DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; regio, 2009-2016

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose; regio, 2009-2016

Geslacht Leeftijd Diagnosen GGZ Regio's Perioden DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners) DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners) Primaire diagnoses (per 100 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Nederland 2016* 66 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Nederland (LD) 2016* 28 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Oost-Nederland (LD) 2016* 60 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. West-Nederland (LD) 2016* 75 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zuid-Nederland (LD) 2016* 71 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Groningen (PV) 2016* 39 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Fryslân (PV) 2016* 28 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Drenthe (PV) 2016* 16 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Overijssel (PV) 2016* 87 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Flevoland (PV) 2016* 83 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Gelderland (PV) 2016* 40 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Utrecht (PV) 2016* 58 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Holland (PV) 2016* 96 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zuid-Holland (PV) 2016* 70 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zeeland (PV) 2016* 35 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Brabant (PV) 2016* 63 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Limburg (PV) 2016* 89 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Amsterdam (GG) 2016* 113 78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2016* 64 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Den Haag (GG) 2016* 113 83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Drenthe (GG) 2016* 16 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Flevoland (GG) 2016* 83 56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Fryslân (GG) 2016* 28 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Noord- en Oost-Gelderland (GG) 2016* 69 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2016* 103 74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Groningen (GG) 2016* 39 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hart voor Brabant (GG) 2016* 75 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hollands-Midden (GG) 2016* 66 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hollands-Noorden (GG) 2016* 88 63
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2016* 19 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD IJsselland (GG) 2016* 100 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Kennemerland (GG) 2016* 80 59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Limburg-Noord (GG) 2016* 89 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Midden-Nederland (GG) 2016* 51 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Regio Nijmegen (GG) 2016* 36 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Regio Twente (GG) 2016* 74 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Rivierenland (GG) 2016* 12 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2016* 65 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GG en GD Utrecht (GG) 2016* 78 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD West-Brabant (GG) 2016* 46 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2016* 77 51
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zeeland (GG) 2016* 35 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Holland-West (GG) 2016* 60 41
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2016* 54 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Limburg (GG) 2016* 89 63
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Nederland 2016* 16 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Nederland (LD) 2016* 10 8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Oost-Nederland (LD) 2016* 17 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. West-Nederland (LD) 2016* 16 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zuid-Nederland (LD) 2016* 17 10
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Groningen (PV) 2016* 7 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Fryslân (PV) 2016* 16 16
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Drenthe (PV) 2016* 7 5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Overijssel (PV) 2016* 21 11
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Flevoland (PV) 2016* 21 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Gelderland (PV) 2016* 14 8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Utrecht (PV) 2016* 13 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Holland (PV) 2016* 23 12
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zuid-Holland (PV) 2016* 12 8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zeeland (PV) 2016* 26 6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Brabant (PV) 2016* 15 8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Limburg (PV) 2016* 23 17
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Amsterdam (GG) 2016* 20 11
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Brabant-Zuidoost (GG) 2016* 11 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Den Haag (GG) 2016* 13 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Drenthe (GG) 2016* 7 5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Flevoland (GG) 2016* 21 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Fryslân (GG) 2016* 16 16
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Noord- en Oost-Gelderland (GG) 2016* 26 17
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Gooi en Vechtstreek (GG) 2016* 12 5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Groningen (GG) 2016* 7 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hart voor Brabant (GG) 2016* 20 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hollands-Midden (GG) 2016* 17 10
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Hollands-Noorden (GG) 2016* 32 14
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Hulpverlening Gelderland-Midden (GG) 2016* 7 4
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD IJsselland (GG) 2016* 20 10
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Kennemerland (GG) 2016* 22 13
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Limburg-Noord (GG) 2016* 26 19
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Midden-Nederland (GG) 2016* 14 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Regio Nijmegen (GG) 2016* 7 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Regio Twente (GG) 2016* 21 11
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Rivierenland (GG) 2016* 0 0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Rotterdam-Rijnmond (GG) 2016* 9 7
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GG en GD Utrecht (GG) 2016* 9 8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD West-Brabant (GG) 2016* 12 9
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zaanstreek/Waterland (GG) 2016* 25 14
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zeeland (GG) 2016* 26 6
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Holland-West (GG) 2016* 14 11
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Holland-Zuid (GG) 2016* 5 5
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. GGD Zuid-Limburg (GG) 2016* 20 16
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Nederland 2016* 202 142
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Noord-Nederland (LD) 2016* 95 60
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Oost-Nederland (LD) 2016* 196 135
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. West-Nederland (LD) 2016* 209 152
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Zuid-Nederland (LD) 2016* 240 162
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Groningen (PV) 2016* 118 59
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Fryslân (PV) 2016* 91 68
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Drenthe (PV) 2016* 61 48
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Overijssel (PV) 2016* 285 195
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 40 jaar 4.2 Totaal aan cannabis gebond. stoorn. Flevoland (PV) 2016* 250 172
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont per psychische aandoening het aantal zorgtrajecten in de geestelijke gezondheidszorg, voor zover deze wordt gefinancierd in de vorm van DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties), uitgesplitst naar regio. Tot en met 2013 betreft dat de tweedelijns geneeskundige GGZ, na de hervorming van de GGZ in 2014 betreft dit de specialistische GGZ. Een zorgtraject bestaat uit een of meer DBC's (Diagnose Behandeling Combinaties). In de tabel kan voor een specifieke diagnose zowel het aantal zorgtrajecten worden getoond waarvoor deze diagnose de belangrijkste (primaire) diagnose was, als ook het aantal zorgtrajecten waarvoor deze diagnose als primaire of nevendiagnose was geregistreerd. Bijvoorbeeld: zowel het aantal zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving de belangrijkste te behandelen diagnose was, als ook zorgtrajecten waarbij alcoholverslaving een bijkomende (neven)diagnose was die van invloed was op de behandeling. De tabel toont zowel het aantal zorgtrajecten met een of meer in het verslagjaar gesloten DBC's, als het aantal zorgtrajecten waarbinnen in het verslagjaar DBC's werden gesloten of alleen geopend (lopende DBC's).

