Prognose buitenlandse migratie; herkomstgroepering, 2012-2059

Prognose buitenlandse migratie; herkomstgroepering, 2012-2059

Geslacht Herkomstgroepering Perioden Immigratie (aantal) Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2012 154.705 143.788 10.917
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2013 152.909 141.165 11.744
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2014 151.977 139.094 12.883
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2015 153.485 137.430 16.055
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2020 155.562 134.431 21.131
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2025 153.286 134.091 19.195
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2030 153.712 134.801 18.911
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2035 154.029 135.188 18.841
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2040 154.412 135.528 18.884
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2045 154.641 136.071 18.570
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2050 154.943 136.799 18.144
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2055 155.139 137.521 17.618
Mannen en Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 2059 155.222 137.922 17.300
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers van de buitenlandse migratie naar geslacht en herkomstgroepering onder de bevolking van Nederland.

Gegevens beschikbaar: 2012-2059

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.