Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) 2011-2013

Arbeidsomstandigheden werknemers; bedrijfstakken (SBI2008) 2011-2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Werkomstandigheden Werktempo Erg snel werken (%) Werkomstandigheden Werktempo Heel veel werk doen (%) Werkomstandigheden Werktempo Extra hard werken (%) Werkomstandigheden Kracht zetten en tillen Regelmatig veel kracht zetten (%) Werkomstandigheden Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Werkomstandigheden Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (%) Werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op uw huid (%) Werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkomstandigheden Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkomstandigheden Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkomstandigheden Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren) Werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (%) Werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (%) Werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (%) Werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (%) Werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (%) Werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel moeilijke werksituaties (%) Werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel veeleisend werk (%) Werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door leidinggevenden of collega's (%) Arbeidsongevallen Aantal ongevallen per 100.000 werknemers (aantal) Arbeidsongevallen Totaal aandeel werknemers met ongeval (%) Arbeidsongevallen Verzuim Ongeval zonder verzuim (%) Arbeidsongevallen Verzuim Ongeval met ten minste 0 dagen verzuim (%) Arbeidsongevallen Verzuim Ongeval met ten minste 1 dag verzuim (%) Arbeidsongevallen Verzuim Ongeval met ten minste 4 dagen verzuim (%) Arbeidsongevallen Letsel Uitsluitend lichamelijk letsel (%) Arbeidsongevallen Letsel Uitsluitend geestelijk letsel (%) Arbeidsongevallen Letsel Lichamelijk en geestelijk letsel (%) Burn-out Burn-out klachten (%) Burn-out Emotioneel uitgeput (%) Burn-out Leeg voelen (%) Burn-out ’s Ochtends moe voelen (%) Burn-out Vergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out Uitgeput door werk (%) Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (%) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (%)
A-U Alle economische activiteiten 2013 32,3 41,6 27,4 19,1 7,3 9,2 3,7 17,1 9,9 8,8 8,4 10,2 34,9 3,8 59,6 61,4 56,8 67,0 48,8 7,7 11,9 12,7 5,3 1,8 19,4 10,7 6,1 0,6 5,8 7,1 11.900 6,5 3,6 2,9 2,7 2,2 4,5 1,3 0,6 12,4 12,5 26,9 15,5 8,9 12,1 73,0 77,5 63,0 62,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 29,3 32,7 17,5 33,9 12,4 22,5 1,1 22,6 10,8 13,7 15,3 15,8 55,1 1,4 51,1 39,6 53,8 45,9 64,5 1,5 3,9 11,5 0,0 3,4 2,4 9,3 1,0 1,9 1,5 4,9 24.800 11,9 4,6 7,3 7,3 4,1 10,6 0,4 0,9 10,6 7,0 23,6 16,1 5,0 11,4 72,5 70,4 63,8 62,2
B-F Nijverheid en energie 2013 28,7 39,1 24,2 24,1 19,6 20,5 6,2 16,3 10,8 15,6 9,9 14,4 36,5 3,4 65,0 65,5 63,9 69,4 57,1 4,5 6,5 11,0 1,4 1,7 7,6 12,1 1,0 0,7 2,5 8,9 12.400 8,1 4,1 4,0 3,7 3,1 6,3 1,3 0,5 13,1 11,4 28,5 16,6 7,6 13,9 73,9 78,6 63,2 62,7
G-N Commerciële dienstverlening 2013 35,7 41,3 28,1 18,8 6,0 8,9 2,9 13,7 9,0 7,6 6,6 8,7 39,7 4,0 57,9 60,4 57,4 63,9 51,5 4,9 7,0 10,6 4,0 2,1 18,2 10,3 2,2 0,7 5,5 7,9 11.500 6,0 3,0 3,0 2,7 2,1 4,4 1,0 0,5 11,9 11,6 25,5 15,9 8,1 12,2 71,6 74,6 62,4 61,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2013 29,2 43,4 28,2 16,9 3,5 4,0 3,8 22,1 10,8 7,2 10,2 10,3 26,8 3,7 59,9 61,7 52,9 71,1 40,7 13,3 21,5 16,6 8,9 1,6 27,0 10,5 14,1 0,3 7,7 5,3 11.600 6,3 4,1 2,2 2,1 1,8 3,7 1,8 0,7 12,8 14,4 28,3 14,4 10,8 11,1 74,7 81,3 63,6 62,3
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over fysieke en psychosociale werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk, arbeidsongevallen, burn-outklachten, tevredenheid met het werk en langer willen en kunnen doorwerken.
De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Het doel van de NEA is om onder een grote en representatieve steekproef van werknemers arbeidsomstandigheden in brede zin te 'monitoren'.