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De gegevens over 2015 en 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 6 november 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege beperkingen in de mate van detail in de bronregistratie is het niet meer mogelijk deze tabellen voort te zetten.
Zie paragraaf 3 voor een link naar nieuwe GGZ-tabellen naar hoofdgroepdiagnoses.

Toelichting onderwerpen

DBC's GGZ, zorgtrajecten lopende DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar lopende DBC. Dit aantal omvat alle zorgtrajecten met gesloten DBC's en zorgtrajecten met aan het eind van het verslagjaar nog openstaande DBC's, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.
DBC's GGZ,zorgtrajecten gesloten DBC
Zorgtrajecten met tenminste één in het verslagjaar gesloten DBC, binnen de tweedelijns (tot 2014) of gespecialiseerde (vanaf 2014) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg . Het betreft dat deel van de zorg dat wordt betaald uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet). Dit aantal omvat niet de zorgtrajecten met alleen een in het verslagjaar geopende DBC die aan het eind van het verslagjaar nog openstaat.

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 aaneengesloten kalenderdagen dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een bepaalde psychische aandoening (de primaire diagnose), vanaf het eerste contact bij een tweedelijns curatieve ggz-aanbieder tot en met de behandeling die hier eventueel uit volgt. De DBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.

Zorgtraject
Een zorgtraject bestaat uit een of meer opeenvolgende DBC's voor dezelfde patiënt bij dezelfde zorgaanbieder voor dezelfde primaire diagnose. Het zorgtraject omvat de zorg die wordt geleverd vanaf de aanmeldingsdatum van de cliënt tot en met de datum waarop de laatste DBC voor die aandoening is gesloten.
Zorgtrajecten (per 100 000 inwoners)
Het aantal zorgtrajecten per 100 000 inwoners van de gemiddelde Nederlandse bevolking binnen de betreffende categorie. De gemiddelde bevolking is het gemiddelde van twee 1 januari-standen.
Primaire diagnoses
De geselecteerde diagnose is de hoofddiagnose waarvoor een GGZ-cliënt wordt behandeld. Betreft alleen diagnoses uit as 1 (klinische stoornissen) of as 2 (persoonlijkheidsstoornissen, zwakzinnigheid) van de DSM-IV.

DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Internationaal gebruikte indeling van psychische aandoeningen.