Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Arbeidspositie Werkzaam Totaal werkzaam (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Totaal werkzaam in de zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Ziekenhuis (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Geestelijke gezondheidszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Gehandicaptenzorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Verpleging, verzorging en thuiszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Huisartszorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Overige zorg (aantal) Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam elders Totaal werkzaam elders (aantal) Arbeidspositie Niet werkzaam Totaal niet werkzaam (aantal) Positie in de werkkring Werknemer (aantal) Positie in de werkkring Zelfstandige (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2013 219.765 188.335 79.290 22.530 22.110 43.935 2.920 17.550 31.425 47.120 192.775 12.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2014 174.285 161.675 73.220 20.120 15.390 38.605 2.645 11.695 12.610 6.275 158.955 4.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2015 178.340 164.750 73.580 19.975 15.040 41.490 2.880 11.785 13.590 9.035 164.330 4.985
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2016 181.685 167.395 74.565 18.880 14.745 44.400 3.065 11.740 14.290 11.780 167.110 5.475
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 19.125 17.920 9.995 1.835 1.135 3.985 140 835 1.205 570 18.385 195
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 19.050 17.995 9.895 1.790 1.000 4.465 150 695 1.055 455 18.375 130
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 19.860 18.725 9.980 1.765 965 5.160 150 705 1.135 455 19.255 145
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 20.155 19.025 10.125 1.560 900 5.605 175 665 1.130 475 19.545 150
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 19.810 17.425 8.375 1.985 1.900 3.250 275 1.635 2.385 1.135 18.130 700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 16.655 15.460 7.840 1.865 1.320 2.945 245 1.250 1.195 390 15.595 265
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 17.005 15.670 7.865 1.885 1.200 3.205 265 1.250 1.335 440 16.025 340
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 17.505 16.085 8.075 1.845 1.140 3.540 295 1.190 1.420 470 16.480 380
Mannen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2013 33.795 27.105 9.700 7.130 3.135 3.655 70 3.410 6.685 5.445 28.855 2.120
Mannen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2014 24.805 21.915 8.415 6.270 1.775 2.855 90 2.515 2.885 940 21.945 830
Mannen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2015 25.070 22.015 8.440 6.170 1.730 3.070 95 2.510 3.055 1.375 22.470 910
Mannen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2016 25.215 22.050 8.505 5.745 1.700 3.395 105 2.600 3.165 1.855 22.510 1.030
Mannen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 1.715 1.490 820 315 65 220 5 70 225 45 1.620 10
Mannen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 1.720 1.500 800 310 60 260 5 65 220 45 1.620 15
Mannen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 1.825 1.605 855 305 60 320 5 65 220 30 1.725 25
Mannen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 1.850 1.675 915 285 60 325 5 80 180 35 1.760 25
Mannen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 2.380 1.935 755 490 130 240 5 315 445 50 2.120 85
Mannen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 1.975 1.705 655 455 75 240 5 270 270 20 1.785 45
Mannen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 2.015 1.725 665 450 80 255 10 270 290 20 1.845 65
Mannen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 2.020 1.720 670 430 80 270 10 265 300 25 1.845 70
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2013 185.970 161.230 69.590 15.405 18.970 40.275 2.845 14.140 24.740 41.670 163.915 10.870
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2014 149.480 139.760 64.805 13.850 13.615 35.750 2.555 9.175 9.720 5.335 137.005 3.625
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2015 153.270 142.735 65.140 13.805 13.310 38.420 2.785 9.270 10.540 7.660 141.860 4.075
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal verpleegkundigen 2016 156.470 145.345 66.060 13.135 13.045 41.010 2.960 9.135 11.125 9.930 144.600 4.445
Vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 17.410 16.430 9.170 1.520 1.070 3.765 140 765 980 525 16.765 185
Vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 17.330 16.495 9.095 1.480 940 4.205 145 630 835 410 16.760 120
Vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 18.035 17.120 9.125 1.460 905 4.840 150 640 915 425 17.530 125
Vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 18.305 17.355 9.205 1.275 840 5.280 170 585 950 445 17.785 130
Vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2013 17.430 15.490 7.625 1.495 1.770 3.010 270 1.320 1.940 1.085 16.005 615
Vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2014 14.680 13.755 7.185 1.410 1.240 2.705 240 975 920 370 13.810 220
Vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2015 14.990 13.945 7.200 1.435 1.125 2.950 255 980 1.045 420 14.180 275
Vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal verpleegkundigen 2016 15.485 14.360 7.400 1.420 1.060 3.270 285 925 1.125 440 14.635 310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2017; deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2017 niet meer definitief gemaakt. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe afgeslankte tijdreekstabel met cijfers vanaf 1999 (zie paragraaf 3). De nieuwe tijdreekstabel verschilt op een aantal punten van de huidige tijdreekstabel. In de nieuwe tabel is de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer als onderwerp weggelaten. Bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen) en is de sectorindeling van de werkzamen in de zorg achterwege gelaten.
Ook komen er binnenkort nog 3 nieuwe tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron) en sector naar leeftijd en geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013.

