Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijven; oprichtingen, opheffingen, fusies, overnames, SBI 2008 2007-2013

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Fusies en overnames (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2013* 5.055
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2013* 4.775
A-F Landbouw en nijverheid 2013* 1.030
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013* 115
01 Landbouw 2013* 110
011 Teelt van eenjarige gewassen 2013* 35
012 Teelt van meerjarige gewassen 2013* 5
013 Teelt van sierplanten 2013* 25
014 Veeteelt en fokkerijen 2013* 15
015 Gemengd bedrijf 2013* 5
016 Dienstverlening voor de landbouw 2013* 25
017 Jacht 2013* .
02 Bosbouw 2013* 0
021 Bosbouw 2013* 0
022 Exploitatie van bossen 2013* 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2013* 0
03 Visserij 2013* 5
031 Visserij 2013* 5
032 Viskwekerij 2013* 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2013* 470
B-F Nijverheid en energie 2013* 910
B Delfstoffenwinning 2013* 5
06 Winning van aardolie en aardgas 2013* 0
061 Winning van aardolie 2013* 0
062 Winning van aardgas 2013* 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2013* 0
081 Winning van zand, grind en klei 2013* 0
089 Winning van overige delfstoffen 2013* 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2013* 5
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2013* 5
099 Dienstverlening overige winning 2013* 0
C Industrie 2013* 430
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013* 45
10 Voedingsmiddelenindustrie 2013* 45
Vervaardiging van consumentenartikelen 2013* 135
Verv. niet-duurzame consumentenartikelen 2013* 100
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2013* 5
102 Visverwerkende industrie 2013* 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2013* 5
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2013* 0
105 Zuivelindustrie 2013* 5
Vervaardiging van intermediaire goederen 2013* 130
106 Meelindustrie 2013* 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2013* 10
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2013* 10
109 Diervoederindustrie 2013* 10
11 Drankenindustrie 2013* 0
110 Drankenindustrie 2013* 0
12 Tabaksindustrie 2013* 0
120 Tabaksindustrie 2013* 0
13 Textielindustrie 2013* 10
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013* 20
131 Spinnerijen 2013* 0
132 Weverijen 2013* 0
133 Textielveredelingsindustrie 2013* 0
139 Overige textielproductenindustrie 2013* 10
14 Kledingindustrie 2013* 5
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2013* 5
142 Bontartikelenindustrie 2013* 0
143 Gebreide kledingindustrie 2013* 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2013* 5
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2013* 5
152 Schoenenindustrie 2013* 0
16 Houtindustrie 2013* 10
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2013* 25
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2013* 45
161 Primaire houtbewerking e.d. 2013* 0
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2013* 10
17 Papierindustrie 2013* 5
17-18 Papier- en grafische industrie 2013* 35
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2013* 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2013* 5
18 Grafische industrie 2013* 30
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2013* 30
182 Repro van geluid, beeld en software 2013* 0
19 Aardolie-industrie 2013* 0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2013* 35
191 Cokesfabrieken 2013* 0
192 Aardolie-industrie 2013* 0
20 Chemische industrie 2013* 10
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2013* 15
201 Basischemie 2013* 5
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2013* 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2013* 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2013* 0
205 Overige chemische productenindustrie 2013* 0
206 Synthetische vezelindustrie 2013* 0
21 Farmaceutische industrie 2013* 5
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2013* 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2013* 5
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2013* 20
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2013* 30
221 Rubberproductenindustrie 2013* 5
222 Kunststofproductenindustrie 2013* 15
23 Bouwmaterialenindustrie 2013* 10
231 Glas- en glaswerkindustrie 2013* 0
232 Vuurvast keramische productindustrie 2013* .
233 Keramische bouwproductenindustrie 2013* 0
234 Overige keramische industrie 2013* 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2013* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u gegevens over het aantal oprichtingen, het aantal opheffingen en het aantal fusies en overnames van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens over oprichtingen en opheffingen zijn ook beschikbaar naar bedrijfsgrootte, rechtsvorm en bestaansduur. De cijfers zijn gebaseerd op het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van: 2007 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over alle jaren zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers niet meer definitief gemaakt.
De bestaansduur van oprichtingen van bedrijven van het meest recente jaar zijn niet beschikbaar.

Wijzigingen per 9 september 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door:
- Bedrijven; fusies en overnames, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; oprichtingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
- Bedrijven; opheffingen, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, SBI 2008
Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Fusies en overnames
- Fusie: De oorspronkelijke productiefactoren van twee of meer bedrijven worden voortgezet in één ‘nieuw’ bedrijf. De oorspronkelijke bedrijven bestaan niet meer als zodanig, maar zijn geen opheffing. Daartegenover staat dat het nieuwe bedrijf geen oprichting is. Samenvoegen van minstens twee bestaande bedrijfseenheden uit de populatie tot één nieuwe bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.
- Overname: Het overgenomen bedrijf bestaat niet meer als zodanig, maar er is geen opheffing. Het andere bedrijf heeft zijn productiefactoren uitgebreid en blijft in dezelfde hoedanigheid voortbestaan. Samenvoegen van minstens één bedrijfseenheid uit de populatie bij één andere bestaande bedrijfseenheid. Daarbij wordt geen nieuwe werkgelegenheid gecreëerd.