Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017


Deze tabel bevat gegevens over akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren bij biologische landbouwbedrijven. Uitsluitend bedrijven met ten minste 3000 euro SO (Standaard Opbrengst) zijn in de telling opgenomen.
Ter vergelijking zijn in de tabel dezelfde gegevens opgenomen van de totale landbouw.

Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die onder meer gebruikt wordt voor de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de gewassen is 15 mei.

Met ingang van 2016 wordt voor de afbakening van de Landbouwtelling gebruik gemaakt van informatie uit het Handelsregister. Inschrijving in het Handelsregister met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is leidend bij de bepaling of er sprake is van een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip 'actieve landbouwer' uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

De afbakening van de Landbouwtelling op basis van informatie uit het Handelsregister heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij natuurlijk grasland) en de dieraantallen (behalve bij schapen) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals kinderboerderijen en natuurbeheer organisaties).

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio. Voor nieuwe cijfers over biologische landbouw zie paragraaf 3.

Landbouw; biologisch, gewassen, dieren, nationaal; 2011-2017

Landbouwmethode Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) AkkerbouwOppervlakteAkkerbouw, totaal (are) OppervlakteAardappelenAardappelen, totaal (are) OppervlakteAkkerbouwgroentenAkkerbouwgroenten, totaal (are) OppervlakteGranenGranen, totaal (are) GranenGerstGerst, totaal (are) GranenTarweTarwe, totaal (are) AkkerbouwAantal bedrijvenAkkerbouw, totaal (aantal) Aantal bedrijvenAardappelenAardappelen, totaal (aantal) Aantal bedrijvenAkkerbouwgroentenAkkerbouwgroenten, totaal (aantal) Aantal bedrijvenGranenGranen, totaal (aantal) Tuinbouw open grondOppervlakteTuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grondOppervlakteBloemkwekerijgewassen (are) OppervlakteFruit open grondFruit open grond, totaal (are) Tuinbouw open grondAantal bedrijvenTuinbouw open grond, totaal (aantal) Tuinbouw onder glasOppervlakteTuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glasOppervlakteBloemkwekerijgewassen (m2) Tuinbouw onder glasOppervlakteFruit onder glas (m2) OppervlakteGlasgroentenGlasgroenten, totaal (m2) OppervlakteGlasgroentenKomkommers (m2) GlasgroentenPaprika'sPaprika's, totaal (m2) GlasgroentenTomatenTomaten, totaal (m2) Tuinbouw onder glasAantal bedrijvenTuinbouw onder glas, totaal (aantal) OppervlakteGraslandGrasland, totaal (are) OppervlakteGraslandBlijvend grasland (are) OppervlakteGraslandNatuurlijk grasland (are) OppervlakteGraslandTijdelijk grasland (are) OppervlakteGroenvoedergewassenSnijmaïs (are) Aantal bedrijvenGraslandGrasland, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) Aantal dierenSchapenSchapen, totaal (aantal) Aantal dierenGeitenGeiten, totaal (aantal) RundveeJongvee voor de melkveehouderijJongvee voor de melkveehouderij, totaal (aantal) 35 RundveeJongvee voor de vleesproductieJongvee voor de vleesproductie, totaal (aantal) 36 Aantal bedrijvenSchapenSchapen, totaal (aantal) Aantal bedrijvenGeitenGeiten, totaal (aantal) Aantal dierenVarkensVarkens, totaal (aantal) VarkensBiggenBiggen, totaal (aantal) VarkensFokvarkensFokvarkens, totaal (aantal) VarkensVleesvarkensVleesvarkens, totaal (aantal) Aantal dierenKippenKippen, totaal (aantal) Aantal bedrijvenVarkensVarkens, totaal (aantal) Aantal bedrijvenKippenKippen, totaal (aantal)
Totaal landbouw 2015 63.913 50.508.755 15.651.111 5.617.194 19.681.715 3.282.041 14.246.773 18.742 9.507 5.211 12.377 9.104.183 280.077 1.976.951 9.949 92.078.263 39.150.491 642.888 47.554.226 5.447.806 11.630.237 17.577.866 4.126 100.798.884 71.433.739 5.168.991 24.196.154 22.421.400 48.563 1.336.869 172.075 946.179 469.749 20.763 7.027 11.378 3.185 12.602.888 5.597.807 1.201.385 5.803.696 106.762.945 4.928 2.049
Totaal landbouw 2016 55.681 50.365.996 15.789.953 5.833.628 18.110.256 3.479.814 12.806.457 18.185 9.569 5.334 11.613 9.224.088 275.613 2.036.652 9.818 92.790.067 38.173.588 867.441 49.155.375 5.542.449 13.172.994 17.046.099 3.820 97.514.955 69.121.594 3.867.082 24.526.279 20.686.793 41.918 1.316.525 152.720 783.906 499.556 20.319 5.458 8.525 2.662 12.478.594 5.595.261 1.157.043 5.726.290 105.619.586 4.508 1.965
Totaal landbouw 2017 54.840 50.914.706 16.267.142 6.046.784 16.407.763 3.020.420 11.642.910 17.964 9.746 5.503 11.018 9.352.427 310.839 2.046.297 9.873 90.794.934 35.918.902 947.493 49.919.170 5.797.175 13.192.615 17.390.924 3.476 96.295.505 68.025.240 3.512.835 24.757.430 20.524.926 41.613 1.199.710 174.800 798.833 532.872 20.044 5.386 8.434 2.660 12.400.699 5.611.564 1.158.680 5.630.455 105.184.440 4.301 1.920
Biologische landbouw 2015 1.368 1.031.444 151.710 421.272 359.898 57.918 133.649 521 203 244 329 250.148 915 43.176 363 1.134.501 26.800 28.910 1.077.491 139.021 251.157 379.107 95 3.525.870 2.378.746 501.910 645.214 94.317 1.053 20.804 5.975 12.930 32.449 375 157 162 107 69.261 28.762 6.086 34.413 2.754.428 118 215
Biologische landbouw 2016 1.442 1.047.694 152.276 457.386 347.435 74.416 95.890 546 204 256 329 270.366 645 50.143 400 1.289.754 32.300 960 1.255.074 136.991 335.114 384.041 93 3.686.676 2.561.860 411.890 712.926 88.797 1.107 24.621 5.791 13.014 36.435 439 146 158 103 73.570 29.915 6.595 37.060 3.055.788 125 225
Biologische landbouw 2017 1.604 1.087.229 161.426 487.491 342.175 64.916 89.017 563 204 271 327 295.593 1.150 57.663 447 1.247.276 24.673 1.506 1.212.247 147.824 258.681 344.572 101 4.010.454 2.767.327 405.698 837.429 80.856 1.232 26.996 6.459 13.746 44.779 516 155 168 121 91.340 35.375 8.565 47.400 3.310.872 154 237
Bron: CBS.
Verklaring van tekens