Afvalwaterzuivering bij bedrijven;installaties effluentbestemming,1993-2016


Deze tabel bevat de cijfers van de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. De gegevens zijn gepubliceerd naar de bestemming van het gezuiverde afvalwater (effluent).

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 19 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Afvalwaterzuivering bij bedrijven;installaties effluentbestemming,1993-2016

Effluentbestemming Perioden Zuiveringsinstallaties naar typeTotaal zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeMechanische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeFysisch-chemische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties naar typeBiologische zuiveringsinstallatiesTotaal biologische installaties (aantal) Capaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal) Capaciteit zuiveringsinstallatiesTotaal capaciteit alle processen (1 000 i.e.)
Totaal bestemming 2000 623 47 338 238 253 15.156
Totaal bestemming 2005 488 29 263 196 208 14.342
Totaal bestemming 2010 474 29 236 209 215 14.118
Totaal bestemming 2015 432 24 199 209 218 13.805
Totaal bestemming 2016 419 23 187 209 215 13.640
Lozing op riolering/rwzi 2000 465 38 309 118 136 5.090
Lozing op riolering/rwzi 2005 361 26 239 96 111 4.773
Lozing op riolering/rwzi 2010 343 24 210 109 125 4.941
Lozing op riolering/rwzi 2015 310 20 176 114 130 4.780
Lozing op riolering/rwzi 2016 299 20 163 116 129 4.778
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2000 53 2 5 46 44 4.385
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2005 36 1 3 32 31 3.911
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2010 34 1 3 30 28 3.886
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2015 31 0 2 29 28 3.861
Lozing op regionaal oppervlaktewater 2016 31 0 2 29 28 3.853
Lozing op rijkswater 2000 93 5 17 71 70 5.275
Lozing op rijkswater 2005 82 1 15 66 64 5.337
Lozing op rijkswater 2010 85 2 16 67 61 5.041
Lozing op rijkswater 2015 81 2 14 65 59 5.163
Lozing op rijkswater 2016 79 2 14 63 57 5.008
Bodemverzinking 2000 1 0 0 1 1 6
Bodemverzinking 2005 0 0 0 0 0 0
Bodemverzinking 2010 0 0 0 0 0 0
Bodemverzinking 2015 0 0 0 0 0 0
Bodemverzinking 2016 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens