Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Kenmerken werknemer Cao-sector Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2017 8.096,0 507,7
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Totaal 2017 12,0 1,9
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Totaal 2017 603,9 91,8
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Totaal 2017 830,2 159,9
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Totaal 2017 900,8 72,4
Leeftijd: 30 tot 35 jaar Totaal 2017 825,8 34,7
Leeftijd: 35 tot 40 jaar Totaal 2017 784,6 25,5
Leeftijd: 40 tot 45 jaar Totaal 2017 792,7 23,9
Leeftijd: 45 tot 50 jaar Totaal 2017 945,9 26,8
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Totaal 2017 919,6 24,4
Leeftijd: 55 tot 60 jaar Totaal 2017 796,4 19,2
Leeftijd: 60 tot 65 jaar Totaal 2017 535,8 13,0
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2017 136,8 11,9
Leeftijd: 75 jaar of ouder Totaal 2017 11,4 2,2
Nationaliteit: Nederlands Totaal 2017 7.536,6 427,5
Nationaliteit: EU (15 landen) Totaal 2017 177,2 10,7
Nationaliteit: EU (13 landen) Totaal 2017 248,5 57,8
Nationaliteit: overige landen Totaal 2017 133,7 11,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemer (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 november 2021:
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden de cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.