Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Aanwezigheid ouders Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Aantal kinderen (aantal) Percentage kinderen (%)
Totaal Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 2.432.986 100
Totaal Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 2.290.751 100
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 2.170.507 89
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 1.898.866 83
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 166.280 7
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 254.121 11
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 18.764 1
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 33.927 1
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 54.484 2
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 80.313 4
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 7.272 0
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 8.648 0
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 1996 15.679 1
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes Jonger dan 16 jaar Nederlandse achtergrond Nederland 2015 14.876 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de huishoudsamenstelling op 1 januari van kinderen tot en met 15 jaar, in Nederland naar diverse kenmerken.

In de tabel zijn gegevens over de aanwezigheid van de juridische ouders in het huishouden van kinderen van 0 tot en met 15 jaar opgenomen.
Daarnaast bevat de tabel gegevens over kenmerken van de kinderen, zoals geslacht, landsdeel en Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1996.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn gepland voor het derde kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal kinderen
Percentage kinderen
Percentage van het aantal kinderen in een leeftijdscategorie.