Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060


Deze tabel bevat prognoses (2012-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2012-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 13 december 2012.
In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2012 tot 2060.

Wijzigingen per 16 december 2014.
Stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2014 worden de nieuwe prognose cijfers in een nieuwe tabel gepubliceerd.

Prognose bevolking kerncijfers, 2012-2060

Prognose (interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische drukTotale druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Levensverwachting bij geboorteMannen (jaar) Levensverwachting bij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2012 175.779 1,72 139.404 79,22 82,82 10.917
Prognose 2013 16.777.636 66,4 175.916 1,72 141.166 79,41 82,94 11.744
Prognose 2014 16.824.132 67,3 176.533 1,73 142.899 79,61 83,07 12.883
Prognose 2015 16.870.652 68,1 178.091 1,74 144.614 79,79 83,19 16.055
Prognose 2020 17.141.012 71,7 184.957 1,75 153.230 80,73 83,84 21.131
Prognose 2025 17.389.100 75,7 189.020 1,75 163.224 81,62 84,48 19.195
Prognose 2030 17.593.752 82,2 190.079 1,75 174.616 82,49 85,17 18.911
Prognose 2035 17.739.188 88,6 186.898 1,75 185.044 83,32 85,99 18.841
Prognose 2040 17.815.632 91,9 181.960 1,75 192.646 84,13 86,85 18.884
Prognose 2045 17.841.840 90,8 180.455 1,75 196.647 84,91 87,68 18.570
Prognose 2050 17.853.024 89,2 183.009 1,75 198.653 85,65 88,45 18.144
Prognose 2055 17.868.492 88,6 186.115 1,75 199.308 86,38 89,18 17.618
Prognose 2060 17.898.882 89,3 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens