Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Geslacht werknemer Dienstverband Overige kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 7.860 30.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 7.926 31.340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 7.872 31.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 7.746 32.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 7.706 32.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 7.783 33.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 7.893 33.730
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 3.969 17.560
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 4.134 18.130
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 4.169 18.490
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 4.126 18.810
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 4.134 18.950
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 4.211 19.350
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 4.254 19.710
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 3.891 44.680
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 3.792 45.730
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 3.703 46.670
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 3.620 47.950
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 3.572 48.360
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 3.571 49.540
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 3.638 50.120
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 4.175 38.810
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 4.197 39.250
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 4.144 39.680
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 4.063 40.490
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 4.043 40.510
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 4.092 41.140
Mannen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 4.152 41.560
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 1.206 18.180
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 1.292 19.150
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 1.305 19.320
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 1.282 19.240
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 1.303 19.300
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 1.349 19.600
Mannen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 1.359 19.640
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 2.969 47.190
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 2.906 48.190
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 2.839 49.040
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 2.781 50.290
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 2.740 50.590
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 2.742 51.740
Mannen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 2.793 52.230
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 3.685 22.120
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 3.729 22.430
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 3.728 22.920
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 3.683 23.530
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 3.663 23.850
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 3.691 24.400
Vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 3.741 25.040
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 2.763 17.300
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 2.842 17.670
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 2.865 18.110
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 2.844 18.610
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 2.831 18.790
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 2.862 19.230
Vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 2.895 19.740
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2010 na methodewijziging 922 36.580
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2011 887 37.670
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2012 864 38.880
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2013 839 40.200
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2014 832 41.030
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2015 829 42.270
Vrouwen Voltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2016 846 43.150
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2022 verschijnen in april 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Beloning per baan
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.