Gegevens beschikbaar van:
2011 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 september 2015
Geen, deze tabel is stopgezet. Reden hiervoor is dat cijfers door designwijzigingen niet langer volgtijdelijk vergelijkbaar zijn.

Wijzigingen per 8 mei 2014
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 mei 2013
De cijfers over arbeidsongevallen zijn aangepast. Cijfers volgens de nieuwe definitie zijn beschikbaar vanaf 2005. De nieuwe cijfers sluiten beter aan bij de Europese cijfers over arbeidsongevallen en bij de arbeidsongevallencijfers van TNO.
Volgens de nieuwe definitie worden ongevallen zonder verzuim, met tenminste 0 dagen verzuim (verzuim korter dan een dag telt ook mee), met tenminste 1 dag verzuim (in overeenstemming met de cijfers van TNO) en tenminste 4 dagen verzuim (in overeenstemming met de Europese cijfers) onderscheiden. Daarnaast wordt voor het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval het soort letsel onderscheiden. Soort letsel bestaat nu uit de drie categorieën 'uitsluitend lichamelijk letsel', 'uitsluitend geestelijk letsel' en 'beide'. Deze drie categorieën tellen op tot het totaal aandeel werknemers met een arbeidsongeval. Ongevallen tijdens het woon-werkverkeer zijn niet opgenomen in de arbeidsongevallen.

Wijziging per 18 juli 2012:
De cijfers in deze tabel over werkomstandigheden, slachtofferschap op het werk en burn-out, uitgesplitst naar bedrijfstakken, 1e digit (SBI2008) zijn gecorrigeerd. De cijfers voor landbouw, bosbouw en visserij zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing, de huidige tabel is stopgezet. Deze tabel is opgeknipt in een aantal kleinere tabellen en wordt opgevolgd door:
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak
Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak
Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak
Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkomstandigheden
Bepalend voor de werkomstandigheden zijn onder meer: werktempo, kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk.
Werktempo
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Kracht zetten en tillen
Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk
Enquêtevraag: Moet u gevaarlijk werk doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Stoffen op uw huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof, stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk in waarbij u herhaalde bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk (inclusief laptop, notebook en thuiswerk)?
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen of zelf het werktempo bepalen.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Emotioneel belastend werk
Emotioneel belastend werk, bijvoorbeeld doordat er emotioneel moeilijke situaties zijn op het werk of het werk emotioneel veeleisend is.
Emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag:Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Intimidatie
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Lichamelijk geweld
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Pesten
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door leidinggevenden of collega's
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Arbeidsongevallen
Een ongeval of voorval tijdens het werk waardoor de werknemer lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen, exclusief ongeval tijdens woon-werkverkeer.
Aantal ongevallen per 100.000 werknemers
Enquêtevraag: Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
Ja, een keer.
Ja, meerdere keren, namelijk .. keer.
Nee.
Aantal is het gemiddelde op grond van bovenstaande antwoorden vermenigvuldigd met 100.000 en afgerond op honderdtallen.
Totaal aandeel werknemers met ongeval
De volgende enquêtevragen zijn hierbij betrokken:
A) Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, één keer
2. Ja, meerdere keren
3. Nee
B) Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, en ik ben nog steeds niet aan het werk
2. Ja, maar ik ben inmiddels weer aan het werk
3. Nee
C) Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft antwoord vraag A=1of 2 én vraag B= 1,2 of 3 én niet antwoord 9 op vraag C.
Verzuim
Ongeval zonder verzuim
De volgende enquêtevragen zijn hierbij betrokken:
A) Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, één keer
2. Ja, meerdere keren
3. Nee
B) Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, en ik ben nog steeds niet aan het werk
2. Ja, maar ik ben inmiddels weer aan het werk
3. Nee
C) Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft antwoord 1 of 2 op vraag A én antwoord 3 op vraag B én niet antwoord 9 op vraag C.

