Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio


Deze tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De vestigingen zijn voorts ingedeeld naar diverse regionale indelingen (onder andere COROP-gebieden, provincies en landsdelen) gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van de laatste twee jaren hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 8 april 2020:
De gegevens over 1 januari 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 2018 en 2019 is verwerkt

Wijzigingen per 28 april 2017:
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de bedrijfstak 01 Landbouw een hoger detailniveau gekregen in de vorm van een 5e digit uitsplitsing. Deze nieuwe bedrijfstakken zijn nu toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn doorgaans 3 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Regio's Vestigingen (Aantal)
92 Loterijen en kansspelen 2019* Nederland 650
92 Loterijen en kansspelen 2019* Groningen (PV) 25
92 Loterijen en kansspelen 2019* Friesland (PV) 20
92 Loterijen en kansspelen 2019* Drenthe (PV) 20
92 Loterijen en kansspelen 2019* Overijssel (PV) 30
92 Loterijen en kansspelen 2019* Flevoland (PV) 15
92 Loterijen en kansspelen 2019* Gelderland (PV) 60
92 Loterijen en kansspelen 2019* Utrecht (PV) 35
92 Loterijen en kansspelen 2019* Noord-Holland (PV) 125
92 Loterijen en kansspelen 2019* Zuid-Holland (PV) 160
92 Loterijen en kansspelen 2019* Zeeland (PV) 15
92 Loterijen en kansspelen 2019* Noord-Brabant (PV) 80
92 Loterijen en kansspelen 2019* Limburg (PV) 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens