Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep


Deze tabel toont het aantal medisch geschoolden naar hun arbeidspositie en positie in de werkkring in een verslagjaar. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (BasisRegistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Medische beroepen of functies die niet in het BIG-register zijn opgenomen, zijn ook in deze tabel niet opgenomen. Het aanleggen van het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De tabel geeft een viertal onderwerpen weer: de arbeidspositie, de positie in de werkkring, het aantal arbeidsplekken per persoon, en de deeltijdfactor van de medisch geschoolden actief als werknemer. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Medisch geschoolden kunnen meerdere bevoegdheden hebben. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal.

In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten in het BIG-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.
In 2017 is een daling te zien in het aantal geregistreerde tandartsen, apothekers, gezondheidszorg psychologen en psychotherapeuten als gevolg van een verplichte herregistratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het meest recente jaar; deze zijn voorlopig.
Het gebruikte peilmoment in een verslagjaar is vanaf 2012 de laatste vrijdag voor kerst. Voor eerdere verslagjaren is het peilmoment de laatste vrijdag in september.

Wijzigingen per 4 maart 2019:
Cijfers over 2017 zijn toegevoegd, cijfers over 2016 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal 2019 zal deze tabel worden stopgezet en wordt een nieuwe tabel gestart met informatie die beter aansluit bij de wensen van gebruikers.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep

Geslacht Leeftijd Beroepen en specialismen Perioden Medisch geschoolden (aantal) WerkzaamWerkzaam in de zorgTotaal werkzaam in de zorg (aantal) WerkzaamWerkzaam eldersTotaal werkzaam elders (aantal) ArbeidspositieNiet werkzaamTotaal niet werkzaam (aantal) Positie in de werkkringWerknemer (aantal) Positie in de werkkringZelfstandige (aantal) Deeltijdfactor loondienst (factor)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2014 321.615 265.000 32.005 24.610 222.100 50.910 0,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2015 333.335 271.180 33.115 29.045 232.795 51.740 0,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2016 343.825 275.780 34.915 33.130 237.360 53.270 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal BIG geregistreerde beroepen 2017* 347.985 281.155 33.845 32.985 242.105 53.405 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2014 6.225 1.055 4.155 1.015 3.525 1.315 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2015 6.435 1.105 4.265 1.065 3.775 1.335 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2016 6.600 1.155 4.330 1.115 3.835 1.335 0,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal apothekers 2017* 5.175 1.135 3.805 230 3.615 1.050 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2014 71.150 51.935 7.775 11.440 32.225 21.345 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2015 73.155 53.350 7.570 12.235 35.165 21.025 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2016 75.095 54.055 8.170 12.870 35.980 21.515 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal artsen 2017* 77.360 55.160 8.270 13.925 36.605 22.335 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2014 880 105 720 55 630 90 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2015 865 105 710 50 635 95 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2016 855 105 685 65 605 95 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Arts; verzekeringsgeneeskunde 2017* 850 105 690 60 605 100 0,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2014 55 50 5 5 50 5 0,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2015 60 55 5 5 55 5 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2016 65 60 5 5 55 5 0,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Fysiotherapeut en verpleegkundige 2017* 60 55 5 5 45 5 0,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2014 45 40 5 5 25 5 0,82
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2015 50 50 5 0 35 5 0,80
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2016 60 55 5 5 40 5 0,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd GZ-psycholoog en verpleegkundige 2017* 70 65 5 5 45 5 0,79
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2014 1.565 645 205 715 215 480 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2015 1.590 655 165 770 230 450 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2016 1.610 655 170 785 220 470 0,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Psychotherapeut 2017* 755 625 65 65 190 375 0,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2014 260 225 15 15 25 165 0,89
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2015 275 240 15 20 40 185 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2016 285 255 15 15 45 195 0,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Tandarts; mondziekten en kaakchirurgie 2017* 300 260 15 25 50 190 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2014 285 260 15 10 165 75 0,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2015 295 270 15 10 170 75 0,72
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2016 310 285 15 10 185 85 0,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verloskundige en verpleegkundige 2017* 320 290 20 15 180 90 0,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige GGZ 2014 675 650 20 5 590 10 0,91
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige GGZ 2015 760 725 30 5 665 10 0,90
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige GGZ 2016 860 815 35 5 765 10 0,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Verpleegkundige GGZ 2017* 955 900 40 15 835 15 0,91
Bron: CBS.
Verklaring van tekens