Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Arbeidspositie Werkzaam Werkzaam in de zorg Totaal werkzaam in de zorg (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2017* 19.845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; anesthesiologie 2017* 1.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2017* 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardio-thoracale chirurgie 2017* 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2017* 515
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; heelkunde 2017* 1.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; inwendige geneeskunde 2017* 2.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; keel- neus- oorheelkunde 2017* 480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; kindergeneeskunde 2017* 1.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische genetica 2017* 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische geriatrie 2017* 275
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; longziekten en tuberculose 2017* 605
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; maag- darm- leverziekten 2017* 480
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; medische microbiologie 2017* 265
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurochirurgie 2017* 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurologie 2017* 905
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; nucleaire geneeskunde 2017* 165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; obstetrie en gynaecologie 2017* 960
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; oogheelkunde 2017* 615
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; orthopedie 2017* 700
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; pathologie 2017* 395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie 2017* 2.395
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie en psychotherapie 2017* 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; plastische chirurgie 2017* 275
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiologie 2017* 1.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiotherapie 2017* 295
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; reumatologie 2017* 310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; revalidatiegeneeskunde 2017* 545
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; urologie 2017* 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts met meerdere specialismen 2017* 35
Mannen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2017* 11.010
Mannen Totaal leeftijd Arts; anesthesiologie 2017* 965
Mannen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2017* 735
Mannen Totaal leeftijd Arts; cardio-thoracale chirurgie 2017* 110
Mannen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2017* 225
Mannen Totaal leeftijd Arts; heelkunde 2017* 900
Mannen Totaal leeftijd Arts; inwendige geneeskunde 2017* 1.060
Mannen Totaal leeftijd Arts; keel- neus- oorheelkunde 2017* 340
Mannen Totaal leeftijd Arts; kindergeneeskunde 2017* 460
Mannen Totaal leeftijd Arts; klinische genetica 2017* 30
Mannen Totaal leeftijd Arts; klinische geriatrie 2017* 70
Mannen Totaal leeftijd Arts; longziekten en tuberculose 2017* 350
Mannen Totaal leeftijd Arts; maag- darm- leverziekten 2017* 305
Mannen Totaal leeftijd Arts; medische microbiologie 2017* 140
Mannen Totaal leeftijd Arts; neurochirurgie 2017* 120
Mannen Totaal leeftijd Arts; neurologie 2017* 500
Mannen Totaal leeftijd Arts; nucleaire geneeskunde 2017* 100
Mannen Totaal leeftijd Arts; obstetrie en gynaecologie 2017* 360
Mannen Totaal leeftijd Arts; oogheelkunde 2017* 320
Mannen Totaal leeftijd Arts; orthopedie 2017* 620
Mannen Totaal leeftijd Arts; pathologie 2017* 200
Mannen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie 2017* 1.065
Mannen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie en psychotherapie 2017* 390
Mannen Totaal leeftijd Arts; plastische chirurgie 2017* 175
Mannen Totaal leeftijd Arts; radiologie 2017* 725
Mannen Totaal leeftijd Arts; radiotherapie 2017* 120
Mannen Totaal leeftijd Arts; reumatologie 2017* 130
Mannen Totaal leeftijd Arts; revalidatiegeneeskunde 2017* 175
Mannen Totaal leeftijd Arts; urologie 2017* 295
Mannen Totaal leeftijd Arts met meerdere specialismen 2017* 20
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal medisch specialisten 2017* 8.830
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; anesthesiologie 2017* 590
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardiologie 2017* 220
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; cardio-thoracale chirurgie 2017* 15
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; dermatologie en venerologie 2017* 295
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; heelkunde 2017* 275
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; inwendige geneeskunde 2017* 975
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; keel- neus- oorheelkunde 2017* 140
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; kindergeneeskunde 2017* 920
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische genetica 2017* 120
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; klinische geriatrie 2017* 205
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; longziekten en tuberculose 2017* 250
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; maag- darm- leverziekten 2017* 170
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; medische microbiologie 2017* 125
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurochirurgie 2017* 20
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; neurologie 2017* 405
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; nucleaire geneeskunde 2017* 65
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; obstetrie en gynaecologie 2017* 600
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; oogheelkunde 2017* 300
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; orthopedie 2017* 80
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; pathologie 2017* 190
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie 2017* 1.330
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; psychiatrie en psychotherapie 2017* 240
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; plastische chirurgie 2017* 100
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiologie 2017* 345
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; radiotherapie 2017* 175
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; reumatologie 2017* 180
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; revalidatiegeneeskunde 2017* 370
Vrouwen Totaal leeftijd Arts; urologie 2017* 110
Vrouwen Totaal leeftijd Arts met meerdere specialismen 2017* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar van: 1999 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2017; deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2017 niet meer definitief gemaakt. Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 9 juli 2020:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe afgeslankte tijdreekstabel met cijfers vanaf 1999 (zie paragraaf 3). De nieuwe tijdreekstabel verschilt op een aantal punten van de huidige tijdreekstabel. In de nieuwe tabel is de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer als onderwerp weggelaten. Bij de arbeidspositie zijn de niet-werkzamen niet verder ingedeeld naar categorieën (Arbeidsongeschikt, Uitkering, Pensioen of Geen inkomen) en is de sectorindeling van de werkzamen in de zorg achterwege gelaten.
Ook komen er binnenkort nog 3 nieuwe tabellen over medisch geschoolden naar sociaaleconomische categorie (voornaamste inkomstenbron) en sector naar leeftijd en geslacht, regio, uren per week voor personen in loondienst met cijfers vanaf 2013.

Toelichting onderwerpen

Arbeidspositie
Indeling van de bevolking in:
- werkzame beroepsbevolking,
- werkloze beroepsbevolking,
- niet-beroepsbevolking.
---
De beroepsbevolking heeft in deze tabel betrekking op de geregistreerde medisch geschoolden. De categorieën werkzaam en niet werkzaam zijn verder onderverdeeld in een aantal groepen, waarbij de categorie niet-beroepsbevolking opgedeeld is over de overige twee categorieën. Een werkzame medisch geschoolde is ingedeeld aan de hand van zijn of haar primaire arbeidsbetrekking, de betrekking waarmee de persoon het hoogste jaarinkomen verdiende. Een niet werkzame medisch geschoolde is slechts ingedeeld in een van de genoemde groepen, waarbij de weergegeven volgorde bepalend is voor de indeling.
Werkzaam
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.
---
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Werkzaam in de zorg
Personen die een arbeidsbetrekking hebben binnen de Nederlandse zorgsector. Deze wordt gedefinieerd door de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) als organisaties met een SBI-code beginnend met 85 (SBI 1993) of beginnend met 86, 87 of 88 (SBI 2008).
Totaal werkzaam in de zorg