Welzijn; gezondheid en leefstijl, 2003-2012


Deze tabel bevat gegevens over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken van gezondheid
en leefstijl, namelijk de ervaren gezondheid, rookgedrag, alcoholgebruik, (over)gewicht en sportgedrag. Daarnaast is uitgesplitst naar de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De gegevens zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS, 2003-2009), de module Vrijwilligerswerk en Sociale Samenhang (V&S, 2010 oude methode), de GezondheidsenquĂȘte (GE, 2010 oude methode) en het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (2010 nieuwe methode, 2012).

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 16 januari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 16-12-2013:
In 2010 is er een herontwerp van het onderzoek geweest. Dit heeft als gevolg dat de cijfers vanaf dat jaar niet meer helemaal vergelijkbaar zijn met cijfers over eerdere jaren. Voor verslagjaar 2010 zijn er zowel cijfers beschikbaar op basis van de oude methode als op basis van de nieuwe methode. Meer informatie over de nieuwe waarnemingsmethode zie paragraaf 4.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Welzijn; gezondheid en leefstijl, 2003-2012

Gezondheid Persoonskenmerken Perioden GelukNiet (zo) gelukkig (%) GelukGelukkig (%) Tevredenheid met het levenNiet (zo) tevreden met het leven (%) Tevredenheid met het levenTevreden met het leven (%)
Totaal gezondheid Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Totaal gezondheid Totaal personen 2012 17 83 17 83
Gezondheid: zeer goed Totaal personen 2010 nieuwe methode 8 92 6 94
Gezondheid: zeer goed Totaal personen 2012 5 95 7 93
Gezondheid: goed Totaal personen 2010 nieuwe methode 12 88 12 88
Gezondheid: goed Totaal personen 2012 12 88 12 88
Gezondheid: minder dan goed Totaal personen 2010 nieuwe methode 33 67 32 68
Gezondheid: minder dan goed Totaal personen 2012 39 61 38 62
Roken: niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 13 87
Roken: niet Totaal personen 2012 . . . .
Roken: wel Totaal personen 2010 nieuwe methode 20 80 21 79
Roken: wel Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: drinkt niet Totaal personen 2010 nieuwe methode 24 76 20 80
Alcoholgebruik: drinkt niet Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: matige drinker Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 12 88
Alcoholgebruik: matige drinker Totaal personen 2012 . . . .
Alcoholgebruik: zware drinker Totaal personen 2010 nieuwe methode 18 82 19 81
Alcoholgebruik: zware drinker Totaal personen 2012 . . . .
Gewicht: ondergewicht Totaal personen 2010 nieuwe methode 21 79 16 84
Gewicht: ondergewicht Totaal personen 2012 . . . .
Gewicht: gezond gewicht Totaal personen 2010 nieuwe methode 14 86 14 86
Gewicht: gezond gewicht Totaal personen 2012 . . . .
Gewicht: overgewicht Totaal personen 2010 nieuwe methode 16 84 15 85
Gewicht: overgewicht Totaal personen 2012 . . . .
Gewicht: ernstig overgewicht Totaal personen 2010 nieuwe methode 21 79 20 80
Gewicht: ernstig overgewicht Totaal personen 2012 . . . .
Beweging: voldoet niet aan norm Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
Beweging: voldoet niet aan norm Totaal personen 2012 . . . .
Beweging: voldoet aan norm Totaal personen 2010 nieuwe methode . . . .
Beweging: voldoet aan norm Totaal personen 2012 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens