Woonplaatsen in Nederland 2011

Woonplaatsen in Nederland 2011

Woonplaatsen Woonplaats Code (Code) Gemeente Naam (Naam) Gemeente Code (Code) Provincie Naam Provincie Code (Code) Landsdeel Naam (Naam) Landsdeel Code (Code)
Alde Leie 3224 Leeuwarderadeel 0081 Friesland 21 Noord-Nederland 01
Bleiswijk 1689 Lansingerland 1621 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Budel-Dorplein 1573 Cranendonck 1706 Noord-Brabant 30 Zuid-Nederland 04
Klein Zundert 3492 Zundert 0879 Noord-Brabant 30 Zuid-Nederland 04
Leiden 2088 Leiden 0546 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Leiderdorp 2112 Leiderdorp 0547 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Leidschendam 1621 Leidschendam-Voorburg 1916 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Leimuiden 3036 Kaag en Braassem 1884 Zuid-Holland 28 West-Nederland 03
Leimuiderbrug 1605 Haarlemmermeer 0394 Noord-Holland 27 West-Nederland 03
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de namen en coderingen van 2496 woonplaatsen die op 1 januari 2011 in Nederland zijn vastgesteld. Naast deze BAG-woonplaatsnaam zijn ook de namen van de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort opgenomen in de tabel. Als bron voor de namen van woonplaatsen is uitgegaan van de woonplaatsindeling die in het kader van de BAG is opgesteld.

Gegevens beschikbaar over: 2011

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woonplaats
Tot de woonplaatsen in Nederland zijn gerekend de zogenaamde BAG-woonplaatsen.
De lijst van BAG-woonplaatsen heeft betrekking op de plaatselijke indeling die door gemeenten is vastgesteld bij introductie van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeenten hebben deze woonplaatsen formeel vastgesteld bij woonplaatsbesluit.
De lijst van BAG-woonplaatsen bevat naast de naam van de woonplaats, de gemeente, de provincie en het landsdeel waartoe de woonplaats behoort en een uniek nummer (de woonplaatscode).


Code
Gemeente
De gemeentelijke indeling heeft betrekking op de bestuurlijke indeling op 1 januari 2011. De gemeente is de kleinste lokale bestuurseenheid, vastgesteld door de Staten-Generaal.
De namen van gemeenten zijn dan ook -in tegenstelling tot woonplaatsnamen- formeel bij wet vastgelegd.
Naam
Code
Provincie
Provincies: de bestuurlijke indeling van Nederland in 12 provincies.
Naam
Code
Landsdeel
Landsdelen: een indeling naar 4 landsdelen welke een optelling is van provincies.
Naam
Code