Ongeval met ten minste 0 dagen verzuim
De volgende enquêtevragen zijn hierbij betrokken:
A) Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, één keer
2. Ja, meerdere keren
3. Nee
B) Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, en ik ben nog steeds niet aan het werk
2. Ja, maar ik ben inmiddels weer aan het werk
3. Nee
C) Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft antwoord 1 of 2 op vraag A én antwoord 1 of 2 op vraag B én niet antwoord 9 op vraag C.
Ongeval met ten minste 1 dag verzuim
De volgende enquêtevragen zijn hierbij betrokken:
A) Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, één keer
2. Ja, meerdere keren
3. Nee
B) Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, en ik ben nog steeds niet aan het werk
2. Ja, maar ik ben inmiddels weer aan het werk
3. Nee
C) Hoe lang heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval (alle dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en weekenddagen).
Antwoordcategorieën:
1. 0 dagen (minder dan 1 volledige dag)
2. 1,2 of 3 dagen
3. 4, 5 of 6 dagen
4. 1 tot 2 weken
5. 2 weken tot 1 maand
6. 1 maand tot 6 maanden
7. langer dan 6 maanden
D) Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft antwoord 1 of 2 op vraag A én antwoord 1 of 2 op vraag B én antwoord 2 of hoger op vraag C én niet antwoord 9 op vraag D.
Ongeval met ten minste 4 dagen verzuim
De volgende enquêtevragen zijn hierbij betrokken:
A) Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, één keer
2. Ja, meerdere keren
3. Nee
B) Heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, en ik ben nog steeds niet aan het werk
2. Ja, maar ik ben inmiddels weer aan het werk
3. Nee
C) Hoe lang heeft u verzuimd als gevolg van dit ongeval/voorval (alle dagen van begin tot eind van het verzuim: ook tussenliggende vrije dagen en weekenddagen).
Antwoordcategorieën:
1. 0 dagen (minder dan 1 volledige dag)
2. 1,2 of 3 dagen
3. 4, 5 of 6 dagen
4. 1 tot 2 weken
5. 2 weken tot 1 maand
6. 1 maand tot 6 maanden
7. langer dan 6 maanden
D) Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft antwoord 1 of 2 op vraag A én antwoord 1 of 2 op vraag B én antwoord 3 of hoger op vraag C én niet antwoord 9 op vraag D.
Letsel
Uitsluitend lichamelijk letsel
Enquêtevragen die hierbij betrokken zijn:
A:
Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, een keer.
2. Ja, meerdere keren, namelijk .. keer.
3. Nee.
B:
Welk soort letsel heeft u hierbij opgelopen? (in geval van meerdere ongevallen: het meest recente).
Antwoordcategorieën:
1. Lichamelijk letsel.
2. Geestelijke schade.
3. Beide.
C. Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoord 1 op vraag B én niet antwoord 9 op vraag C.
Uitsluitend geestelijk letsel
Enquêtevragen die hierbij betrokken zijn:
A:
Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, een keer.
2. Ja, meerdere keren, namelijk .. keer.
3. Nee.
B:
Welk soort letsel heeft u hierbij opgelopen? (in geval van meerdere ongevallen: het meest recente).
Antwoordcategorieën:
1. Lichamelijk letsel.
2. Geestelijke schade.
3. Beide.
C. Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoord 2 op vraag B én niet antwoord 9 op vraag C.
Lichamelijk en geestelijk letsel
Enquêtevragen die hierbij betrokken zijn:
A:
Bent u in de afgelopen 12 maanden tijdens het werk betrokken geweest bij een ongeval of voorval, waardoor u lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen?
Antwoordcategorieën:
1. Ja, een keer.
2. Ja, meerdere keren, namelijk .. keer.
3. Nee.
B:
Welk soort letsel heeft u hierbij opgelopen? (in geval van meerdere ongevallen: het meest recente).
Antwoordcategorieën:
1. Lichamelijk letsel.
2. Geestelijke schade.
3. Beide.
C. Hoe ontstond het letsel?
Antwoordcategorieën:
1. Ergens aan gesneden, gestoten
2. Door een voorwerp geraakt
3. Een beknelling
4. Val van hoogte (trap, ladder, steiger, ed)
5. Uitglijden, struikelen of andere val
6. Door iemand bedreigd, gebeten, geschopt
7. Contact met stroom, hitte, kou, gevaarlijke stoffen, lawaai
8. Verkeersongeval op de openbare weg, tijdens werktijd
9. Verkeersongeval op de openbare weg tijdens woon-werkverkeer
10. Anders
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoord 3 op vraag B én niet antwoord 9 op vraag C.

Burn-out
Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten.
Burn-out klachten
Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten.
Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
’s Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Vergt veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de leeftijd in jaren.