Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Regio's Perioden Vestigingen (Aantal)
0163 Behandeling van gewassen na oogst Nederland 2021* 100
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Nederland (LD) 2021* 10
0163 Behandeling van gewassen na oogst Oost-Nederland (LD) 2021* 25
0163 Behandeling van gewassen na oogst West-Nederland (LD) 2021* 45
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuid-Nederland (LD) 2021* 15
0163 Behandeling van gewassen na oogst Niet in te delen (LD) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Groningen (PV) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Fryslân (PV) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Drenthe (PV) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Overijssel (PV) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Flevoland (PV) 2021* 15
0163 Behandeling van gewassen na oogst Gelderland (PV) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Utrecht (PV) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Holland (PV) 2021* 15
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuid-Holland (PV) 2021* 25
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zeeland (PV) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Brabant (PV) 2021* 10
0163 Behandeling van gewassen na oogst Limburg (PV) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Niet in te delen (PV) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Oost-Groningen (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Delfzijl en omgeving (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Overig Groningen (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Fryslân (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidwest-Fryslân (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidoost-Fryslân (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Drenthe (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Overijssel (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Twente (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Veluwe (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Achterhoek (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Utrecht (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 10
0163 Behandeling van gewassen na oogst Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst IJmond (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zaanstreek (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Groot-Amsterdam (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Delft en Westland (CR) 2021* 10
0163 Behandeling van gewassen na oogst Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Groot-Rijnmond (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Overig Zeeland (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst West-Noord-Brabant (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Noord-Limburg (CR) 2021* 5
0163 Behandeling van gewassen na oogst Midden-Limburg (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zuid-Limburg (CR) 2021* 0
0163 Behandeling van gewassen na oogst Flevoland (CR) 2021* 15
0163 Behandeling van gewassen na oogst Niet in te delen (CR) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Groningen (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Leeuwarden (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zwolle (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Enschede (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Apeldoorn (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Arnhem (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Nijmegen (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Amersfoort (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Utrecht (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Amsterdam (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Haarlem (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Leiden (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst 's-Gravenhage (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Rotterdam (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Dordrecht (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Breda (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Tilburg (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst 's-Hertogenbosch (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Eindhoven (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Geleen/Sittard (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Heerlen (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Maastricht (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Niet in te delen (GA) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Groningen (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Leeuwarden (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Zwolle (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Enschede (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Apeldoorn (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Arnhem (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Nijmegen (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Amersfoort (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Utrecht (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Amsterdam (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Haarlem (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Leiden (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst 's-Gravenhage (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Rotterdam (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Dordrecht (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Breda (SG) 2021*
0163 Behandeling van gewassen na oogst Tilburg (SG) 2021*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2019 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 7 april 2021:
De gegevens over 1 januari 2021 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2019 en 2020 is verwerkt

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vestigingen
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging.