Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008), 2009 - 2016

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2016* 850.606
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 76.939
G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 273.291
M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 120.805
O-Q Overheid en zorg 2016* 26.991
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 29.931
A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 50.899
01 Landbouw 2016* 49.374
011 Teelt van eenjarige gewassen 2016* 10.572
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2016* 3.942
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2016* 4.261
0116 Teelt van vezelgewassen 2016* 67
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2016* 2.302
012 Teelt van meerjarige gewassen 2016* 1.681
0121 Teelt van druiven 2016* 12
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2016* 1.194
0125 Teelt van overige vruchten 2016* 292
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2016* 0
0128 Teelt van specerijen 2016* 40
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2016* 143
013 Teelt van sierplanten 2016* 5.340
0130 Teelt van sierplanten 2016* 5.340
014 Veeteelt en fokkerijen 2016* 16.666
0141 Melkveehouderij 2016* 9.192
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2016* 1.923
0143 Paardenfokkerij 2016* 550
0145 Schapen- en geitenhouderij 2016* 1.303
0146 Varkenshouderij 2016* 2.045
0147 Pluimveehouderij 2016* 1.048
0149 Overige fokkerij en houderij 2016* 605
015 Gemengd bedrijf 2016* 1.488
0150 Gemengd bedrijf 2016* 1.488
016 Dienstverlening voor de landbouw 2016* 13.601
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2016* 11.041
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2016* 2.501
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2016* 17
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2016* 42
017 Jacht 2016* 26
0170 Jacht 2016* 26
02 Bosbouw 2016* 810
021 Bosbouw 2016* 551
0210 Bosbouw 2016* 551
022 Exploitatie van bossen 2016* 122
0220 Exploitatie van bossen 2016* 122
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2016* 137
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2016* 137
03 Visserij 2016* 715
031 Visserij 2016* 620
0311 Zee- en kustvisserij 2016* 477
0312 Binnenvisserij 2016* 143
032 Viskwekerij 2016* 95
0321 Zeeviskwekerij 2016* 41
0322 Zoetwaterviskwekerij 2016* 54
B Delfstoffenwinning 2016* 330
06 Winning van aardolie en aardgas 2016* 68
061 Winning van aardolie 2016* .
0610 Winning van aardolie 2016* .
062 Winning van aardgas 2016* .
0620 Winning van aardgas 2016* .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2016* 170
081 Winning van zand, grind en klei 2016* 135
0812 Winning van zand, grind en klei 2016* 135
089 Winning van overige delfstoffen 2016* 35
0892 Winning van turf 2016* .
0893 Winning van zout 2016* .
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2016* .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2016* 92
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2016* 89
0910 Dienstverlening olie- en gaswinning 2016* 89
099 Dienstverlening overige winning 2016* 3
0990 Dienstenverlening overige winning 2016* 3
C Industrie 2016* 67.331
10 Voedingsmiddelenindustrie 2016* 5.241
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2016* 611
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2016* 236
1012 Pluimveeslachterijen 2016* 81
1013 Vleesverwerkende industrie 2016* 294
102 Visverwerkende industrie 2016* 163
1020 Visverwerkende industrie 2016* 163
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2016* 197
1031 Aardappelproductenindustrie 2016* 28
1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2016* 22
1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2016* 147
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2016* .
1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2016* 7
1042 Margarine-industrie 2016* .
105 Zuivelindustrie 2016* 272
1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2016* 141
1052 Consumptie-ijsindustrie 2016* 131
106 Meelindustrie 2016* .
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2016* 55
1062 Zetmeelindustrie 2016* .
107 Brood- en deegwarenindustrie 2016* 3.086
1071 Brood- en banketbakkerijen 2016* 2.955
1072 Banket- en koekindustrie 2016* 108
1073 Deegwarenindustrie 2016* 23
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2016* 673
1081 Suikerindustrie 2016* .
1082 Cacao- en chocoladewerkindustrie 2016* 131
10821 Cacaoverwerkende industrie 2016* 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto's op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto's) naar bedrijfstak (SBI 2008). De cijfers hebben betrekking op bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto's toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio's.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2011 tot en met 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juli 2019
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door Bedrijfsbestelauto's; bedrijfstakken/branches (SBI 2008, 3-digits). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Bestelauto's die op naam staan van een bedrijf.
---
Bestelauto:
3- en 4-wielige vrachtvoertuigen, waarvan het ledig gewicht vermeerderd
met het laadvermogen ten hoogste 3500 kg bedraagt.
---
Hoofdgebruiker:
De hoofdgebruiker is het bedrijf dat de bestelauto het langste deel van
het verslagjaar in gebruik heeft gehad.
---
Bedrijf:
Tot de bedrijven behoren rechtspersonen en een deel van de natuurlijke
personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.