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn het buitenland totaal (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn een Europees land (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn China of in India (%) Partner wasAnder bedrijf binnen eigen concernIn overige landen (%) Partner wasLeverancierTotaal leveranciers (%) Partner wasLeverancierIn Nederland (%) Partner wasLeverancierIn het buitenland totaal (%) Partner wasLeverancierIn een Europees land (%) Partner wasLeverancierIn de Verenigde Staten (%) Partner wasLeverancierIn China of in India (%) Partner wasLeverancierIn overige landen (%) Partner wasAfnemerTotaal afnemers (%) Partner wasAfnemerIn Nederland (%) Partner wasAfnemerIn het buitenland totaal (%) Partner wasAfnemerIn een Europees land (%) Partner wasAfnemerIn de Verenigde Staten (%) Partner wasAfnemerIn China of in India (%) Partner wasAfnemerIn overige landen (%) Partner wasConcurrentTotaal concurrenten (%) Partner wasConcurrentIn Nederland (%) Partner wasConcurrentIn het buitenland totaal (%) Partner wasConcurrentIn een Europees land (%) Partner wasConcurrentIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConcurrentIn China of in India (%) Partner wasConcurrentIn overige landen (%) Partner wasConsultantTotaal consultants (%) Partner wasConsultantIn Nederland (%) Partner wasConsultantIn het buitenland totaal (%) Partner wasConsultantIn een Europees land (%) Partner wasConsultantIn de Verenigde Staten (%) Partner wasConsultantIn China of in India (%) Partner wasConsultantIn overige landen (%) Partner wasUniversiteitTotaal universiteiten (%) Partner wasUniversiteitIn Nederland (%) Partner wasUniversiteitIn het buitenland totaal (%) Partner wasUniversiteitIn een Europees land (%) Partner wasUniversiteitIn de Verenigde Staten (%) Partner wasUniversiteitIn China of in India (%) Partner wasUniversiteitIn overige landen (%) Partner wasOverheidsinstellingTotaal overheid (%) Partner wasOverheidsinstellingIn Nederland (%) Partner wasOverheidsinstellingIn het buitenland totaal (%) Partner wasOverheidsinstellingIn een Europees land (%) Partner wasOverheidsinstellingIn de Verenigde Staten (%) Partner wasOverheidsinstellingIn China of in India (%) Partner wasOverheidsinstellingIn overige landen (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAnder bedrijf binnen eigen concern (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasLeverancier (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasAfnemer (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConcurrent (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasConsultant (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasUniversiteit (%) Samenwerkende innovatorenMeest waardevolle partner wasOverheidsinstelling (%) Innovatie-uitgavenInnovatoren (aantal) Innovatie-uitgavenTotaal innovatie-uitgaven (mln euro)
Totaal 53.835 20.248 38 26.084 48 19.547 36 14.087 70 9.239 64 44 15 16 8.420 67 42 17 9 14.048 69 41 46 15 28 7.990 4.704 9.658 2.027 7.694 4.327 14.087 12 14 74 9.378 10.798 2.630 7.872 20.248 6.000 30 60 45 24 21 7 4 5 77 68 23 19 3 3 3 38 35 10 10 3 2 3 27 24 5 5 1 1 1 32 30 6 5 1 1 1 24 22 5 5 1 0 0 18 17 2 2 0 0 0 11 48 12 9 10 7 3 20.248 13.119
A-F Landbouw en nijverheid 9.070 2.602 29 3.505 39 2.468 27 1.537 59 1.025 49 51 12 30 1.012 48 36 26 17 1.962 75 33 39 18 38 1.178 625 1.263 358 1.017 587 1.537 11 12 76 1.090 1.158 364 766 2.602 852 33 65 64 5 5 0 0 0 82 75 14 13 2 0 0 41 40 5 5 1 - 0 32 31 3 3 0 0 0 28 27 3 2 1 0 0 28 24 6 5 1 0 0 16 16 1 1 0 - 0 8 50 10 14 9 7 3 2.602 991
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 9.387 4.993 53 5.661 60 4.808 51 3.667 73 3.286 80 49 12 5 1.186 64 46 15 6 3.324 67 46 49 15 23 2.392 925 1.961 504 1.636 1.184 3.667 11 14 75 2.445 2.839 937 2.655 4.993 1.835 37 64 41 34 29 10 5 7 73 61 32 28 4 5 4 41 36 19 18 5 3 4 22 19 7 6 2 1 1 39 35 10 9 2 0 1 32 31 9 9 2 0 1 23 22 4 4 1 0 0 15 43 16 5 10 9 3 4.993 7.060
C Industrie 8.899 4.752 53 5.356 60 4.584 52 3.532 74 3.219 80 49 12 4 1.071 66 45 14 6 3.137 66 47 48 15 23 2.264 866 1.842 456 1.550 1.131 3.532 11 14 75 2.362 2.734 900 2.523 4.752 1.718 36 64 40 35 30 11 5 7 73 60 33 29 4 6 4 41 35 19 19 5 3 4 21 18 6 6 2 1 1 38 34 10 9 2 1 1 30 29 9 9 2 0 1 21 21 4 4 1 0 0 16 43 16 5 10 8 3 4.752 6.655
G-N Commerciële dienstverlening 35.865 12.894 36 17.223 48 12.495 35 9.018 70 4.995 56 40 18 21 6.338 70 42 16 8 8.948 69 40 46 14 28 4.547 3.213 6.553 1.212 5.128 2.608 9.018 12 15 73 5.925 6.906 1.366 4.583 12.894 3.430 27 57 43 22 19 6 4 4 78 70 20 16 3 3 2 36 33 7 6 2 1 2 28 24 6 5 1 0 1 30 29 4 3 1 1 1 19 18 3 2 1 0 0 16 15 2 2 0 - 0 9 51 10 10 10 7 3 12.894 5.473
Bron: CBS.
Verklaring van tekens