Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2013-2060

Prognose intervallen van de bevolking; leeftijdsgroep, 2013-2060

Leeftijd Prognose(-interval) Perioden Totaal mannen en vrouwen (aantal) Mannen (aantal) Vrouwen (aantal)
Totaal alle leeftijden Prognose 2013 16.777.640 8.306.202 8.471.438
Totaal alle leeftijden Prognose 2014 16.824.134 8.329.329 8.494.806
Totaal alle leeftijden Prognose 2015 16.870.650 8.352.474 8.518.177
Totaal alle leeftijden Prognose 2020 17.141.012 8.487.581 8.653.432
Totaal alle leeftijden Prognose 2025 17.389.100 8.609.065 8.780.036
Totaal alle leeftijden Prognose 2030 17.593.754 8.705.762 8.887.992
Totaal alle leeftijden Prognose 2035 17.739.186 8.769.983 8.969.202
Totaal alle leeftijden Prognose 2040 17.815.632 8.796.465 9.019.168
Totaal alle leeftijden Prognose 2045 17.841.838 8.796.151 9.045.688
Totaal alle leeftijden Prognose 2050 17.853.024 8.788.463 9.064.561
Totaal alle leeftijden Prognose 2055 17.868.492 8.785.808 9.082.684
Totaal alle leeftijden Prognose 2060 17.898.882 8.795.605 9.103.276
0 tot 20 jaar Prognose 2013 3.870.727 1.979.906 1.890.821
0 tot 20 jaar Prognose 2014 3.849.435 1.968.960 1.880.475
0 tot 20 jaar Prognose 2015 3.828.640 1.958.261 1.870.379
0 tot 20 jaar Prognose 2020 3.765.007 1.925.729 1.839.278
0 tot 20 jaar Prognose 2025 3.705.146 1.896.547 1.808.599
0 tot 20 jaar Prognose 2030 3.735.649 1.912.809 1.822.841
0 tot 20 jaar Prognose 2035 3.792.512 1.942.826 1.849.686
0 tot 20 jaar Prognose 2040 3.811.173 1.952.738 1.858.435
0 tot 20 jaar Prognose 2045 3.782.912 1.938.450 1.844.462
0 tot 20 jaar Prognose 2050 3.743.132 1.918.178 1.824.954
0 tot 20 jaar Prognose 2055 3.720.911 1.906.838 1.814.073
0 tot 20 jaar Prognose 2060 3.731.618 1.912.369 1.819.249
20 tot 65 jaar Prognose 2013 10.081.648 5.062.310 5.019.339
20 tot 65 jaar Prognose 2014 10.055.085 5.045.160 5.009.925
20 tot 65 jaar Prognose 2015 10.037.291 5.032.822 5.004.470
20 tot 65 jaar Prognose 2020 9.984.904 4.993.603 4.991.302
20 tot 65 jaar Prognose 2025 9.897.736 4.940.124 4.957.613
20 tot 65 jaar Prognose 2030 9.658.315 4.811.550 4.846.766
20 tot 65 jaar Prognose 2035 9.405.023 4.677.656 4.727.367
20 tot 65 jaar Prognose 2040 9.283.901 4.615.912 4.667.990
20 tot 65 jaar Prognose 2045 9.352.513 4.648.471 4.704.043
20 tot 65 jaar Prognose 2050 9.435.258 4.688.732 4.746.527
20 tot 65 jaar Prognose 2055 9.476.775 4.708.143 4.768.633
20 tot 65 jaar Prognose 2060 9.453.453 4.693.696 4.759.758
65 jaar of ouder Prognose 2013 2.825.264 1.263.985 1.561.279
65 jaar of ouder Prognose 2014 2.919.615 1.315.209 1.604.406
65 jaar of ouder Prognose 2015 3.004.721 1.361.392 1.643.328
65 jaar of ouder Prognose 2020 3.391.102 1.568.250 1.822.852
65 jaar of ouder Prognose 2025 3.786.220 1.772.395 2.013.825
65 jaar of ouder Prognose 2030 4.199.790 1.981.404 2.218.386
65 jaar of ouder Prognose 2035 4.541.651 2.149.501 2.392.150
65 jaar of ouder Prognose 2040 4.720.559 2.227.816 2.492.743
65 jaar of ouder Prognose 2045 4.706.414 2.209.231 2.497.183
65 jaar of ouder Prognose 2050 4.674.635 2.181.554 2.493.080
65 jaar of ouder Prognose 2055 4.670.806 2.170.827 2.499.978
65 jaar of ouder Prognose 2060 4.713.810 2.189.541 2.524.269
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht en leeftijd. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2013-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 21 juni 2013.
De 95% en 67% prognose-intervallen voor de leeftijdsgroepen 'Totaal alle leeftijden', '0 tot 20 jaar', '20 tot 65 jaar' en '65 jaar of ouder' zijn aangepast. In de tabel waren ten onrechte de boven- en ondergrenzen voor deze leeftijdsgroepen overschreven met de optelling van de intervallen voor de vijf-jaars leeftijdsgroeptotalen. De prognose-intervallen voor de vijf-jaars leeftijdsgroeptotalen zijn ongewijzigd, evenals alle prognoses.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal mannen en vrouwen
Bevolking van Nederland op 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot
de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats
valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de
gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Mannen
Mannelijke bevolking van Nederland op 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot
de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats
valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de
gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Vrouwen
Vrouwelijke bevolking van Nederland op 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot
de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats
valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de
gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.