Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Misdrijven; beslissingen door het OM, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal beslissingen door OM (aantal)
1.2 Bedrog Totaal Totaal leeftijd 2016* 2.360
1.2 Bedrog Totaal Jonger dan 25 jaar 2016* 725
1.2 Bedrog Totaal Minderjarigen 2016* 140
1.2 Bedrog Totaal Meerderjarigen 2016* 2.200
1.2 Bedrog Totaal 18 tot 25 jaar 2016* 585
1.2 Bedrog Totaal Jonger dan 15 jaar 2016* 15
1.2 Bedrog Totaal 15 tot 20 jaar 2016* 295
1.2 Bedrog Totaal 20 tot 25 jaar 2016* 415
1.2 Bedrog Totaal 25 tot 30 jaar 2016* 355
1.2 Bedrog Totaal 30 tot 35 jaar 2016* 295
1.2 Bedrog Totaal 35 tot 40 jaar 2016* 250
1.2 Bedrog Totaal 40 tot 45 jaar 2016* 230
1.2 Bedrog Totaal 45 tot 50 jaar 2016* 190
1.2 Bedrog Totaal 50 tot 55 jaar 2016* 120
1.2 Bedrog Totaal 55 tot 60 jaar 2016* 90
1.2 Bedrog Totaal 60 tot 65 jaar 2016* 50
1.2 Bedrog Totaal 65 jaar of ouder 2016* 35
1.2 Bedrog Totaal Leeftijd verdachte onbekend 2016* 25
1.2 Bedrog Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 20
1.2 Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen Minderjarigen 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen Meerderjarigen 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen Jonger dan 15 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 15 tot 20 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 20 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 25 tot 30 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 30 tot 35 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 35 tot 40 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 40 tot 45 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 45 tot 50 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 50 tot 55 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 55 tot 60 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 60 tot 65 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen 65 jaar of ouder 2016* 0
1.2 Bedrog Rechtspersonen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 20
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 2.340
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 25 jaar 2016* 725
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Minderjarigen 2016* 140
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Meerderjarigen 2016* 2.200
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 18 tot 25 jaar 2016* 585
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Jonger dan 15 jaar 2016* 15
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 15 tot 20 jaar 2016* 295
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 20 tot 25 jaar 2016* 415
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 25 tot 30 jaar 2016* 355
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 30 tot 35 jaar 2016* 295
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 35 tot 40 jaar 2016* 250
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 40 tot 45 jaar 2016* 230
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 45 tot 50 jaar 2016* 190
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 50 tot 55 jaar 2016* 120
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 55 tot 60 jaar 2016* 90
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 60 tot 65 jaar 2016* 50
1.2 Bedrog Natuurlijke personen 65 jaar of ouder 2016* 35
1.2 Bedrog Natuurlijke personen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 1.790
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Jonger dan 25 jaar 2016* 565
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Minderjarigen 2016* 125
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Meerderjarigen 2016* 1.665
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 18 tot 25 jaar 2016* 440
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Jonger dan 15 jaar 2016* 15
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 15 tot 20 jaar 2016* 250
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 20 tot 25 jaar 2016* 305
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 25 tot 30 jaar 2016* 270
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 30 tot 35 jaar 2016* 235
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 35 tot 40 jaar 2016* 190
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 40 tot 45 jaar 2016* 180
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 45 tot 50 jaar 2016* 140
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 50 tot 55 jaar 2016* 85
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 55 tot 60 jaar 2016* 60
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 60 tot 65 jaar 2016* 40
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen 65 jaar of ouder 2016* 30
1.2 Bedrog Geslacht: Mannen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 545
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Jonger dan 25 jaar 2016* 160
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Minderjarigen 2016* 15
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Meerderjarigen 2016* 530
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 18 tot 25 jaar 2016* 145
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Jonger dan 15 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 15 tot 20 jaar 2016* 45
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 20 tot 25 jaar 2016* 115
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 25 tot 30 jaar 2016* 90
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 30 tot 35 jaar 2016* 60
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 35 tot 40 jaar 2016* 65
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 40 tot 45 jaar 2016* 50
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 45 tot 50 jaar 2016* 45
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 50 tot 55 jaar 2016* 30
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 55 tot 60 jaar 2016* 30
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 60 tot 65 jaar 2016* 10
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen 65 jaar of ouder 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht: Vrouwen Leeftijd verdachte onbekend 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Jonger dan 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Minderjarigen 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Meerderjarigen 2016* 5
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 18 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend Jonger dan 15 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 15 tot 20 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 20 tot 25 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 25 tot 30 jaar 2016* 0
1.2 Bedrog Geslacht onbekend 30 tot 35 jaar 2016* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken, onderverdeeld naar soort beslissingen en - bij onvoorwaardelijke beleidssepots - naar wijze van uitvoering. De gegevens zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte en leeftijdscategorie van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over onvoorwaardelijke beleidssepots met en zonder kennisgeving worden in GPS niet goed geregistreerd en zijn daarom onvoldoende betrouwbaar vanaf 2008. Daarom worden deze cijfers vanaf 2008 niet weergegeven.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal beslissingen door OM
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken naar soort beslissing.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen.
Het totaal beslissingen door het OM bevat vanaf 2001 ook dagvaardingen. Daarmee verdubbelt het aantal beslissingen. Gegevens over dagvaardingen van voor 2001 zijn (nog) niet beschikbaar.