Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Aanwezigheid ouders Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Aantal kinderen (aantal) Percentage kinderen (%)
Totaal Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 183.574 100
Totaal Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 197.110 100
Totaal Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 199.792 100
Totaal Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 203.232 100
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 142.825 78
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 147.624 75
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 145.656 73
Kind woont met beide juridische ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 144.185 71
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 22.147 12
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 27.263 14
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 29.896 15
Kind woont alleen met moeder Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 33.815 17
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 3.650 2
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 4.738 2
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 5.285 3
Kind woont alleen met vader Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 6.219 3
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 8.835 5
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 11.505 6
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 13.087 7
Kind woont met moeder en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 13.054 6
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 1.797 1
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 2.174 1
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 2.109 1
Kind woont met vader en partner Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 2.090 1
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2000 4.320 2
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2005 3.806 2
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2010 3.759 2
Kind woont zonder ouders Totaal jongens en meisjes 15 jaar Totaal Nederland 2015 3.869 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de huishoudsamenstelling op 1 januari van kinderen tot en met 15 jaar, in Nederland naar diverse kenmerken.

In de tabel zijn gegevens over de aanwezigheid van de juridische ouders in het huishouden van kinderen van 0 tot en met 15 jaar opgenomen.
Daarnaast bevat de tabel gegevens over kenmerken van de kinderen, zoals geslacht, landsdeel en Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1996.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 juni 2018:
De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers zijn gepland voor het derde kwartaal van 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal kinderen
Percentage kinderen
Percentage van het aantal kinderen in een leeftijdscategorie.