Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 0 tot 250 werkzame personen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal* 2.202.600 1.775.940 1.795 2.186.920 2.199.085
Totaal (ex. financieel en nutsbedrijven) 2023 2e kwartaal* 2.093.025 1.679.110 1.725 2.077.850 2.089.655
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2023 2e kwartaal* 1.427.680 1.119.150 1.145 1.416.025 1.425.615
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal* 78.000 39.750 10 77.825 77.985
01 Landbouw 2023 2e kwartaal* 76.400 38.590 10 76.235 76.385
011 Teelt van eenjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 18.515 8.275 5 18.455 18.510
012 Teelt van meerjarige gewassen 2023 2e kwartaal* 2.645 1.085 0 2.630 2.640
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2023 2e kwartaal* 5.420 2.030 0 5.375 5.420
014 Veeteelt en fokkerijen 2023 2e kwartaal* 27.220 9.495 0 27.205 27.215
015 Gemengd bedrijf 2023 2e kwartaal* 3.065 1.605 0 3.060 3.065
016 Dienstverlening voor de landbouw 2023 2e kwartaal* 19.500 16.065 0 19.465 19.495
017 Jacht 2023 2e kwartaal* 40 40 0 40 40
02 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 670 525 0 670 670
021 Bosbouw 2023 2e kwartaal* 395 315 0 395 395
022 Exploitatie van bossen 2023 2e kwartaal* 100 70 0 100 100
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2023 2e kwartaal* 175 140 0 175 175
03 Visserij 2023 2e kwartaal* 930 640 0 925 930
031 Visserij 2023 2e kwartaal* 780 560 0 775 780
032 Viskwekerij 2023 2e kwartaal* 150 80 0 150 150
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal* 84.890 58.565 310 82.215 84.375
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 605 455 0 565 600
06 Winning van aardolie en aardgas 2023 2e kwartaal* 30 10 0 20 30
061 Winning van aardolie 2023 2e kwartaal* 20 10 0 20 20
062 Winning van aardgas 2023 2e kwartaal* 10 0 0 5 10
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2023 2e kwartaal* 115 55 0 105 115
081 Winning van zand, grind en klei 2023 2e kwartaal* 90 45 0 85 90
089 Winning van overige delfstoffen 2023 2e kwartaal* 25 10 0 20 25
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal* 455 385 0 440 455
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2023 2e kwartaal* 435 370 0 415 430
099 Dienstverlening overige winning 2023 2e kwartaal* 20 15 0 20 20
C Industrie 2023 2e kwartaal* 79.720 54.665 285 77.250 79.250
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 8.445 4.710 45 8.035 8.360
10 Voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 7.220 4.000 45 6.830 7.140
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2023 2e kwartaal* 720 465 10 665 705
102 Visverwerkende industrie 2023 2e kwartaal* 165 85 0 150 165
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2023 2e kwartaal* 245 115 5 210 235
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2023 2e kwartaal* 55 25 5 45 50
105 Zuivelindustrie 2023 2e kwartaal* 365 185 5 330 355
106 Meelindustrie 2023 2e kwartaal* 105 50 0 90 105
107 Brood- en deegwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 3.965 2.185 10 3.865 3.955
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal* 1.395 820 10 1.310 1.370
109 Diervoederindustrie 2023 2e kwartaal* 205 65 0 170 200
11 Drankenindustrie 2023 2e kwartaal* 1.210 700 0 1.195 1.205
110 Drankenindustrie 2023 2e kwartaal* 1.210 700 0 1.195 1.205
12 Tabaksindustrie 2023 2e kwartaal* 15 5 0 10 15
120 Tabaksindustrie 2023 2e kwartaal* 15 5 0 10 15
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal* 6.195 5.000 10 6.150 6.190
13 Textielindustrie 2023 2e kwartaal* 2.880 2.155 5 2.835 2.870
131 Spinnerijen 2023 2e kwartaal* 50 40 0 50 50
132 Weverijen 2023 2e kwartaal* 40 25 0 35 40
133 Textielveredelingsindustrie 2023 2e kwartaal* 1.015 835 0 1.010 1.015
139 Overige textielproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 1.775 1.255 5 1.740 1.765
14 Kledingindustrie 2023 2e kwartaal* 2.580 2.245 0 2.580 2.580