Toelichting onderwerpen

Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.
---
De beroepsbevolking heeft in deze tabel betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De categorieën werkzaam en niet werkzaam zijn verder onderverdeeld in een aantal groepen, waarbij de categorie niet-beroepsbevolking opgedeeld is over de overige twee categorieën. Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Een niet werkzame medisch geschoolde is slechts ingedeeld in een van de genoemde groepen, waarbij de weergegeven volgorde bepalend is voor de indeling.
Werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Totaal werkzaam
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
Totaal werkzaam in de zorg
Ziekenhuis
Medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, niet gericht op ziektebeelden van psychische aard.
Deze klasse omvat:
- universitair medische centra (86.10.1);
- algemene ziekenhuizen (86.10.2);
- revalidatieklinieken (86.10.3);
- categorale ziekenhuizen (86.10.3).
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke sector waartoe met ingang van 1997 de volgende soorten instellingen worden gerekend:
- Algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie, klinische verslavingszorg en psychiatrische deeltijdbehandeling;
- Regionale instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG-en);
- Ambulante verslavingszorg waaronder Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs (CAD's);
- Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW-en) en Psychiatrische Woonvoorzieningen (PWV-en);
- Geïntegreerde instellingen, d.w.z. instellingen met verschillende werksoorten. De laatste jaren zijn veel van bovengenoemde instellingen opgegaan in instellingen die grote delen van (of het hele) gebied van deze sector bestrijken.
---
Deze sector bevat ook de praktijken van zelfstandig gevestigd psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.
Gehandicaptenzorg
De categorie gehandicaptenzorg omvat huizen en dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.
Verpleging, verzorging en thuiszorg
De categorie verzorging, verpleging en thuiszorg omvat verpleeghuizen, verzorgingshuizen en aanbieders van thuiszorg.
Huisartszorg
De categorie huisartszorg omvat de huisartspraktijken.
Overige zorg
De categorie overige zorg omvat het volledige aanbod in de Nederlandse gezondheids- en welzijnszorg zoals afgebakend in de Standaard BedrijfsIndeling (SBI), met uitzondering van de in deze tabel specifiek genoemde zorgsectoren. Onder overige zorg vallen ook maatschappen van medisch specialisten, ook al zijn zij werkzaam in een specifieke zorgsector zoals ziekenhuizen.
Werkzaam elders
Personen die een arbeidsbetrekking hebben buiten de Nederlandse zorgsector.
Totaal werkzaam elders
Niet werkzaam
Persoon die in een situatie verkeert waardoor hij of zij geen betaalde arbeid kan of wil verrichten.
Totaal niet werkzaam
Positie in de werkkring
Indeling van personen naar de wijze waarop ze op de arbeidsmarkt actief zijn. Hierbij worden de volgende posities onderscheiden:
- Werknemer met een vaste reguliere baan;
- Werknemer met een flexibele of tijdelijke baan;
- Zelfstandig ondernemer;
-  Directeur-grootaandeelhouder
-  Meewerkend gezinslid;
-  Overige zelfstandige.
---
Deze posities zijn samengevat in de groepen Werknemer, Zelfstandige of beide. Daarnaast is er nog de categorie Niet werkzaam.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat. Directeur-grootaandeelhouders vallen in deze tabel buiten deze categorie.

Zelfstandige
Een persoon die voor eigen rekening of risico arbeid verricht
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer),
- als directeur-grootaandeelhouder (dga), oftewel (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het (eigen) bedrijf,
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid zonder schriftelijke overeenkomst (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige; tot deze categorie behoren onder meer personen met resultaat uit overige werkzaamheden, zoals freelancers.