Welzijn; maatschappelijke participatie en vertrouwen, 2003-2012

Welzijn; maatschappelijke participatie en vertrouwen, 2003-2012

Participatie en vertrouwen Persoonskenmerken Perioden Geluk Niet (zo) gelukkig (%) Geluk Gelukkig (%) Tevredenheid met het leven Niet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het leven Tevreden met het leven (%)
Totaal participatie en vertrouwen Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal participatie en vertrouwen Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 17 83
Verenigingsdeelname: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 18 82 17 83
Verenigingsdeelname: niet Totaal persoonskenmerken 2012 20 80 21 79
Verenigingsdeelname: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Verenigingsdeelname: wel Totaal persoonskenmerken 2012 13 87 12 88
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Kerkbezoek: één keer per week of vaker Totaal persoonskenmerken 2012 12 88 13 87
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 17 83 18 82
Kerkbezoek: twee tot drie keer per maand Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Kerkbezoek: één keer per maand Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 15 85 13 87
Kerkbezoek: één keer per maand Totaal persoonskenmerken 2012 . . . .
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 14 86 10 90
Kerkbezoek: minder dan één keer per mnd Totaal persoonskenmerken 2012 11 89 12 88
Kerkbezoek: zelden of nooit Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 17 83 16 84
Kerkbezoek: zelden of nooit Totaal persoonskenmerken 2012 18 82 18 82
Politieke acties: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 17 83 15 85
Politieke acties: niet Totaal persoonskenmerken 2012 16 84 16 84
Politieke acties: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 15 85 15 85
Politieke acties: wel Totaal persoonskenmerken 2012 17 83 18 82
Vrijwilligerswerk: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 19 81 18 82
Vrijwilligerswerk: niet Totaal persoonskenmerken 2012 21 79 21 79
Vrijwilligerswerk: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 13 87 12 88
Vrijwilligerswerk: wel Totaal persoonskenmerken 2012 12 88 13 87
Vertrouwen Tweede Kamer: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 19 81 18 82
Vertrouwen Tweede Kamer: niet Totaal persoonskenmerken 2012 19 81 20 80
Vertrouwen Tweede Kamer: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
Vertrouwen Tweede Kamer: wel Totaal persoonskenmerken 2012 11 89 12 88
Vertrouwen rechters: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 20 80 18 82
Vertrouwen rechters: niet Totaal persoonskenmerken 2012 20 80 20 80
Vertrouwen rechters: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 14 86 14 86
Vertrouwen rechters: wel Totaal persoonskenmerken 2012 15 85 16 84
Vertrouwen politie: niet Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 21 79 19 81
Vertrouwen politie: niet Totaal persoonskenmerken 2012 24 76 24 76
Vertrouwen politie: wel Totaal persoonskenmerken 2010 nieuwe methode 14 86 14 86
Vertrouwen politie: wel Totaal persoonskenmerken 2012 13 87 14 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse vormen van maatschappelijke participatie en institutioneel vertrouwen, namelijk verenigingsdeelname, kerkbezoek, meedoen met politieke acties, verrichten van vrijwilligerswerk, vertrouwen in de Tweede Kamer, vertrouwen in de politie en vertrouwen in rechters. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Geluk
Niet (zo) gelukkig
Deel van de mensen dat 'niet gelukkig, niet ongelukkig', 'niet zo
gelukkig' of 'ongelukkig' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate
vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Gelukkig
Deel van de mensen dat 'gelukkig' of 'erg gelukkig' heeft geantwoord op
de vraag 'In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?'.
Tevredenheid met het leven
Niet (zo) tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tamelijk tevreden' of 'niet zo tevreden' heeft
geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met het leven dat u
op dit moment leidt?'.
Tevreden met het leven
Deel van de mensen dat 'tevreden', 'zeer tevreden' of 'buitengewoon
tevreden' heeft geantwoord op de vraag 'In welke mate bent u tevreden met
het leven dat u op dit moment leidt?.