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2023 2e kwartaal* 2.515 2.185 0 2.515 2.515
142 Bontartikelenindustrie 2023 2e kwartaal* 5 5 0 5 5
143 Gebreide kledingindustrie 2023 2e kwartaal* 65 55 0 65 65
15 Leer- en schoenenindustrie 2023 2e kwartaal* 740 600 0 730 735
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 605 510 0 600 605
152 Schoenenindustrie 2023 2e kwartaal* 135 90 0 130 135
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal* 5.565 3.660 20 5.415 5.545
16 Houtindustrie 2023 2e kwartaal* 3.400 2.275 5 3.335 3.400
161 Primaire houtbewerking e.d. 2023 2e kwartaal* 440 290 0 435 440
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 2.960 1.985 5 2.900 2.960
17-18 Papier- en grafische industrie 2023 2e kwartaal* 3.495 2.070 20 3.365 3.475
17 Papierindustrie 2023 2e kwartaal* 350 125 15 270 335
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2023 2e kwartaal* 50 15 5 35 45
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 300 110 10 235 290
18 Grafische industrie 2023 2e kwartaal* 3.145 1.945 5 3.095 3.140
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2023 2e kwartaal* 2.630 1.485 5 2.585 2.625
182 Repro van geluid, beeld en software 2023 2e kwartaal* 510 460 0 510 510
19-22 Raffinaderijen en chemie 2023 2e kwartaal* 2.840 1.260 45 2.450 2.760
19 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal* 40 20 0 30 35
191 Cokesfabrieken 2023 2e kwartaal* . . . . .
192 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal* 40 20 0 30 35
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal* 1.395 695 30 1.180 1.335
20 Chemische industrie 2023 2e kwartaal* 1.165 595 25 995 1.120
201 Basischemie 2023 2e kwartaal* 365 135 15 275 340
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2023 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2023 2e kwartaal* 105 35 0 85 100
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2023 2e kwartaal* 480 335 5 465 475
205 Overige chemische productenindustrie 2023 2e kwartaal* 175 65 0 140 170
206 Synthetische vezelindustrie 2023 2e kwartaal* 25 15 0 20 20
21 Farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal* 235 100 5 185 215
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2023 2e kwartaal* 30 10 0 25 25
212 Farmaceutische productenindustrie 2023 2e kwartaal* 205 90 5 165 190
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2023 2e kwartaal* 1.405 545 15 1.240 1.385
221 Rubberproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 85 25 0 75 85
222 Kunststofproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 1.320 520 15 1.170 1.305
23 Bouwmaterialenindustrie 2023 2e kwartaal* 2.165 1.385 15 2.080 2.145
231 Glas- en glaswerkindustrie 2023 2e kwartaal* 700 545 5 680 695
232 Vuurvast keramische productindustrie 2023 2e kwartaal* 35 25 0 30 35
233 Keramische bouwproductenindustrie 2023 2e kwartaal* 50 25 5 45 50
234 Overige keramische industrie 2023 2e kwartaal* 390 320 0 390 390
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2023 2e kwartaal* 10 5 0 10 10
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2023 2e kwartaal* 515 245 5 465 510
237 Natuursteenbewerkende industrie 2023 2e kwartaal* 400 195 0 395 400
239 Overige minerale productenindustrie 2023 2e kwartaal* 65 25 0 60 65
24-30, 33 Metalektro 2023 2e kwartaal* 35.745 24.525 110 34.600 35.585
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal* 15.110 10.390 35 14.720 15.070
24 Basismetaalindustrie 2023 2e kwartaal* 400 220 10 350 385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief, de cijfers over 2022 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 april 2023:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd. Gegevens over 2022 en 2023 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.


1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
250 tot 500 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
0 tot 250 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.