Prognose bevolking; kerncijfers, 2011-2060


Deze tabel bevat cijfers over:
De bevolkingsomvang
De demografische druk
Het aantal levendgeborenen
Het totaal vruchtbaarheidscijfer
Het aantal overledenen
De levensverwachting
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011 - 2060

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.
De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Prognose bevolking; kerncijfers, 2011-2060

Perioden Totale bevolking (aantal) Demografische druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) LevensverwachtingBij geboorte, mannen (jaar) LevensverwachtingBij geboorte, vrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
2011 180.372 1,76 134.950 79,24 82,93 159.704 133.039 26.665
2012 16.727.886 65,3 179.745 1,76 136.447 79,43 83,09 163.644 136.821 26.823
2013 16.798.007 66,4 179.828 1,76 137.983 79,62 83,24 163.159 137.559 25.600
2014 16.865.452 67,3 180.161 1,75 139.547 79,81 83,38 157.694 137.437 20.257
2015 16.926.322 68,1 180.673 1,75 141.176 80,00 83,52 153.944 135.930 18.014
2020 17.209.149 71,8 186.226 1,75 150.597 80,85 84,11 151.022 131.517 19.505
2025 17.470.150 75,8 190.146 1,75 163.618 81,47 84,58 149.510 129.699 19.811
2030 17.674.214 82,2 190.902 1,75 179.580 81,93 84,97 148.337 128.004 20.333
2040 17.835.509 90,4 183.391 1,75 206.553 82,88 85,78 149.224 126.772 22.452
2050 17.781.298 86,3 185.044 1,75 213.678 83,85 86,63 149.734 127.891 21.843
2055 17.751.709 85,2 187.913 1,75 213.127 84,27 87,03 149.868 128.470 21.398
2060 17.744.680 85,5 188.920 1,75 207.363 84,68 87,41 149.939 128.769 21.170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens