Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte, 1971-2010

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte, 1971-2010

Leeftijd referentiepersoon Aantal personen in het huishouden Perioden Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Eenpersoonshuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Zonder kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Met kinderen (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden (x 1 000) Meerpersoonshuishouden Overig huishouden (x 1 000)
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1971 4.002 685 3.318 991 2.327 62 47 15 2.995 883 2.113 200 61
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1975 4.392 850 3.542 1.101 2.441 94 66 28 3.183 981 2.202 211 54
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1980 4.904 1.114 3.791 1.242 2.549 154 117 37 3.338 1.076 2.262 250 49
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1985 5.430 1.477 3.953 1.375 2.578 244 202 42 3.335 1.121 2.215 321 53
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1990 5.978 1.813 4.165 1.628 2.538 378 312 66 3.390 1.266 2.125 347 50
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 1995 6.454 2.079 4.375 1.895 2.480 539 431 107 3.439 1.423 2.016 357 40
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 2000 6.798 2.264 4.534 2.068 2.466 677 508 169 3.436 1.520 1.916 381 40
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 2005 7.090 2.439 4.651 2.123 2.528 770 515 255 3.399 1.565 1.834 439 43
Totaal leeftijd Totaal huishoudens 2010 7.397 2.683 4.714 2.180 2.533 847 512 335 3.337 1.622 1.715 483 46
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1971 1.015 1.015 918 97 45 45 835 835 97 37
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1975 1.150 1.150 1.036 114 63 63 937 937 114 36
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1980 1.324 1.324 1.186 138 113 113 1.037 1.037 138 35
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1985 1.506 1.506 1.325 181 197 197 1.089 1.089 181 39
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1990 1.795 1.795 1.585 210 307 307 1.239 1.239 210 39
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 1995 2.075 2.075 1.859 215 427 427 1.399 1.399 215 34
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 2000 2.254 2.254 2.031 223 503 503 1.496 1.496 223 32
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 2005 2.336 2.336 2.083 253 509 509 1.540 1.540 253 34
Totaal leeftijd Huishoudensomvang: 2 personen 2010 2.423 2.423 2.139 284 506 506 1.598 1.598 284 35
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over particuliere huishoudens in Nederland op 1 januari naar samenstelling van het huishouden, leeftijd van de referentiepersoon en aantal personen in het huishouden (huishoudensomvang).
De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn tot stand gekomen door de resultaten van eerdere CBS-onderzoeken in de tijd vergelijkbaar te maken. Daardoor wijken deze cijfers af van andere door het CBS gepubliceerde cijfers over huishoudens.

Gegevens beschikbaar van 1971 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Zonder kinderen
Meerpersoonshuishoudens zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Meerpersoonshuishoudens met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal niet-gehuwde paren
Zonder kinderen
Niet-gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Niet-gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Totaal gehuwde paren
Zonder kinderen
Gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Met kinderen
Gehuwd paar met één of meer thuiswonend(e) kind(eren).

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen leegkinderen.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan twee broers (zussen) die samen een huishouden vormen.